RADET Constanța atenționează: cine nu și-a plătit facturile va fi DEBRANȘAT

radet constanța

RADET Constanța atenționeză asociațiile de proprietari care au fost notificate în data de 09.03.2018 că urmează să li se sisteze furnizarea energiei termice pentru că nu și-au achitat facturile in termenul scadent și că începând de luni 19.03.2018 va pune în aplicare prevederile notificării.

Lista asociațiilor de proprietari notificate a fost publicată în presa locală în data de 09.03.2018 și poate fi consultată și pe site- ul RADET Constanța la adresa http://www.radet-constanta.ro/consumatori.php

„Pentru a se evita sistarea furnizării energiei termice solicităm reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari sa procedeze la achitarea datoriei pe care o înregistrează către furnizorul de energie termică conform notificării. RADET Constanța apreciaza efortul asociațiilor de proprietari care isi achita contravaloarea facturilor in termenul scadent si le mulțumeste si cu această ocazie”, se arată într-un comunicat de presă al regiei.

De asemenea, RADET Constanța notifică toti consumatorii persoane fizice care nu și-au plătit facturile de energie termică în termenul scadent, că va lua măsura sistării furnizării energiei termice către aceștia, dacă în termen de 10 zile de la data prezentei nu fac demersurile necesare în vederea achitării debitului înregistrat în evidențele financiar – contabile ale regiei.

Dovada achitarii se va prezenta la RADET Constanța – Birou Urmărire Debite din str. Badea Cârțan nr.14 sau la telefon / fax 0341 461233, 0341 461234 , în termenul specificat.

Lista debitorilor notificati este disponibilă pe site-ul oficial al RADET Constanța, la adresa http://www.radet-constanta.ro/consumatori.php

RADET Constanța nu le va sista furnizarea energie termice consumatorilor care își achită integral debitul, sau îl achită parțial și încheie un proces verbal de eșalonare pentru datoria rămasă de achitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.