OJFIR Constanța a contractat proiecte de peste 100 milioane euro

OJFIR Constanța

Dorin Opreanu, directorul OJFIR Constanța, alături de Adrian Chesnoiu, director general al AFIR, în timpul unei întâlniri cu beneficiarii și presa, în sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanța (foto: Constanța 100%, 16 ianuarie 2018)

AFIR a organizat marți, 16 ianuarie 2018, o întâlnire de lucru privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2018, disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Este prima întâlnire pe care o avem în acest an cu beneficiarii și solicitanții de finanțări prin PNDR și mă bucur că s-a realizat în județul Constanța care a avut rezultate foarte bune în cursul anului 2017. Astfel de acțiuni vor continua pentru că am speranța și încrederea că vom schimba percepția oamenilor despre accesarea fondurilor europene. Am făcut pași foarte importanți în acest sens și sunt decis să continui implicarea mea ca angajații AFIR să se concentreze tot mai mult pe îmbunătățirea relației pe care o au cu beneficiarii.”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Subiectele abordate în timpul întâlnirii au vizat pregătirea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2018, problemele întâmpinate în anii anteriori de către beneficiarii publici și privați în derularea proiectelor finanțate prin intermediul submăsurilor din cadrul PNDR 2020, dar și posibile soluții pe care AFIR să le implementeze la nivelul procedurilor interne de lucru. Un subiect important ridicat de participanți a fost legat de modificarea legii achizițiilor publice, Agenția fiind angrenată într-un susținut efort instituțional pentru a sprijini optimizarea acestui important act normativ.

Am început deja, sub coordonarea domnului ministru Petre Daea și a secretarului de stat Alexandru Potor, dezbaterile asupra viitorului Politicii Agricole Comune. Deși pare un orizont de timp destul de îndelungat, anul 2020 trebuie să ne găsească pregătiți pentru o nouă programare financiară. Am speranța că România va primi fonduri europene mai consistente, care să asigure o modernizare completă a agriculturii românești.”, a menționat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Dorin Opreanu, directorul Oficiul Județean pentru Finanțarea Investiților Rurale Constanța (OJFIR) a declarat că instituția a primit, prin intermediul sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2017, 422 de solicitări de finanțare a investițiilor în mediul rural, cu o valoare eligibilă de 76.821.574 euro.

La nivelul județului Constanța au fost contractate în anul 2017 un număr de 331 proiecte pe toate sub-masurile aflate în derulare, cu o valoare publică contractată de 76.524.990 euro din care au fost deja plătiți 28.181.515, 28 euro. În ultimii doi ani au fost contractate la nivelul județului Constanța 508 proiecte cu o valoare de 103.095.036 euro și o valoare plătită de 41.674.384,38 euro”, a precizat Dorin Opreanu, director OJFIR Constanța.

Sala Remus Opreanu din Constanța a fost arhiplină la întâlnirea cu conducerea AFIR (foto: Constanța 100%, 16 ianuarie 2018)

Din suma contractată de 76.524.990 euro respectiv plătită de 28.181.515,28 euro pentru anul 2017, la nivelul județului Constanța pentru investițiile în agricultură (sector reprezentat de implementarea submăsurilor 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”, 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”) au fost contractate un număr de 234 proiecte cu valoare publică contractată de 47.920.670 euro din care a au fost efectuate plăți în valoare de 21.401.396 euro. Pentru investițiile din sectorul non- agricol (reprezentat de 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități nonagricole în zone rurale” și 6.4 –„ Investiții în crearea și dezvoltarea de activități nonagricole„) au fost contractate un număr de 51 proiecte cu valoare publică contractată de 4.247.218 euro, suma plătită fiind de 1.716.195 euro.

Prin submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” au fost depuse un număr de 20 proiecte în valoare de 2.222.861 euro din care 2 proiecte au fost contractate cu valoare publică de 81.000 euro din care a fost plătită suma de 30.000 euro, diferența de proiecte aflându-se în etapa de verificare sau de contractare.

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate plăți și pentru proiectele aflate în tranziție (proiecte depuse pe PNDR 2007-2013 și plătite din PNDR 2014-2020) în valoare totală de 4.420.242 euro.

Începând cu anul 2017, AFIR a lansat sesiuni de primire a cererilor de finanțare și pentru zona Deltei Dunării. Astfel, prin instrumentul ITI – Delta Dunării, OJFIR Constanța a primit 43 de solicitări de finanțare, în valoare totală de 6.931.405 euro, solicitări care se adaugă la cele de mai sus.

