Anunț important de la Finanțe pentru contribuabilii care nu au desfășurat activitate

AJFP constanta

Sediul AJFP Constanța (foto: Constanța 100%)

Adiminstrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța anunță entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale.

„În termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, persoana care are obligația gestionării entității va depune la organul fiscal o declarație pe propria răspundere. Termenul de depunere a declaraţiei este 1 martie 2018.”, a precizat șeful AJFP Constanța, Florin Ursu.

Declarația va cuprinde toate datele de identificare a entității: – denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); – adresa și numărul de telefon; – numărul de înregistrare la registrul comerțului; – codul unic de înregistrare; – capitalul social.

Baza legală a termenului limită este Ordinul 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile – Anexa 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.