ANPC pune la dispoziția comercianților „îndrumare de consiliere”

Paul Anghel și Horia Contantinescu, în timpul conferinței de presă susținut în Prahova

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a organizat, astăzi, o acțiune de consiliere a operatorilor economici care desfășoară activități de prestări servicii turistice și alimentație publică.

La actiunea  desfasurata in sala Consiliului Judetean Prahova au participat Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia – Miron Constantinescu, Paul Anghel, Director General ANPC, precum si conducerea Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia.

Actiunea a vizat abordarea problemelor specifice  prestatorilor de servicii, in vederea pregatirii Comandamentului de iarna, astfel incat consumatorii sa beneficieze de servicii turistice de calitate, atat in unitatile de alimentatie publica  cat si in unitatile de cazare aflate pe Valea Prahovei.

Horia – Miron Constantinescu a adus la cunostinta operatorilor economici, faptul ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va pune la dispozitie „Indrumare de Consiliere”, atat pentru serviciile de cazare cat si pentru cele de alimentatie publica.

ÎNDRUMAR DE CONSILIERE pentru unități de alimentație publică, magazine alimentare si comert de mic detaliu stabil si ambulant
  1. UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 99 din 2000 (r1), pivind comercializarea produselor si serviciilor pe piata , art.4 lit “g”, prin serviciu de alimentatie publica se intelege –“ activitatea de pregatire , preparare , prezentare si servire a produselor si a bauturilor pentru consumul acestora in unitati specializate sau la domiciliu/locul de munca al consumatorilor.”

Conform legislației aplicabile în domeniu, unitățile de alimentație publică se pot clasifica în două mari categorii:

  1. Structuri de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica : unitati de alimentatie publica din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc acestora), unitati de alimentatie publica situate in statiuni turistice, precum si cele administrate de societati comerciale de turism, restaurant, baruri, unitati de fast food, cofetarii, patiserii, etc. Aceste structuri se clasifica pe stele, respectiv margarete in cazul pensiunilor turistice si agroturistice, infunctie de caracteristicile constructive, dotari si calitatea serviciilor pe care le oferea potrivit conditiilor si criteriilor minim obligatorii cuprinse in NormeleMetodologice din Ordin 65 din 2013.
  2. Unități de alimentație publică, altele decât cele incluse în structurile de primire turistice, reglementate de prevederile cuprinse în H.G. nr.843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, neincluse în structurile de primire turistice.

Astfel în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa la H.G. nr.843/1999, ca regulă generală, unitatea de alimentaţie publică reprezintă localul public în care se servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se prin aceea ca în cadrul lui se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare, însoţită de servicii specifice care asigură consumul acestora pe loc. Conform acestui act normativ, acestea se clasifică pe tipuri de unități de alimentație publică, dintre care le vom menționa pe cele mai des întâlnite în rețeaua comercială și anume:

– Restaurant clasic – unitate de alimentaţie publică în care consumatorii sunt serviți cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie, cafea, băuturi etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distracție. Personalul de producţie şi de servire are o calificare de profil.

– Restaurant cu specific – unitate de alimentaţie publică care prin amenajări, dotări, ţinuta lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, naţional (restaurant “românesc”, “moldovenesc”, “dobrogean”, “bănățean” etc.) sau reprezintă unităţi tradiționale – han, cramă, colibă, șură etc.

– Pizzerie – unitate specializată care oferă, cu preponderență, sortimente de pizza şi de paste făinoase. Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de patiserie şi sortiment variat de băuturi, cu preponderență slab alcoolizate.

– Bar – unitate de alimentaţie publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare.

Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiții muzicale, jocuri electronice şi video. Aceasta categorie cuprinde si Disco-bar, Video-bar, Discotecă, Cafe-bar, Cafenea.

– Fast-Food – unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o servire rapidă de produse, la preţuri unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment limitat şi standardizat, de regulă bazat pe un singur produs de bază şi este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt preluate de clienţi la casa în momentul plăţii şi consumate pe loc sau în afara unităţii. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică folosință.

– Unităţi tip cofetărie, patiserie – sunt unităţi de alimentaţie publică care oferă consumatorilor preparate de cofetărie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unităţi de profil, biscuiți şi produse zaharoase ale producătorilor specializaţi, băuturi nealcoolice, cafea, ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum şi diferite sortimente de băuturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unităţilor de acest tip, pe lângă asigurarea condiţiilor pentru consumul pe loc, vând şi produse pentru consum la domiciliu.

Avand in vedere responsabilitatile operatorilor economici cu activitate in domeniul alimentatiei publice, a prevederilor legislatiei privind siguranta lantului alimentar, precum si riscul pe care il prezinta pentru sanatatea consumatorilor, prepararea si servirea hranei in special in perioada sezonului estival, pentru prevenirea declansarii unor episoade de toxiinfectii alimentare se atentioneaza administratorii acestor unitati.

ÎNDRUMAR DE CONSILIERE pentru unitățile de cazare turistică


În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului turismului nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, articolul 2, litera b) structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare sunt: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanţă, campinguri, popas turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică.


ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA LEGALITATEA FUNCȚIONĂRII


A. Spațiul de desfășurare a activității
(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare se clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1,
1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7 care fac parte integrantă din Ordinul nr.65/2013.
(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.
(3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.


B. Autorizațiile și avizele necesare
a) domeniul turismului
1) certificat de clasificare – în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului turismului nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, articolul 2, litera b) structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare sunt: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanţă, campinguri, popas turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică.


ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA LEGALITATEA FUNCȚIONĂRII
A. Spațiul de desfășurare a activității
(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare se clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie de
caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7 care fac parte integrantă din Ordinul nr.65/2013.
(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.
(3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.
B. Autorizațiile și avizele necesare
a) domeniul turismului
1) certificat de clasificare – în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:

  • cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 a Ordinului 65/2013
  • certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea – copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);
  • fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 a Ordinului 65/2013
  • fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 a Ordinului 65/2013
  • dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 a Ordinului 65/2013
  • copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionarea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.