Bugetul Constanței pe 2022: venituri de 252 milioane euro, cheltuieli de 291. Pe ce vrea primăria să dea banii

salarii-primaria-constanta

Primăria Constanța a publicat proiectul de buget pe anul 2022. Aceste prevede venituri totale de 1.247.574.000 lei, ceea ce înseamnă circa 252 milioane euro, și cheltuieli totale de 1.442.288.000 lei, adică circa 291 milioane euro.

Așadar, municipiul Constanța pleacă cu stângul în acest an, din punct  de vedere financiar. Vorbim despre un deficit, o gaură, de peste 194 de milioane de lei.

Varianta aceasta este însă una optimistă, pentru că prevede venituri din fonduri europene de peste 267 de milioane de lei, asta în condițiile în care în 2021 s-au atras 31 de milioane lei, iar în 2020 , numai 8 milioane lei.

Cheltuielile de funcționare sunt de 885 milioane lei, iar cele pentru dezvoltare de numai 556 milioane lei.

„Veniturile cresc față de încasările efectiv realizate în anul 2021 cu 320.900 mii lei, creștere datorată în principal fondurilor europene și cofinanțării de la bugetul de stat în sumă de 310.505 mii lei, creșterea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit în sumă de 51.792 mii lei și a altor venituri proprii în sumă de 7.939 mii lei. Cheltuielile cresc față de cheltuielile efectiv realizate în anul 2021 cu suma de 581.801 mii lei. Această creștere de cheltuieli este în procent de 95,72 % datorată creșterii cheltuielilor de dezvoltare. Așadar putem remarca faptul că din analiza cheltuielilor, executivul își propune să aloce mai mulți bani către dezvoltare și anume: dacă în anul 2021 cheltuielile de dezvoltare au fost 75.008 mii lei și au reprezentat 8,7% din totalul cheltuielilor, în anul 2022 executivul își propune ca aceste cheltuieli de dezvoltare să fie de 556.910 mii lei, respectiv 38,61% din totalul cheltuielilor.”, spune primăria.

Rețineți: în 2021, s-au alocat pentru dezvoltare numai 75 milioane lei.

Se remarcă faptul că 8,67% din total cheltuieli pe 2022, adică peste 124 milioane lei, sunt cheltuieli care au directă legătură cu funcționarea aparatului birocratic al Primăriei și Consiliului local. De menționat că la acest capitol se regăsesc și sume importante alocate pentru litigiile din instanță în sumă de 18 milioane lei cheltuieli judiciare.

Pentru învățământ se alocă 172 milioane lei, adică  11,95% din total. finanțarea unităților de învățământ este asigurată din 2 surse: finanțarea de bază de la bugetul de stat și finanțarea complementară din veniturile proprii ale bugetului local; astfel se asigură finanțare pentru 47205 elevi din: 34 de gradinițe, 29 de școli generale, 21 de licee, 5 colegii și un seminar teologic. În domeniul învăţământului sunt alocate fonduri pentru lucrări de reabilitare, modernizare și dotare unități de învățământ, creșterea eficienței energetice a imobilelor unde funcționează unităţi de învăţământ. Marea majoritate a acestor investiții este finanțată din fonduri europene nerambursabile la care se adagă cofinanțarea din bugetul de stat și cofinanțarea din bugetul local. Pentru următoarea perioadă de finanțări europene au fost prevăzute sume din bugetul local pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor propuse.

Cap.66 Sănătate în sumă de 89.009 mii lei – 6,17% din total cheltuieli – în sănătate sunt previzionate sume pentru:

– salarii cadre medicale, medicamente și materiale sanitare pentru cabinetele medicale din școli;

– fonduri necesare dotării și funcționării Centrului de vaccinare de la Pavilionul Expozițional Constanța.

– reparații și reabilitare Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

– creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

– lucrări pentru realizarea hidroizolației fundație clădire Spital Clinic de Boli Infecțioase ;

– creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul Covid 19;

– elaborarea documentației tehnico-economică pentru construire și dotare Spital municipal policlinic.

