Este oficial. Trei liberali nu mai sunt consilieri

Având în vedere sesizările formulate de Partidul Național Liberal, Filiala Teritorială Constanța, înregistrate la Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa prin care a fost comunicată pierderea calităţii de membrii ai partidului pentru următorii: Baisan Remus Cristy, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța, Caliminte Horia și Rezeanu Romeo Caius, consilieri locali în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Viorel Nicolaescu, a emis Ordinele nr. 275, 276, 277,/2017 prin care se constată încetarea de drept a mandatelor de consilierilor.

Ordinele au fost emise în temeiul prevederilor art.9, alin.(2) litera h^1, ale art.12, alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art.26, alin.(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

Ca urmare a pierderii calităţii de membrii ai partidului politic pe a cărui listă au fost aleşi, locurile de consilieri județean, respectiv locali se declară vacante.

Serviciul Juridic – Achiziţii a comunicat prezentele Ordine factorilor interesaţi pentru ducerea lor la îndeplinire.

Prezentele Ordine pot fi atacate în faţa instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi în termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.