Noutate. Actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a poliției

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție […]

Read more
1 2 3 11