Cap.67 Cultură, recreere și religie în sumă de 101.091 mii lei – 7,01% din total cheltuieli – la acest capitol fondurile sunt alocate pentru finanțarea Muzeului de Artă Populară, înființarea Revistei Tomis, acţiuni artistice, culturale, sportive și de tineret cum ar fi: spectacole estivale culturale, festivalul verii, festivalul iernii, festival marionete, Constanța Coffee Break, pictura murală, revelion 2023, ziua copilului 1 Iunie, zilele municipiului Constanţa, ziua Pensionarului, festivalul etniilor dobrogene – ziua Dobrogei, organizarea de bâlciuri și amenajarea de parcuri de distracții (carusel, patinoar) și alte evenimente culturale conform strategiei culturale, finanţarea sportului de performanţă.

Tot la acest capitol sunt alocate fonduri pentru întreținerea parcurilor și zonelor verzi.

La capitolul investiții sunt prevăzute fonduri pentru proiectul creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța, creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Ion Bănescu, Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, proiectare și execuție Galerii de artă, Grădina de vară – SF, proiectare și expropriere, elaborare documentație tehnico-economică pentru amenajare parcuri urbane publice noi de mari dimensiuni în municipiul Constanța, lucrări pentru racordarea la utilități și lucrări tehnico – edilitare ”Sală sport Polivalentă 5000 locuri – zona Badea Cârțan”, inclusiv proiectare;

In cadrul investițiilor sunt prevăzute fonduri și pentru elaborare documentație tehnico-economică pentru demolarea construcțiilor existente pe amplasamentul complexului Stadion Gheorghe Hagi, lucrare condiționată de obținerea Hotărârii de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici pentru noul Complex sportiv, documentație inițiată de CNI care va realiza investiția.

Cap.68 Asigurări și Asistență socială în sumă de 125.859 mii lei – 8,73% din total cheltuieli – acest capitol cuprinde finanțarea activității Direcției Generale de Asistență Socială, subvenționarea unor asociații și fundații în baza Legii nr.34/1998 și toate programele sociale finanţate din bugetul municipiului Constanța care includ: remuneraţia însoţitorilor persoanelor cu handicap, indemnizaţiile persoanelor cu handicap, ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, suportarea integrală sau parţială a costurilor de transport pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale, acordarea de tichete valorice cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap – programul RESPECT, premiile în bani oferite persoanelor care împlinesc varsta de 80 de ani şi familiilor care aniverseaza 50 de ani de la căsătorie, persoanelor care implinesc vârsta de 90 de ani şi 100 de ani, suportarea a 50% din dobanda la creditele ipotecare pentru beneficiarii contractelor de alocație financiară nerambursabilă care si-au achiziționat o locuință, sprijin financiar pentru reproducerea umană asistată medical, rechizite pentru copii și cadouri pentru copii cu ocazia sarbătorilor Pascale și Crăciunului. Sunt prevăzute sume pentru implementarea proiectului din fonduri UE prin D.G.A.S. și anume Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârsnice.

Cap.70 Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape în sumă de 196.684 mii lei – 13,64% din total cheltuieli – acest capitol cuprinde finanțarea activității Serviciului Public de Impozite și Taxe, subvenționarea activităților încredințate Regiei Autonome de Exploatarea Domeniului Public și Privat (subvenții Țara Piticilor, Pistă Role, administrare cartier Henri Coandă, reabilitare imobile).

Pentru serviciile publice s-au alocat sume pentru iluminat public, întreținere cimitire, asigurarea serviciului de dezinsecție și deratizare, achiziția și montarea de mobilier urban, asigurarea funcționalității serviciului de salvamar, serviciul de ecarisaj, alte actiuni gospodaresti.

Partea de investiții cuprinde lucrări de reamenajare a locurilor de joacă existente, lucrări de amenajare teren aferent imobilului Cazino Constanța, execuție branșament electric, execuție rețele alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială aferente imobilului Cazino Constanța, execuție și montare parcări supraterane, reabilitare și modernizare bază de supraveghere a animalelor fără stăpân, reamenajări piețe agroalimentare, reconfigurarea, modernizarea și încadrarea într-un nou concept urban pentru municipiul Constanța al Pieței Agroalimentare Grivița, reabilitare și modernizare fântâni arteziene, reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării, reabilitare și extindere sistem de irigații în municipiul Constanța, elaborare documentații tehnico-economice – studii de fezabilitate pentru creare sistem de canalizare pluvială în cartierele Palazu Mare și Universitate, Coiciu, Baba Novac și Compozitori, realizarea interconectării sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul Poliției locale – în cadrul proiectului Safe City, extinderea rețelei electrice Cartier Veterani – sector 1.1 și sector 1.2, achiziție adăposturi modulare pentru stații de autobuze, achiziție insule ecologice pentru colectarea deșeurilor din municipiul Constanța, amenajare spații dotate cu echipamente pentru exerciții fizice, inclusiv de tip calisthenics, în parcurile din municipiul Constanța, amenajare complex de joaca tip corabie și tip cetate medievală in parcul de distracții Țara Piticilor – Tăbăcariei, studiu de fezabilitate ”Amenajare parcare cu flori – Stefăniță Vodă”.

