Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Cumpăna

mariana gaju
Mariana Gâju, primărița din Cumpăna

Curtea de Conturi a realizat un audit la Primăria Cumpăna, în perioada 27 septembrie – 29 octombrie 2021, și a descoperit prejudicii aduse bugetului în valoare de 47.000 de lei, dar și abateri financiar contabile de 531.000 lei. Printre nereguli se numără impozit neîncasat pe clădiri, plăți nelegale pentru transportul unor angajați, normă de hrană acordată nelegal personalului din Poliția Locală.

Primăria Cumpăna este condusă de peste 20 de ani de Mariana Gâju, PSD.

Recomandare: Președinta Ligii Femeilor Primari din România, apucături de interlop. „Când ești singur la întuneric, dă-i una și lasă-l”. PSD tace!

Iată principalele probleme constatate:

  • Nu a fost stabilit, urmărit și încasat impozitul pe clădiri, aferent construcțiilor noi edificate în baza autorizațiilor de construire depășite ca termen, în lipsa recepțiilor și a declarațiilor de impunere.
  • Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei pe teren datorată de persoane fizice/juridice care au închiriate terenuri proprietate publică a entității.
  • În anul 2020 entitatea a efectuat plăți nelegale reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare/transport, de la locul de domiciliu (Constanta, Agigea) la U.A.T.C. Cumpăna, în baza bonurilor fiscale de combustibil în valoare de 180 lei/lunar, pentru un număr de 12 salariați din cadrul entității.
  • Acordarea nelegala a normei de hrană personalului contractual din cadrul Serviciului Poliție Locală și a unei diferențe de zile calendaristice pentru funcționarii publici din cadrul aceluiași serviciu.
  • Acordarea unui venit salarial cu depășirea indemnizației viceprimarului în cazul unui angajat.
  • Angajarea, ordonanțarea și plata nelegală a unei părți din tariful serviciilor de ecarisaj aferent câinilor capturați, respectiv servicii de întreținere și hrană, nefiind respectat termenul de 14 zile lucrătoare de către prestator, prevăzut de lege.
  • Modul de fundamentare a proiectului de buget propriu pe anul 2020 nu a respectat regulile bugetare de bază la partea de venituri proprii, astfel că prevederile inițiale – veniturile proprii (nu au fost dimensionate la cel mult nivelul încasărilor din anul anterior, urmare faptului că în exercițiile financiare anterioare anului auditat (2018 si 2019) acestea nu au fost realizate în proporție de 97%.

De asemenea, nu au fost respectate principiile de execuție bugetară, întrucât în ședința publică a consiliului local, situația execuției bugetare întocmită pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare a fost prezentată spre analiză şi aprobare de către autoritatea deliberativă în lunile aprilie, iulie şi octombrie, decembrie pentru trimestrul expirat, nu au fost luate măsuri de redimensionare a cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului 2020 să nu se înregistreze plăţi restante.

Neînregistrarea în evidența financiar contabilă în contul 260 ”Titluri de participare” a sumei de 120 mii lei reprezentând majorarea de capital social al societății de salubrizare și la care entitatea este unic acționar

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

În vederea remedierii abaterilor financiar contabile constatate, în timpul misiunii de audit entitatea a procedat la:

– virarea sumelor nesolicitate a fi restituite creditorilor în termenul de prescripție – pe destinaţiile legale, respectiv în contul de venituri al bugetului local;

– înregistrarea în evidența financiar contabilă în contul 260.02 „Titluri de participare” a sumei de 120 mii lei;

– clarificarea și stornarea din contul 473”Decontari din operatiuni in curs de clarificare” a sumelor prin întocmirea notelor contabile;

– stabilirea și emiterea deciziilor de impunere pentru creanțele bugetului local, reprezentând impozit clădiri și taxă teren și încasarea unora din acestea în timpul auditului;

– recuperarea prin compensare a sumelor reprezentând plăți nelegale efectuate prestatorului serviciilor de ecarisaj.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

– fundamentarea prevederilor inițiale ale BVC în conformitate cu actele normative în materie;

– prezentarea în şedinţă publică a execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare în lunile aprilie, iulie, octombrie și decembrie ale fiecărui an în vederea redimensionării cheltuielilor, astfel încât diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;

– urmărirea și încasarea, în termenul legal de prescripție, a taxei pe teren urmare contractelor de închiriere/concesiune încheiate de entitate;

– inițierea unei proceduri de lucru privind întocmirea de proceselor-verbale în teren ulterior expirării autorizațiilor de construire, prin care să se consemneze stadiul lucrărilor, efectuarea periodică a inspecțiilor în teren, cât și în ceea ce privește circuitul documentelor și colaborarea între Compartimentele Urbanism și Impozite și taxe locale;

– stabilirea mărimii și întinderii prejudiciului reprezentând decontarea cheltuielilor de transport salariaților de la domiciliu la locul de muncă și recuperarea acestuia în termenul legal de prescripție;

– stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului reprezentând diferența de normă de hrană acordată nelegal personalului din cadrul Serviciului Poliție Locală, precum și recuperarea integrală a acestuia, în termenul legal de prescripție;

– stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului reprezentând venituri salariale care depășesc indemnizația viceprimarului, precum și recuperarea acestuia în integralitate, în termenele legale de prescripție.

V-ar putea interesa și:

Curtea de Conturi a descoperit abateri financiar-contabile de peste 75 milioane lei la Primăria Năvodari

Curtea de Conturi a descoperit abateri financiar-contabile de aproape 20 de milioane de lei la Primăria Constanța
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

Polițiștii locali din Constanța au dat 111 amenzi pentru opriri și staționări neregulamentare

Thu May 12 , 2022
Zilele trecute, polițiștii locali din Constanța cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice  din cadrul Serviciului Rutier au desfășurat o acțiune tematică pe raza municipiului pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale. Au fost aplicate 111 sancțiuni contravenționale în valoare 30.350 lei, în conformitate cu […]

V-ar putea interesa și: