Conferința de presă finală aferentă proiectului “Reabilitare, modernizare străzi, parcări, pod şi staţii de transport în Municipiul Medgidia”

pod medgidia 1

U.A.T. Municipiul Medgidia, în calitate de beneficiar, anunță organizarea conferinței de presă finală aferentă proiectului Reabilitare, modernizare străzi, parcări, pod și stații de transport în Municipiul Medgidia”, cod SMIS 7248, finanţat prin Progamul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” , Subdomeniul: Centre urbane.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Est.

Valoarea totală a investiţiei  este 11.700.709,11 lei din care:

  • Valoarea eligibilă a proiectului = 9.400.180,99 lei, din care:
  • 553.045,43 lei (Fonduri FEDR),
  • 659.131,94 lei (Bugetul național),
  • 003,62 lei Bugetul Local Medgidia),
  • TVA = 2.240.853,12 lei
  • valoare neeligibilă =  675,00 lei.

Activitatea de reabilitare, modernizare străzi, parcări, pod și stații de transport în Municipiul Medgidia a constat în: modernizare Strada Vîlcelelor; reparaţie capitală la Podul peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, inclusiv execuție lucrări de înlocuire parapet metalic (balustradă) Pod și reparație scări de acces la Pod și parapetul acestora reabilitare parcări, amenajare staţii de transport în comun (49 de staţii).

În cadrul conferinței finale, organizată în data de 30.06.2016, ora 11.00 , în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Medgidia, vor fi prezentate rezultatele proiectului, precum:

  • Activitățile desfașurate conform contractelor atribuite;
  • Rezultatele și indicatorii obținuți în cadrul proiectului;

Impactul  proiectului constă în modernizarea condițiilor de transport pentru eficientizarea conectivității umane, administrative și de afaceri, prin reabilitarea căii principale de acces în municipiu pentru creșterea atractivității municipiului din punct de vedere economic.  

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal nr.35, camera 20 – Birou Programe Europene, tel. 0241 820 800 int. 136, fax: 0241 810 619 și pe website-ul www.podmedgidia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.