Drept la replică al Primăriei Cumpăna

cumpanaPrimăria Cumpăna ne-a solicitat un drept la replică, urmare a unui articol publicat de noi. Articolul poate fi citit AICI și este un comunicat de presă trimis de PNL Constanța, referitor la faptul că PSD, prin consilierii locali, nu a fost de acord cu reducerea taxei de habitat.

Iată ce spune Primăria Cumpăna:

„RĂSPUNS LA EDITORIALUL POSTAT DE DOMNUL CRISTAN HAGI ÎN ZIARUL ONLINE „CONSTANTA 100%” ȘI PRELUAT DE ZIARUL „REPLICA” ȘI ALTE PUBLICAȚII

Cu privire la afirmațiile domnului consilier Imoșanu Florin Vasile, facem următoarele precizări:

I. Taxele și impozitele locale vor rămâne și pentru anul 2018 la nivelul celor din anul 2016.

Cheltuielile cu Salubrizarea și Gospodăria Comunală pe anul 2017 se ridică la suma de aproximativ 2.150.000 lei.

Dacă taxa de habitat ar fi încasată în procent de 100% de la persoane fizice și juridice din comuna Cumpăna, sumele încasate s-ar ridica la aproximativ 996.721,5 lei, ceea ce reprezintă aproximativ un procent de 46% din totalul cheltuielilor, diferența de cheltuieli fiind suportată din bugetul propriu.

Obiectivele principale ale Primăriei și Consiliul Local Cumpăna constau în menținerea unei comune curate, în care să se realizeze investiții care conduc la dezvoltarea durabilă a localității.

În situația în care timpul petrecut în comuna Cumpăna al domnului Imoșanu Florin ar fi mai mare decât cel alocat ședințelor de Consiliu Local, poate acesta ar înțelege adevăratele probleme ale comunei Cumpăna și felul în care funcționează o instituție publică.

Într-adevăr, după mărirea indemnizației de consilier local, prezența acestuia a fost mai intensă (a lipsit mai puțin), limitându-se însă doar la ședințele de consiliu pentru a nu pierde indemnizația de consilier.

II. Referitor la valoarea pachetelor de sărbători, facem precizarea că în anul 2016 valoarea acestor pachete a fost de 36.200 lei, iar în anul 2017 suma a fost de 45.000 lei.

Se poate observa din aceste cifre că există deja o creșetere de aproximativ 30% față de anul precedent.

În concluzie și această precizare făcută de domnul consilier Florin Imoșanu este de natură populistă, fără a avea la bază o verificare reală a hotărârilor Consiliului Local, din care acesta face parte, hotărâri pe care acesta le-a și votat.

III. Cu privire la înființarea cabinetelor medicale facem precizarea că afirmațiile domnului consilier Imoșanu Florin sunt false și menite să inducă în eroare opinia publică.

Mai exact în cadrul ședinței ordinare din data de 29.11.2017 a fost adoptată H.C.L nr. 147, prin care s-a aprobat înființarea cabinetelor medicale în cadrul Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” și asigurarea asistenței medicale cu respectarea legislației în vigoare.

Domnul Imoșanu Florin uită să precizeze ca a solicitat angajarea medicilor de către Primăria Cumpăna fără a avea temei legal la bază.

Aceeași domni consilieri liberali au votat organigrama aparatului de specialitate a primarului în luna octombrie 2017, în cadrul căreia nu regăsim în compartimentul de asistență medicală, medici rezidenți și asistenți medicali, existând doar asistentul medical generalist transferat de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.

Asigurarea asistenței medicale se face respectând următoarele acte normative:

 Anexa nr. 4 la Ordinul Comun MS/MECTS nr. 1668/5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

 Art. 21 alin (2) din O.U.G NR. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 Hotărârea nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovarea prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

 Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

 În temeiul art. 36, ain (2), lit.d; alin (6) lit. a, pct. 1 și pct. 3 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a adminitrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății nu vor identifica cadrele medicale necesare pentru asigurarea bunei funcționări a cabinetelor medicale din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” și în situația în care bugetul de venituri și cheltuieli ale U.A.T comuna Cumpăna va permite finanțarea cheltuielilor de personal suplimentare, vom înființa posturile de medic rezident și asistent medical în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală.

Pentru o corectă informare a locuitorilor comunei Cumpăna, facem precizarea că în perioada ianuarie-iulie 2017, domnul consilier Imoșanu Florin Vasile a lipsit la toate ședințele de comisii, extraordinare sau de îndată ale Consiliului Local, iar din luna iulie (de când s-a majorat indemnizația consilierilor) și până în prezent, domnul Imoșanu Florin Vasile a participat la ședințele Consiliului Local ordinare, o ședință de comisie sau o ședință extraordinară, doar pentru a întruni numărul de ședințe necesar încasării indemnizației integrale. Domnul Imoșanu își desfășoară activitatea în Municipiul București, locuind tot în București, în comuna Cumpăna fiind doar „musafir”.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.