Consiliul Local Peștera, convocat în ședință. Ordinea de zi

Pestera (2)

În conformitate cu dispozitia nr. 244/23.09.2016, emisă de primarul comunei Peştera şi prevederile art.39 alin(1) si alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, se convocǎ Consiliul local al comunei Peștera, în ședința ordinară care va avea loc la data de 29.09.2016 , ora 16.30 la sediul primăriei din str. Izvorului nr. 25A , localitatea Peştera , județul Constanța , cu urmǎtoarele puncte inscrise pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pestera pe anul 2016.
Initiator: primarul comunei
2. Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant din partea Consiliului local Pestera care sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Scolii Gimnaziale nr. 1 Pestera, judetul Constanta.
Initiator: primarul comunei
3.Proiect de hotarare privind desemnarea de doi membri care sa faca parte din Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala nr. 1 Pestera, judetul Constanta.
Initiator: primarul comunei
4. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor scolare ce se atribuie elevilor de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Pestera in anul scolar 2016 – 2017.
Initiator: primarul comunei
5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 65/ 30.08.2016 privind alocarea de sprijin financiar elevilor si studentilor care frecventeaza cursurile de invatamant in afara comunei Pestera in anul scolar 2016-2017.
Initiator: primarul comunei
6. Proiect de hotarare privind insusirea unor bunuri imobile in patrimoniul privat al comunei Pestera si in administrarea Consiliului local al comunei Pestera.
Initiator: primarul comunei
7. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1.017 mp. din domeniul privat al comunei Pestera, destinat pentru construirea de locuinta individuala, situat in localitatea Pestera, str. Cartier Nou, nr.15, judetul Constanta .
Initiator: primarul comunei
8. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1.000 mp. din domeniul privat al comunei Pestera, destinat pentru construirea de locuinta individuala, situat in localitatea Pestera, str.Porumbelului, nr. 17 C, lot 9, judetul Constanta .
Initiator: primarul comunei
9. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1.000 mp. din domeniul privat al comunei Pestera, destinat pentru construirea de locuinta individuala, situat in localitatea Pestera, str. Veteranului, nr. 12 B, judetul Constanta .
Initiator: primarul comunei
10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1.000 mp. din domeniul privat al comunei Pestera, destinat pentru construirea de locuinta individuala situat in localitatea Pestera, str. Morii, nr. 66 A, judetul Constanta .
Initiator: primarul comunei
11. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1.000 mp. din domeniul privat al comunei Pestera, destinat pentru construirea de locuinta individuala, situat in localitatea Ivrinezu Mare, str. Morii, nr. 15 , comuna Pestera, judetul Constanta .
Initiator: primarul comunei
12. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1.071 mp. din domeniul privat al comunei Pestera, destinat pentru construirea de locuinta individuala, situat in localitatea Ivrinezu Mare, str. Morii nr. 15 A,comuna Pestera, judetul Constanta.
Initiator: primarul comunei
13. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 26 / 29.01.2016 privind aprobare tarifelor de pret pentru lucrarile ce se executa in anul 2016 de S.C. Edilprest S.R.L.Pestera
Initiator: primarul comunei
14. Proiect de hotarare privind aprobarea accesului la De.363/28 din domeniul public al comunei Pestera, in favoarea S.C.Nord Zone Farming S.R.L. Pestera, judetul Constanta.
Initiator: primarul comunei
15.Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.