Cine apără drepturile firmelor românești? ”Am fost țepuit cu un milion de euro”

Grigore Comănescu, omul de afaceri care acuză că a fost păgubit de o multinațională
Grigore Comănescu, omul de afaceri care acuză că a fost păgubit de o multinațională

Prima etapă a lucrărilor de protecție și reabilitare a plajelor s-a încheiat, dar problemele au rămas. Firma Romair Consulting, care a oferit consultanța, și Administrația Bazinală a Apelor Dobrogea Litoral (ABADL) au organizat ieri o conferință de presă pe această temă. Momentul, care trebuia să fie unul de glorie pentru ei, s-a transformat într-un fiasco, datorită dezvăluirilor lui Grigore Comănescu, proprietarul Comprest Util SRL, societatea care a furnizat și a pus în operă digurile de larg, societate fără de care lucrările nu ar fi fost posibile.

Gheorghe Boeru, președinte Romair Consulting, a început prezentarea proiectului, pe care l-a prezentat ca  pe un succes: ”Obiectivele sunt finalizate, toate în condiții foarte bune”, a spus acesta.  Grigore Comănescu a explicat însă cum stau lucrurile în realitate.

”Am o țeapă de 4 milioane de lei, bani care au rămas la Van Oord. Asta înseamnă că le încurajați pe aceste multinațional care vin și pleacă acasă cu banii. Nu mi se pare corect ca firmele românești să ia țeapă de la multinaționale. Este o rușine. Eu le-am cerut insolvența Van Oord și mergem mai departe în instanță”, a spus Grigore Comănescu.

Pus în dificultate de aceste declarații, Gheorghe Boeru a spus că el este inginer și că nu țin de el aceste probleme. Cu toate acestea, a afirmat clar: ”Noi am certificat toate plățile. Ultima plată a fost făcută între Crăciun și Revelion”. I-am întrebat și pe reprezentanții ABADL cum comentează situația, în calitate de beneficiari, și ce se va întâmpla dacă furnizorul, adică SC Comprest Util, își va lua înapoi materialele cu care a realizat digul, care nu au fost încă plătite. Directorul ABADL nu a fost prezent la conferință, iar un reprezentant al instituției ne-a spus că trebuie să formulăm în scris întrebările, amintindu-ne că nu ar face obiectul conferinței (deși chiar aceasta era tema, în opinia noastră). Așa cum am mai spus, conducerea din Olanda a Van Oord a declarat că nu comentează, pentru că există un litigiu în instanță pe această speță. În sală, ieri, au fost prezenți și reprezentanții Van Oord. Chiar dacă Gheorghe Boeru a spus, la un moment dat, că aceștia pot oferi răspunsuri, oamenii au refuzat să scoată vreun cuvânt. Boeru a afirmat că furnizorul nu-și poate lua piatra pusă în operă, dar nu a reușit să ofere cadrul legal care l-ar împiedica să facă acest lucru. A spus că o va face după conferință, așteptăm încă un răspuns, pentru a-l publica.

Gheorghe Boeru a prezentat stadiul proiectului și a încercat să răspundă la întrebări
Gheorghe Boeru a prezentat stadiul proiectului și a încercat să răspundă la întrebări

Conferința de ieri nu a dat răspunsuri, ci ridică mai multe întrebări.

”Cum se poate ca un consultant spune că a fost foarte interesat de proiect, dar în loc să apere interesele beneficiarului, ale ABADL și ale statului român, să nu le apere? Nu le-a apărat. Cum să nu știe consultantul că licența este pe numele unei firme, Comprest Util, care nu face parte din contracte? El a acreditat piatra, dar spune că nu știe despre noi. A semnat procese verbale de recepție a tuturor prefabricatelor și punerea lor în operă, realizată de Comprest, dar acum spune că nu știe nimic. Nu s-a întrebat cum de este licența a noastră?”, a spus Grigore Comănescu.

