Medgidia – nouă proiecte aprobate de consilierii locali, unul retras

primaria medgidia

Sediul primăriei din Medgidia

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit joi, 21 septembrie 2017 în şedinţa ordinară a lunii în curs, în cadrul căreia au fost dezbătute nouă proiecte de hotărâre, care au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise, anunță Primăria Medgidia, printr-un comunicat de presă.

Proiectul de hotărâre referitor la ,,Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea/predarea vehiculelor fără proprietar/stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al unităţii administrativ teritoriale Medgidia’’ a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. La punctul doi s-a aprobat ,,Modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa’’, iar proiectele prevăzute la punctele trei și patru au vizat aprobarea vânzării, prin licitație publică a două imobile teren, proprietate privată a municipiului Medgidia.

În ședința de joi au fost repartizate și două unități locative situate în blocuri ANL, următorilor solicitanți aflați pe lista de priorități.

Un alt proiect de hotărâre aprobat în ședința lunii septembrie face referire la ,,Aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia identificat cadastral sub nr. 108281’’. Cu o suprafață de 5290 mp, terenul este situat pe strada Poporului și va fi divizat în 14 loturi.

,,Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2017’’ a avut în vedere suplimentarea capitolului Învățământ, cu suma de 32.960 lei pentru finanțarea cheltuielilor din învățământul preuniversitar de stat și anume acordarea tichetelor de creșă.

La ultimul punct s-a aprobat proiectul de hotărâre privind ,,Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2017, deoarece, în urma semnării unui nou contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, au fost repartizate noi sume.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.