De asemenea, prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (G.A.L) au fost depuse în anul 2017 un număr de 20 de cereri de finanțare cu o valoare eligibilă de 1.959.212 euro. Pe teritoriul județului Constanta sunt organizate 7 astfel de Grupuri de Acțiune Locală, prin intermediul cărora solicitanții din arealul fiecarui GAL pot depune diverse tipuri de proiecte.

Activitatea de la nivelul OJFIR Constanța este structurată în două servicii:

1. Servicul SAFPD (Active Fizice și Plăți Directe) gestionează proiectele care au ca scop achizițiile simple de utilaje și echipamente agricole, pentru submăsurile 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

În anul 2017 au fost selectate pentru finanțare și contractate 276 proiecte (68 pentru masura 4.1, 154 pentru masura 6.1 și 54 pentru masura 6.3).

Valoarea totală a ajutorului public nerambursabil contractat a fost de 27.181.067 Euro din care au fost platiți efectiv 25.943.754 Euro. Ceea ce înseamnă un grad de absorbție al fondurilor nerambursabile de 95%.

În cadrul măsurii 4.1, majoritatea investițiilor a fost pentru achiziția de utilaje agricole și echipamente ceea ce a dus la o înnoire a parcului de utilaje specifice. Astfel, s-au achizitionat prin intermediul proiectelor, 75 TRACTOARE de diverse capacități, 36 de COMBINE și 486 ECHIPAMENTE AGRICOLE (semănători, pluguri, grape, discuri, mașini de administrat îngrășăminte, mașini de erbicidat etc). Aceste achiziții au dus la creșterea randamentului activității în exploatațiile agricole și la eficientizarea timpilor de executare a lucrărilor agricole. Procentul de ajutor public pentru această măsură a variat între 50% și 90% (în anumite condiții).

În cadrul măsurii 6.1, tinerii fermieri s-au axat pe sectorul legumicultură (în câmp sau în spații protejate). Culturile cele mai frecvente au fost: dovleci, porumb zaharat, pepeni, iar în spații protejate – ardei, roșii, castraveți, vinete etc. În sectorul zootehnic majoritatea proiectelor au vizat ferme de vaci de lapte. Procentul de ajutor public a fost de 100%.

În cadrul măsurii 6.3 s-a acordat ajutor mai ales pentru fermele mici apicole (creșterea albinelor și extracția mierii). Valoarea ajutorului nerambursabil este de 15.000 Euro iar procentul de ajutor public este de 100%.

2. Serviciului LEADER și Investiții Non-Agricole administrează proiectele depuse prin Grupurile de Acțiune Locală și pentru măsurile non-agricole.

Astfel, prin intermediul G.A.L-urilor au fost depuse un număr de 20 de proiecte în valoare de 1.959.212 euro. Solicitările sunt în principal pentru sectorul agricol, urmat de cel non-agricol. Au fost făcute plăți doar de 58.700 euro, restul proiectelor aflăndu-se în etapa de evaluare sau de contractare. La această dată există depuse proiecte cu o valoare eligibilă de 3.640.215 euro, proiecte care se află în evaluare la nivelul OJFIR Constanța.

Pentru sectorul Non-agricol au fost evaluate 75 de proiecte cu o valoare totală de 4.500.000 euro, fiind contractate 55 proiecte cu valoare totală de 3.300.367 euro din care a fost platită suma de 2.281.169 euro. Beneficiarii proiectelor depuse pe sectorul non-agricol s-au orientat în cea mai mare parte spre activitatea de prestări-servicii, IT, contabilitate, secretariat, activități fotografice – acestea reprezintă aproximativ 60% din solicitări. De asemenea au existat solicitări pentru sectorul auto (service, spalatorie, vulcanizare) în procent de 10%, sectorul de îngrijire corporală și cosmetică reprezentând tot 10% din noile afaceri. Diferența de 20% este reprezentată de o paletă largă de afaceri din mediul rural cum ar fi: fabrici de jucării din lemn, diverse activități meșteșugărești (ex. ceramică, olărit, producție textile – ii tradiționale), dresaj canin, pensiuni agroturistice, croitorie, spălătorie textile, instalații, atelier de fier forjat. În urma implementării acestor tipuri de proiecte, vor fi generate un număr de minimum 40 de noi locuri de muncă în mediul rural.

În concluzie, la OJFIR Constanța au fost depuse un număr total de 485 de solicitări de finanțare în valoare totală de 85.712.191 euro, investiții atât în domeniul agricol cât și în cel non-agricol. 

Mai jos puteți urmări imagini surprinse în cadrul conferinței desfășurată în Constanța.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *