Universitatea Ovidius, gazda unei dezbateri organizată de Administraţia Prezidenţială

universitatea-ovidius

România Educată este proiectul naţional al Preşedintelui României care reprezintă începutul reaşezării societăţii pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe perfomanţă, muncă, talent, onestitate şi integritate”.

Pe 20 septembrie 2016, Universitatea „Ovidius” din Constanţa are privilegiul de a fi gazda celei de a patra Dezbateri Regionale organizată de Administraţia Prezidenţială în cadrul proiectului România Educată. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi la sediul universităţii din Bd. Mamaia nr.124, în Aula Magna, începând cu ora 9.30.

Dezbaterea Regională organizată la Universitatea “Ovidius” din Constanţa, va aborda problematici cu referire la „Evaluarea rezultatelor învăţării în sistemul preuniversitar”.

Având misiunea „să creeze, să tezaurizeze şi să transfere cunoştinţe către societate, prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, la standarde europene de calitate”, Universitatea „Ovidius” din Constanţa se implică activ în rezolvarea problemelor comunităţii, inclusiv prin susţinerea proiectului Preşedintelui României, România Educată.

Proiectul se bucură de sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Pe agenda conferinţei se vor înscrie, cu alocuţiuni, reprezentanţi ai Departamentului Educaţie şi Cercetare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale; Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare; Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei; Centrului pentru Politici Educaţionale; Centrului de Evaluare şi Analize Educaţionale; Centrului pentru Studiul Democraţiei; UNICEF etc.

La eveniment sunt aşteptaţi aproximativ 150 de participanţi ce vor urmări, pe durata lucrărilor conferinţei, identificarea principalelor opţiuni pentru regândirea modalitaţilor de evaluare a rezultatelor învăţării în sistemul preuniversitar.

Dezbaterile vor fi orientate pe subiecte de mare interes: evaluări curente la clasă; evaluări naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a; evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a; examenul de bacalaureat; evalările internaţionale ale elevilor (TIMSS, PIRLS, PISA).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.