Comprest Util a cerut insolvența Van Oord, pentru neplata sumei de 4 milioane de lei. Întrebat de ziariși ce se va întâmpla dacă Van Oord va ajunge în insolvență, Gheorghe Boeru a afirmat, zâmbind parcă ironic, că o instanță din România nu va declara niciodată insovența unei firme ca Van Oord.

”Haideți, facem glume acuma? Cine să intre în faliment? Sunt glumițe”, a spus Boeru.

În aceste condiții, ne putem întreba pe bună dreptate dacă mai există stat de drept în România. Ciudat este că el însuși recunoaște că există un caz în care o firmă care lucra la un proiect similar a intrat în faliment. Este însă vorba de o firmă românească, evident, nu de o multinațională.

O altă problemă care se ridică este cine oferă garanția, dacă se va întâmpla ceva. Piatra a fost furnizată și pusă în operă de Comprest Util. Aceasta deține licența pentru acropode, fiind singura entitate care poate asigura materialele în cazul în care se întâmplă ceva. Dacă se sparge un dig, de exemplu. Garanția este de cinci ani.

”Vom vedea ce se întâmplă. Sigur se găsesc soluții. Sigur. Asta este meseria inginerului, eu de-aia sunt plătit”, a afirmat Boeru.

Cert este că în prezent aceste soluții nu există.

Vă reamintesc faptul că SC Comprest Util a cerut în instanță, pe 15 aprilie, Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei Van Oord Dredging and Marine Construction BV – Sucursala Constanța, lider al Asocierii Van Oord Dredging and Marine Construction BV – Societatea de Construcții în Transporturi București SA (SCT), pentru neplata creanței în sumă de 3.950.026,16 lei. Da, este vorba depre mai puțin de un milion de euro, la o lucrare pe fonduri europene care a costat de peste 150 de ori mai mult decât atât.

Să vedem pe ce se bazează cererea firmei constănțene.

În 8 noiembrie 2013, între aceasta și SCT au fost încheiate contractile nr 14 și 15 de furnizare de materiale cu punere în opera pentru realizarea lucrării ”Protecția și reabilitarea zonei sudice a litoralului românesc al Mării Negre, în zona Tomis Nord și Tomis Centru”, al cărei beneficiar este Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

Pe parcursul derulării contractelor, asociatul debitoarei, SCT, s-a confruntat cu o serie de probleme de solvabilitate, situație ce a creat o stare de incertitudine în ceea ce privește plata materialelor și a lucrărilor executate de către Comprest Util SRL, situație ce s-a confirmat prin faptul că, la data de 21 decembrie 2015, prin sentința civilă nr 10289, pronunțată de către Tribunalul București în dosarul 25304/3/2013, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență asupra Societății de Construcții în Transporturi București SA.

Anterior deschiderii procedurii de insolvență asupra SCT, pentru a fi evitată o situație de neplată pentru creditoare, între Comprest Util SRL, Van Oord și SCT București SA au fost încheiate acorduri și acte adiționale cu privire la procedura de plată a contravalorii materialelor și lucrărilor executate de creditoarea Comprest Util SRL la lucrarea contractată de către Asocierea  Van Oord – SCT București SA.

Astfel, prin acordul Tripartid din 27 ianuarie 2015, încheiat de către Van Oord, în calitate de lider al asocierii, SCT, în calitate de membru asociat, și Comprest Util, în calitate de furnizor, s-a convenit, la art. 1, că: ”În situația în care SCT nu își îndeplinește obligațiile de plată față de Comprest Util SRL, fiind într-una din situațiile de față: a) împotriva SCT s-a deschis procedura insolvenței, b) SCT a intrat în procedura falimentului… Van Oord se obligă să îndeplinească obligațiile de plată pe care SCT le datorează către Comprest Util SRL”.