Cap.74 Protecția mediului în sumă de 102.307 mii lei 7,09% din total cheltuieli; bugetul este compus în proporție de 90% din cheltuieli cu bunuri și servicii aferente serviciului de salubrizare. La acestea se adaugă costuri pentru serviciul de canalizare pluvială pe trama stradală din municipiu (apa meteorica), toalete pulice, elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții creșterea atractivității turistice a zonei de agrement Lacului și Parcului Tăbăcăriei.

Tot la acest capitol este prevăzută și cota de cofinanțare aferentă municipiului Constanța pentru obiectivul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța.

Cap.80 Acțiuni generale ec., comerciale și de muncă în sumă de 4.064 mii lei – 0,28% din total cheltuieli – la acest capitol sunt cuprinse proiectele soft cu fonduri europene care vizează în principal schimbul de experiență între parteneri din mai multe țări.

Cap.81 Combustibili și Energie în sumă de 76.280 mii lei – 5,29% din total cheltuieli – la acest capitol sunt cuprise sumele pentru subvenționarea energiei termice acordată populației.

Suma alocată reprezintă doar subvenția pentru lunile martie și aprilie 2022, întrucât pentru perioada noiembrie 2021 – februarie 2022 au fost acordate avansuri în exercițiul bugetar 2021.

La acest capitol sunt cuprinse investițiile ce se vor face în sistemul de termoficare.

Cap.84 Transporturi în sumă de 411.269 mii lei – 28,52% din total cheltuieli – la acest capitol se alocă fonduri pentru subvenționarea transportului în comun și realizarea de reparații și investiții în infrastructură (drumuri, marcaje rutiere, indicatoare rutiere,semafoare).

Desemenea la acest capitol sunt cuprinse și sumele pentru rambursarea creditului utilizat pentru achiziția mijloacelor de transport în comun.

Cap.87 Alte acțiuni economice în sumă de 100 mii lei – suma de la acest capitol reprezintă contribuția municipiului Constanța la constituirea patrimoniului Organizației de Management al Destinației Mamaia – Constanța.

Partea de investiții cuprinde o serie de proiecte realizate cu fonduri europene nerambursabile cum sunt: îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța între gara CFR și stațiunea Mamaia și zona Bd. 1 Mai – Șos. Mangaliei, acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II, achiziție autobuze electrice și stații de reîncărcare electrică – achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia și autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești.

Exemplul Cluj-Napoca

Bugetul pentru anul 2022 al municipiului Cluj-Napoca este de peste 434 de milioane de euro, majorat de la 429 de milioane de euro în anul trecut.

Asta înseamnă cu bugetul Clujului – oraș unde primarul Chițac a fost în campania electorală – este cu peste 72% mai mare.

Primarul Emil Boc a arătat că veniturile proprii sunt mai mari anul acesta cu 10 procente faţă de anul trecut, fapt care denotă că „oraşul respiră din punct de vedere economic, oraşul merge în direcţia corectă”.

Proiectul este supus dezbaterii publice și poate fi consultat: pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța. Până în data de 27.01.2022 se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la acest material.


Puteți urmări Constanța 💯% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

One thought on “Bugetul Constanței pe 2022: venituri de 252 milioane euro, cheltuieli de 291. Pe ce vrea primăria să dea banii

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Un bătrân de 77 de ani, beat mort la volan, implicat într-un accident

joi ian. 13 , 2022
Un bătrân de 77 de ani a fost prins beat mort la volan. La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 17.50, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au observat în timp ce conducea un autoturism pe Aleea Topolog din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența […]

V-ar putea interesa și: