ANAF Constanța anunță contribuabilii că pot beneficia de eşalonarea la plată a obligațiilor fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa informează contribuabilii că pot beneficia de eşalonarea la plată în formă simplificată a obligațiilor fiscale principale şi accesorii restante, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii unei cereri în acest sens şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligațiile fiscale accesorii;

b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c) creanțele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d) creanțe rezultate din săvârşirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

Nu se încadrează în categoria creanțelor prevăzute la lit. d) şi nu se acordă eşalonări la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum şi cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.

Obligațiile fiscale menționate cu o vechime de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii de eşalonare la plată sunt stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală: declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere, decizii de impunere, declarații rectificative, decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii, titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii sau orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal pe o perioadă de cel mult 12 luni prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, căreia i se anexează graficul de plată care cuprinde ratele lunare în funcţie de numărul de luni de eşalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Cererea de eşalonare la plată a obligaţiilor poate fi depusă la registratura organului fiscal, prin poştă cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”.

Informații suplimentare se pot obține prin intermediul Formularului Unic de Contact accesând link-ul https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau telefonic, apelând Call Center-ul A.N.A.F. la nr. 031.403.91.60.

Puteți urmări știrile Constanța 100% și pe Facebook, și pe Google News.

energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.