40 de școli din Constanța își schimbă scenariul de funcționare

elev

Astăzi, în cadrul CJSU, au fost votate hotărârile nr. 48 și nr. 49. Acestea prevăd schimbarea a 40 de scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța, dar și propunerea instituirii măsurii de carantină zonală, începând cu data de 27.03.2021, ora 12:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru Saraiu, județul Constanța.

Iată lista celor 40 de școli.

Nr. crt.Municipiul/ orașul/ comunaUnitatea de învățământScenariul inițial aprobatScenariul propusPerioada până la care este valabil scenariulObservații
     1NICOLAE BĂLCESCULICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
2NICOLAE BĂLCESCUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOROBANŢU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
3NICOLAE BĂLCESCUŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
4NICOLAE BĂLCESCUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’CARUSEL’ NICOLAE BĂLCESCU21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
5SĂCELEŞCOALA GIMNAZIALĂ ‘ADRIAN GHENCEA’ SĂCELE21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
6SĂCELEGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂCELE21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
7ISTRIAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
8ISTRIAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ISTRIA21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
9ISTRIAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NUNTAŞI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
10ISTRIAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI21Pe parcursul anului școlarRata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față”
11LIPNIŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
12LIPNIŢAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CANLIA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
13LIPNIŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CANLIA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
14LIPNIŢAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CARVĂN12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
15LIPNIŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARVĂN12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
16LIPNIŢAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COSLUGEA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
17LIPNIŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COSLUGEA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
18LIPNIŢAŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 CUIUGIUC12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
19LIPNIŢAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIPNIŢA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
20CHIRNOGENIŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
21CHIRNOGENIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHIRNOGENI12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
22CHIRNOGENIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CREDINŢA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
23CHIRNOGENIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PLOPENI12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
24CHIRNOGENIŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PLOPENI12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
25COMANAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
26COMANAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMANA12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
27COMANAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TĂTARU12Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori
28AGIGEAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’RIŢA GĂRGĂRIŢA’ AGIGEA23Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină
29AGIGEAGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LAZU23Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină
30AGIGEAŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA23Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină
31CUMPĂNAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA23Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină
32CUMPĂNAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA23Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină
33CUMPĂNALICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA23Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateRata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină
34SARAIUŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU3continuarea cursurilor în sistem onlineCf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulate  Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină
35SARAIUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULGHERU3continuarea cursurilor în sistem onlineCf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulate  Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină
36SARAIUŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 DULGHERU3continuarea cursurilor în sistem onlineCf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulate  Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină
37SARAIUGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SARAIU3  continuarea cursurilor în sistem onlineCf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulate    Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină
38NĂVODARIGRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PEŞTIŞORUL DE AUR’ NĂVODARISistem  online până la data de 29.03.20213Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateFinalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.42/15.03.2021 Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori
39CONSTANŢAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’STELUŢELE MĂRII’ CONSTANŢASistem  online până la data de 30.03.20213Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare,  până la modificarea ratei incidenței cumulateFinalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.45/16.03.2021 Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori
40CONSTANŢAGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA3    Suspendare cursuri„față în față”, continuare online  Până la data de   07.04.2021 se suspendă cursurile „față în față”  Cf art.9 din ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021,cu modificările și completările ulterioare  

energia residence
Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.