A început Recensământul General Agricol. Vor fi recenzate aproximativ 32870 exploataţii agricole din Constanța

Recensământul General Agricol

Institutul Naţional de Statistică ‐ Direcția Județeană de Statistică Constanța anunţă startul perioadei de colectare date pentru Recensământul General Agricol 2020 începând cu data de 10 mai 2021 până în data de 31 iulie 2021.

„Recensământul General Agricol este o acţiune de mare anvergură care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice necesare pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.”, a precizat directorul executiv al instituției, Monica Eliana Constantin.

Legislaţia europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.

Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale.

În județul Constanţa vor fi recenzate aproximativ 32870 exploataţii agricole împărțite în 170 sectoare de recensământ si 47 secții de recensământ. Personalul de recensământ din județul Constanța este format din recenzori (170), recenzori șefi (47) și 1 coordonator în conformitate cu prevederile art. 22 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.

Colectarea şi înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, prin interviu faţă în faţă, cu capul/şeful exploataţiei agricole fără personalitate juridică/cu personalitate juridică sau o altă persoană din cadrul acesteia utilizând un chestionar electronic instalat pe o tabletă.

Momentul şi perioada de referinţă (aceleași în toate statele membre UE):

a) anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură şi anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere;

b) ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru animale;

c) ultimii 3 ani, pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Recensământul General Agricol 2020 va evidenţia schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.

„Răspunsul tuturor la recensământ face diferența! Pentru a produce statistici de calitate, avem nevoie de informații corecte de la toți fermierii ‐ indiferent de dimensiunea economică a exploatațiilor agricole. Statisticile produse de Institutul Naţional de Statistică sunt instrumente pentru decidenți și pot aduce informații necesare pentru comunitățile locale. În plus, răspunsurile la recensământ sunt obligatorii și protejate de lege, fiind utilizate doar în scopuri statistice. Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice.”, a mai precizat directorul DJS Constanța.

Prelucrarea variabilelor de recensământ se realizează în condiţiile asigurării confidenţialităţii datelor statistice, de către toate entităţile implicate în activităţile de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului, potrivit prevederilor Capitolului X ‐ Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC.


energia residence
Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.