Apel către primari: Nu dați bani la maneliști!

Cristi Hagi

Mi se pare revoltător să plătești, din bani publici, maneliști. Acuzați-mă de ce vreți, dar cred cu tărie că o primărie nu trebuie să plătească prestațiile unor personaje ca Nicu Paleru sau Vali Vijele, așa cum face Primăria Năvodari. De ce să chemi pe cineva să urle pe scenă ”Ești mică și perversă”, ”Eu beau vin cu borcanu” sau alte asemenea mizerii? (am fost pe punctul de a posta un exemplu aici. Mă scuzați că nu pot)

Nu-l înțeleg pe primarul Florin Chelaru, un om cu carte, bun simț, bune intenții și, credeam, cu bun gust. Credeam până când am văzut că a suplimentat cu 150.000 de lei bugetul Zilelor Orașului Năvodari, pentru a plăti onorariile artiștilor (total: 250.000 de lei). Scuzați-mă, nu ”artiști” este termenul.

Știu, gusturile nu se discută. Vreți să ascultați manele, domnule primar? Ascultați acasă, mergeți într-un club specializat. Casa de Cultură din Constanța, de exemplu, vă stă la dispoziție cu așa ceva. Dar să plătești din banii tuturor locuitorilor din Năvodari, profesori, doctori, muncitori, e deja prea mult.

Un primar are altă treabă, bine definită de o lege simplă, clară, dar pe care se pare că mulți o calcă în picioare: Legea 215 a Administrației Publice Locale. Domnilor primari, sarcina voastră este să vă asigurați că localitatea are o infrastructură normală: drumuri asfaltate decent, trotuare, un serviciu de ridicare a gunoiului performant, iluminat public. Și mai trebuie să vă asigurați că aveți școli, cele mai bune școli pe care le puteți avea, pentru copiii voștri și ai noștri. Primarul nu are atribuții în distrarea locuitorilor sau în oferirea gratuită de manele.

Am încercat să aflu, oficial, cine a venit cu ideea să invite maneliști, dar nimeni de la Primăria Năvodari nu mi-a răspuns. O fi directivă de partid, pentru că, singur, Florin Chelaru nu ar fi reușit să treacă proiectul de hotărâre. Cu ajutorul colegilor consilieri de la PSD, a fost însă floare la ureche. Sunt puțin răutăcios, pentru că nu am auzit nicio delimitare, din partea vreunui consilier de la orice partid. Se pare că toți sunt de acord. Știți ce poate să facă, dacă dorește, Consiliul Local? Art. 38, pct. o:

”Hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic.”

Sunt convins că, în Năvodari, medicii și profesorii au nevoie de sprijin. Și sunt de asemenea convins că este mai important să investim în educație și sănătate decât în manele.

L-am susținut pe Florin Chelaru atunci când s-a luptat pentru ca groapa de gunoi toxic să nu se construiască în Năvodari. O voi face în continuare. Aici însă, el și consilierii care au decis să plătească personaje ca Vali Vijelie și Nicu Paleru au greșit.

Am o întrebare pentru ei: ați fi plătit pentru asta din banii voștri, nu ai locuitorilor din Năvodari? O întrebare retorică, desigur.

Iată, mai jos, și care sunt atribuțiile primarului, potrivit Legii 215.

Art. 68. – (1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate;
h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;
ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
t) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
ţ) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;
x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Comuna Peștera investește în educația copiilor

Sat Jul 30 , 2016
Administrația locală din Peștera investește în educația copiilor. Lucru normal, dacă ne gândim că noul primar este fostul director al școlii și a fost inspector școlar. Pe principiul ”înțeleptul își face vara sanie și iarna car”, reprezentanții acesteia au decis să îi roage pe părinți să depună, zilele următoare, cereri […]