RADET atrage atenția: închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă pentru debranșări ilegale

radet

RADET Constanța atenționează solicitanții de avize de amplasament necesare obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construcție că avizul pentru branșament la rețeaua de gaze este eliberat doar pentru alimentarea mașinilor de gătit. De asemenea avizul eliberat pentru instalația de gaze pe casa scării este supus aceleiași condiții legale.

Nerespectarea prevederilor cuprinse în cele două avize care fac referire la o instalație ce funcționează în mod unitar (branșament de alimentare și instalație de distribuție gaze) intră în sfera de reglementare a art. 3 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

“Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor”.

Nerespectarea acesteia constituie infracțiune și cade sub incidența sancțiunilor prevăzute de art. 24 din aceeași lege:

”Executarea, fără autorizație de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevazute la art. 3 lit. b, respectiv lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări. Aceste infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.’’

RADET Constanța vă solicită să respectați condițiile prevăzute în avizele ce v-au fost eliberate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.