Ce trebuie să faceți pentru a dobândi primul act de identitate, la 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul trebuie să se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Minorul trebuie să fie însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Ce acte sunt necesare

La ghișeu trebuie prezentate mai multe acte, în ORIGINAL. Atenție, nu se acceptă copii legalizate.

  • Certificatul de naştere al minorului (original şi fotocopie)
  • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului / Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie)

Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu- (original şi fotocopie)

Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate
(original şi fotocopie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în fața poliţistului de siguranță publică.

  • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, in valoare de 7 lei, se achita la biroul de evidenta a persoanelor in momentul depunerii documentelor.


IMPORTANT  

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
 

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

Se caută peisagiști în Valu lui Traian

Wed Sep 4 , 2019
Societate comercială cu profil de construcții ușoare și amenajări peisagistice cu sediul în Valu lui Traian angajează muncitori calificați – peisagiști, lăcătuși mecanici, sudori, zugravi. Contract de muncă de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, salariu 1263 de lei în mână. Obligatoriu diplomă de specializare. Nu se decontează transport. Nu se decontează […]
anunt angajare