Casa Corpului Didactic Constanța și-a lansat oferta de formare pentru semestrul al doilea

Casa Corpului Didactic Constanța și-a lansat luna aceasta oferta educațională pentru semestrul al II-lea al anului școlar în curs, programele propuse răspunzând nevoilor de formare și dezvoltare profesională ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar județean.

C.C.D. Constanţa acţionează pentru transformarea mediului educaţional într-unul flexibil şi deschis în permanenţă spre cerinţele comunităţii şcolare şi spre nevoile societăţii civile, din perspectiva politicilor și strategiilor naționale și europene în domeniul educației și formării continue.

Chiar și în contextul reluării față în față a activităților școlare, competențele digitale continuă să reprezinte un factor important în procesul educațional, fiind necesară stăpânirea adecvată a acestora de către personalul didactic.

Astfel, printre cele peste 30 de cursuri acreditate și avizate M.E.C. se regăsesc programe ce pun accent pe îmbunătățirea competențelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare, precum: ”e-Educație timpurie (utilizarea instrumentelor digitale)”, ”Instrumente digitale de evaluare”, ”Utilizarea Microsoft 365 în educație” sau ”Google Educator Nivel 1-Intermediari (O.M.E.N. nr. 3904/05.06.2018 – 100h/25 C.P.T.).

De asemenea, C.C.D. Constanța propune programe și pentru personalul didactic auxiliar din școli și licee, dintre acestea amintind ”Digitalizarea compartimentului administrativ” și ”Managementul bibliotecii școlare în era digitalizării”.

„În oferta de formare a instituției noastre se regăsesc și programe de consiliere și orientare în carieră, ghidul profesorului debutant sau pregătirea pentru examenele de Titularizare și Definitivat.
În acest sens, menționăm faptul că oferta vine în ajutorul colegilor noștri, inclusiv în contextul predării cu ajutorul instrumentelor online, iar profesorii metodiști ai C.C.D. Constanța, împreună cu formatorii instituției – profesori, personal didactic auxiliar și inspectori școlari – sprijină acest demers de modernizare și actualizare a învățământului preuniversitar.”,
a precizat directorul instituției, prof. dr. Andreea-Mihaela Artagea.

Pentru mai multe detalii privind programele de formare și activitățile metodico-științifice și culturale, vă invităm să consultați site-ul instituției, secțiunea ”Anunțuri”: https://www.ccdconstanta.ro/anunturi/


energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.