Agigea va intra în carantină!

coronavirus carantina eforie lazu

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța a propus instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Agigea, Județul Constanța.

Incidența în Agigea este cea mai mare din județ: 14,05 cazuri la mia de locuitori.

Vă reamintim, primarul de aici, Cristian Maricel Cîrjaliu, PSD, a fost amendat de poliție pentru nerespectarea normelor de protecție sanitară.

Iată cum arată hotărârea CJSU:

ART. 1 (1) Se propune instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2021, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Agigea, Județul Constanța.

            (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1, denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:

44°07’25.4″N – 28°35’29.8″E

44°07’12.3″N – 28°38’34.0″E

44°04’45.3″N – 28°38’18.7″E

44°04’35.7″N – 28°36’03.7″E

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1, alin (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1, alin. 2 și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța sau Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, după caz.

ART. 3 Circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART. 4 Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii în zona carantinată:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2);
  1. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator, după caz.
  1. Pentru intervalul orar 05.00-20.00,în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
   • Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
   • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de              desfășurare a activității profesionale și înapoi;
   • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor,  precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
   • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
   • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
   • deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sangvină;
   • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
   • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
   •      îngrijirea sau administrarea unei proprietăți;
   • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
   • participarea la programe sau proceduri în unități sanitare și/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
   • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
   • eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
   • alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
   • participarea la activități religioase în condițiile prezentei hotărâri;
   • deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
   • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2
  1. În intervalul orar 20.00-05.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele:
   • Deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
   • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
   • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
   • alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
   • deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
   • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2
  1. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
   • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionarea populației;
   • persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);
   • persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
   • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
   • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
  • deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara zonei carantinate;
  • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi în altă localitate;
  • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
  • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
  • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
  • Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității.

ART. 5  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în aceasta.
 2. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Politie al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației.

ART. 6 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri suplimentare:

 1. Slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne;
 2. Slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
 3. Accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafață minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 4. Se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne.
 5. Se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri.
 6. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.
 7. Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.
 8. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spații publice închise și deschise.

ART. 7  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:

 1. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
 2. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 3. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 4. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 5. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem ”take-away” (la pachet) și/sau catering;
 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri.
 • toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.

ART. 8 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.

 (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maxumum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.

ART. 9 Cursurile unităților de învățământ se vor desfășura în zona carantinată în conformitatecu prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, actualizat.

ART. 10 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

 1. administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
 2. pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
 3. numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
 4. se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

ART. 11  Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va întreprinde următoarele:

 1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
 2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
 3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);
 4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

ART. 12 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute la art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13  Alte acțiuni operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.

ART. 14 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului Constanța va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

ART. 15  Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța coordonează operațional, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța, măsurile de ordine publică, adoptând/adaptând măsurile din competență pentru impelmentarea deciziei de instituire a carantinei în zona prevăzută la art. 1.

ART. 16 Inspectoratul de Poliție Județean Constanța instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicație, la intrarea/ieșirea în/din zona prevăzută la art.1, în vederea limitării tranzitării zonei și menține ordinea publică în aceasta.

ART. 17 Comitetului Local pentru Situații de Urgență Agigea, prin grija Primăriei Agigea, va întreprinde demersuri, pentru:

 1. respectarea pe teritoriul U.A.T-ului a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotărâre;

2. informarea populației asupra definitei de caz privind contactul direct, așa cum este stabilită de către Institutul Național de Sănătate Publică;

3. asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța;

  4. colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice;

5. asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără  susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței;

6. asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.

ART. 18 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Departamentului pentru Situații de Urgență, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru U.A.T. Agigea, Județul Constanța, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, Primăriei Agigea și altor factori interesați.

Puteți urmări știrile Constanța 100% și pe Facebook, și pe Google News.

energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.