Circa 200 de profesori au primit gradații de merit

Peste 200 de profesori din județul Constanța au obținut gradații de merit. Mai exact, este vorba despre 181 de cadre didactice și 18 persoane din cadrul departamentelor auxiliare. Au fost depuse în total 334 de dosare. Aceștia vor beneficia de un spor de 25% la salariu, în următorii cinci ani.

Rezultatele au fost publicate de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Cei nemulțumiți pot depun contestații până astăzi, la ora 15.00. Rezultatele finale se vor afișa pe 7 iulie. Pe 18 august 2017, Ministrului Educației Naționale va emite un ordinul privind acordarea acestor gradații.

Aveți mai jos lista celor care au obținut gradațiile.

Criteriile pentru acordarea gradației sunt următoarele:

A. Pentru personalul didactic de predare, ponderea criteriilor este următoarea:
a. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 70%;
b. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 10%
c. criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 15%:
d. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională – ponderea 5%

B. Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control, ponderea criteriilor este următoarea:
a. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 20%;
b. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică /managerială – ponderea 30%
c. criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 10%:
d. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională – ponderea 40%

C. Pentru personalul didactic auxiliar, pondereacriteriiloresteurmătoarea:
a. criteriul complexității activităților – ponderea 55%;
b. criteriul creșterii performanței în activitate – ponderea 25%
c. criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională – ponderea 10%:
d. criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 10%

Punctajul maxim total din grila de evaluare este de 100 puncte. Gradațiile se vor acorda în limita locurilor aprobate pentru fiecare disciplină/ funcție, în ordinea descrescătoare a punctajelor, punctajul minim de acordare fiind de 50 puncte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.