Cerealele modifică procedura de acces în Portul Constanța

Conform datelor Eurostat, România este cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. Portul Constanța este principala poartă de tranzit pentru această grupă de marfă. Implementată pentru prima dată în timpul campaniei de cereale din 2017, această procedură are rolul de fluidizare a traficului din categoria transportului auto greu de cereale în incinta porturilor maritime, organizare, monitorizare, eficientizare a activităţilor şi responsabilizare a participanților.

În perioadele cu valori mari ale volumului de marfă operată în Portul Constanţa, traficul din zonă cunoaște creșteri considerabile, înregistrându-se congestionări ale căilor de intrare în port precum şi blocaje în trafic, spun reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Astfel, cu scopul de a identifica cea mai bună soluție de preîntâmpinare a acestor probleme, în vara 2017 a fost luată în considerare varianta ca Poarta 9 să preia o parte din traficul aferent Porții 7, urmând ca toate autovehiculele de transport cereale, cu marfă, să intre în port pe la Poarta 9.

Ulterior implementării acestei proceduri au fost realizate studii cu privire la traficul înregistrat pe la Porțile 7 şi 9 precum şi la desfășurarea traficului în general, în arealele portuare deservite de cele două puncte de acces. Numărul de autovehicule ce au accesat Poarta 9 pe sensul de intrare a fost în această perioadă de până la de 4 ori mai mare comparativ cu media lunară din prima parte a anului, putând concluziona că traficul a fost distribuit relativ uniform între cele două puncte de acces şi că Poarta 9 reprezintă o alternativă viabilă în redistribuirea traficului greu aferent Porții 7.
Mai mult decât atât, bunele rezultate obţinute în perioada aplicării prevederilor procedurii de acces, au evidențiat faptul că o permanentizare a existenţei sensurilor unice va contribui la armonizarea aspectelor de ordin logistic privind transporturile de marfă în Portul Constanţa.
În prezent, starea carosabilului de pe drumul interior ce leagă Poarta 9 de Poarta 7 necesită îmbunătăţiri, existând deja demarate la nivelul CN APMC lucrări de reabilitare, extindere şi modernizare ale acestui sector de drum.

În perioada campaniei agricole 2018, punctele de acces în zona portuară pentru autovehiculele de transport marfă, cu sau fără marfă, sunt următoarele:
➠ INTRARE
Poarta 9 – intrare pentru toate autovehiculele de transport cereale, cu marfă.
Poarta 7 – intrare pentru toate autovehiculele, cu sau fără marfă, altele decât cele de transport cereale, inclusiv
cele cu masa totală mai mică de 3,5 tone.
➠ IEȘIRE
Poarta 7 – ieșire pentru toate autovehiculele, inclusiv cele cu masa totală mai mică de 3,5 tone.
Transportatorii auto de cereale trebuie să se asigure că la bordul fiecărui autovehicul prezentat la punctele de acces în zona portuară se află:
• Actele necesare pentru efectuarea transportului public de mărfuri într-o zonă supusă controlului vamal şi de frontieră.
• Copia licenţei de lucru pentru activităţi desfăşurate în incinta porturilor maritime, emisă de administraţia portuară conform prevederilor legii nr. 84/1992. Regulamentul privind elibe-rarea licenţelor şi/sau a permiselor de lucru necesare desfăşurării de activităţi în porturile aflate în administrarea CN APMC SA şi documentele necesare atât pentru eliberarea aces­tora cât şi pentru eliberarea permiselor de acces auto în zona portuară pot fi găsite la adre-sa: scanați codul QR sau accesați: http://www.portofconstantza.com/apmc/portal/static.do?package_id=com_down&x=load
Zonele de staţionare a autovehiculelor de transport ce­reale, în vederea trierii şi repartizării către terminalele de cereale, sunt următoarele:
Zona 1 • platforma interioară Poarta 9, drum (macadam) dintre Poarta 9 şi Poarta 7, cu sens unic de deplasare către Poarta 7;
Zona 2 • sectorul de drum ce face legătura între zona „podeț acces Poarta 6”, spre nord, până în zona „stația de betoane”, respec­tiv instituirea temporară a sensului unic dinspre „podeț acces Poarta 6” către „stația de betoane”;
Zona 3 • sectorul de drum ce face legătura între zona „clădire One Star Security”, spre nord, până în zona „clădire Tehno Feroviar”, respectiv instituirea temporară a sensului unic dinspre „clădire One Star Security” către „clădire Tehno Feroviar”;
Zona 4 • sectorul de drum ce face legătura între zona „pasaj legătură Poarta 5”, spre nord, până în zona „silozuri Saligny, dana 18/19”, respectiv autovehiculele așezate lângă şi în paralel cu marginea părții carosabile, pe un singur rând şi cu reali-zarea unui spaţiu liber de cel puţin 20 – 25 m la fiecare grup de 3 – 4 camioane de la „curba SNC – casa de piatră/Lloyds” spre „silozuri Saligny – dana 18/19”;
Zona 5 • sectorul de drum ce face legătura între zona „urcare pasaj Comvex”, spre est, până în zona „poartă acces Oil Terminal”, respectiv autovehiculele așezate lângă şi în paralel cu marginea părții carosabile, pe un singur rând şi cu realizarea unui spaţiu liber de cel puţin 20 – 25 m la fiecare grup de 3 – 4 camioane, de la „poarta acces Oil Terminal” spre „urcare pasaj Comvex”;
Zona 6 • sectorul de drum pe digul de apărare de larg de nord ce face legătura între zona „far alb”, spre nord-nord-vest, până în zona „terminal Canopus” , respectiv autovehiculele așezate lângă şi în paralel cu marginea părții carosabile, pe un singur rând şi cu realizarea unui spaţiu liber de cel puţin 20 – 25 m la fiecare grup de 3 – 4 camioane, de la „far alb” spre „terminal Canopus”;
Parcarea 1 / 1Bis (Minmetal) • (P1 – 26 locuri) în zona Frial, sub pasaj și la vest de dana 53; accesul pentru terminalul Minmetal se va face pe traseul Poarta 6 – Clădirea Decirom, cu zonă de staționare în parcarea 1Bis, de lângă Decirom.
Parcarea 2 • (P2 – 30 locuri) în zona drum patrulare poarta Poarta 5 – Poarta 3 Bis;
Parcarea 3 • (P3 – 17 locuri) în zona sud clădire „Bursa Nouă” .
Accesul la aceste trasee/parcări este semnalizat prin mijloace de reglementare, de interzicere sau de restricţie, prin panouri cu semne conţinând inscripţii de orientare și prin marcaje prin care participanţii la trafic sunt avertizaţi sau îndrumaţi.

