Anunț important pentru elevii din comuna Peștera

dsc_0501

În anul scolar 2016-2017 elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Peștera, Școlii Primare nr. 2 Ivrinezu Mare și Școlii Primare nr. 3 Izvoru Mare vor beneficia de următoarele categorii de burse:

1.Burse de performanță;

– se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;
 2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;
 3. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MECTS.

2.Burse de Merit;

-se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial;
 2. b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de MECTS;
 3. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MECTS.

3.Burse de studiu;

-se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial.

4.Burse de ajutor social.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

 1. a) orfani sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar;
 2. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;
 3. c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:
 4. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
 5. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

În vederea acordării burselor de studiu, părinții elevilor sunt rugați să prezinte la secretariatul unității de învățământ acte doveditoare care să ateste venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (1250 RON).

În vederea acordării burselor de ajutor social, părinții elevilor sunt rugați să prezinte la secretariatul unității de învățământ următoarele documente:

 • Cerere (pentru toate categoriile de solicitanți);
 • Acte doveditoare că nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie și nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane (pentru solicitanții care se încadrează la litera c);
 • certificatul eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie (pentru solicitanții care se încadrează la litera a).

 

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Se reiau competițiile hipice în Constanța, la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii

Sat Sep 17 , 2016
Competițiile hipice în municipiul Constanța se reiau sâmbătă, 24 septembrie. La Arena Eqcvestria, aflată în interiorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, se va desfășura CUPA ARENA EQCVESTRIA. Competiția este una demonstrativă, premergătoare demersurilor de a organiza competiții oficiale. Principala probă a concursului va fi cea de sărituri peste obstacole, […]