Conducătorii autovehiculelor de transport cereale au următoarele obligaţii:
• să prezinte la cererea reprezentanţilor administraţiei portuare, autorităţii vamale, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, Gărzii de Coastă – Grup Nave Constanţa şi reprezentanţilor UTI SM SA, actele obligatorii care se află la bordul autovehiculelor de transport marfă şi a documentelor de acces în zona portuară;
• cu excepţia zonelor dedicate şi marcate corespunzător, așteptarea/staţionarea camioanelor pe carosabil este interzisă;
• să respecte întocmai indicaţiile personalului administraţiei portuare şi ale celorlalte instituţii cu resposabilităţi în fluidizarea sau descongestionarea traficului auto;
• să respecte semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră şi în special a acelora de interzicere a accesului, opririi, staţionării;
• în zonele în care se permite staţionarea autovehiculelor pe un sens al unui drum din incinta portuară, acestea trebuie așezate lângă şi în paralel cu marginea părții carosabile, pe un singur rând şi cu realizarea unui spaţiu liber de cel puţin 20 – 25 m la fiecare grup de 3 – 4 camioane;
• să reducă la minimum deplasarea camioanelor cu cereale între diferitele terminale de cereale aflate în zona portuară.
Intrare Poarta 9
• se verifică documentele privind accesul în zona portuară (per­mis de acces sau achiziţionare bon cu valoare fixă);
• se verifică existenţa copiei licenței de lucru eliberată de CN APMC SA;
• se înregistrează numărul de înmatriculare al autovehiculului;
• se scanează documentele de identificare ale conducătorului auto;
• se înmânează cardul de vizitator;
• în funcţie de destinaţia mărfii/avizul de însoţire, se înmânează tichetul de parcare (foto dreapta).
Intrare Poarta 7
• se verifică documentele privind accesul în zona portuară (per­mis de acces sau achiziţionare bon cu valoare fixă);
• se verifică existenţa copiei licenței de lucru eliberată de CN APMC SA;
• se înregistrează numărul de înmatriculare al autovehiculului;
• se scanează documentele de identificare ale conducătorului auto;
• se înmânează cardul de vizitator.
Ieșire Poarta 7
• se predă cardul de vizitator;
• se predă tichetul de parcare;
• se calculează eventualele diferențe de tarif acces port, dacă autovehiculul a depășit 24 de ore de la intrarea în port;
• pentru acoperirea diferenţelor de tarif se eliberează bonuri cu valoare fixă (cu valabilitate de 12/24 ore), bonuri ce nu pot fi reutilizate la porţile de acces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.