Mai mult decât atât, pe 17 iulie 2015 se semnează un act adițional la Acordul de Consorțiu, între Van Oord și SCT, prin care s-a convenit, în cazul în care SCT nu se află în niciuna din situațiile de mai sus, procedura prin care debitoarea Van Oord să efectueze plățile către furnizorii SCT. Practic, s-a stabilit ca plățile către Comprest Util să fie făcute de către Van Oord, după primirea instrucțiunilor de plată emise de către SCT.

Procedura aceasta de plată a fost menționată și în actul adițional nr 2569 din 10 decembrie 2015, la contractele nr 14 și 15 din 8 noiembrie 2013, încheiat între Comprest Util și SCT București SA, în baza căreia Van Oord, cu ordinele de plată nr. 56855694 din 13 decembrie 2015 și 57166773 din 18 decembrie 2015, a efectuat plata sumelor menționate în instrucționările de plată nr 1558/11.12.2015 și nr 1565/11.12.2015, emise de către SCT București SA, mai puțin a sumei de 3.950.026,16 lei menționate în instrucționarea de plată nr. 1559/11.12.2015, pentru care în cele din urmă Comprest Util a cerut insolvența Van Oord.

Merită menționat că Van Oord a plătit până acum firmei constănțene, în baza convențiilor menționate mai sus, suma de 34.052.628,78 lei, reprezentând contravaloarea facturilor pentru lucrarea ”Protecția și reabilitarea zonei sudice a litoralului românesc al Mării Negre, în zona Tomis Nord și Tomis Centru”.

van oord

Să revenim la suma aflată în litigiu, respectiv 3.950.026,16 lei. În instrucționarea de plată nr. 1559 se prevede că aceasta va fi achitată după îndeplinirea a două condiții. Unu: după emiterea de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a procesului verbal la terminarea lucrărilor – condiția a fost îndeplinită în data de 29 decembrie 2015, prin încheierea, fără obiecțiuni, a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv nr. 27347 din 29.12.2015, pentru zona Tomis Nord, și nr. 27348 din 29.12.2015, pentru zona Tomis Centru. Doi: s-a stabilit ca suma de 1.185.008 lei, reprezentând 30% din garanția de bună execuție, va fi reținută de către Van Oord până când Comprest Util va preda, în numele SCT, către Van Oord, un instrument de garantare în forma și validitatea acceptată de Van Oord – și această condiție a fost îndeplinită, lucrările în cauză fiind asigurate pe fiecare lot în parte, așa cum rezultă și din adresa nr. 727/SH/21.01.2016, emisă de beneficiar, adică de către ABADL.

Încă un fapt extrem de important în această ecuație: Van Oord nu a făcut dovada că a remis suma ce o refuză la plată, de 3.950.026,16 lei, în contul SCT București SA sau în contul administratorului judiciar al acesteia, Consulta 99 SPRL, deși creditoarea a notificat-o, prin două adrese, în martie 2016, să facă dovada restituirii acestei sume către SCT. Este o situație cel puțin bizară.

”Prin astfel de practici abuzive și frauduloase, practicianul în insolvență Conulta 99 SPRL ne-a prejudiciat grav, prin privarea de încasare a sumei cuvenite de la Van Oord, confirm instrucționării în cauză, dar și de daune interese rezultate din întârzierea în onorarea obligațiilor noastre financiare către alți furnizori care au fost angrenați în realizarea acestei lucrări”, spune Grigore Comănescu.

Mai mult, și SCT, și Van Oord refuză să precizeze dacă a plecat din contul Van Oord suma respectivă în contul desemnat de administratorul judiciar. Și acesta refuză să răspundă la întrebarea Comprest Util ”unde sunt banii”. Legea spune că pretențiile celui păgubit trebuie să se îndrepte către cel care are banii, ori acest joc de-a alba neagra nu face decât să tergiverseze politicul.

Administratorii SC Comprest Util, bazându-se pe cele de mai sus, dar luând în considerare și alte aspecte juridice, precum certitudinea creanței, lichiditatea și exigibilitatea ei, în concordanță cu prevederile Legii nr. 58/2014, solicită, cum spuneam, deschiderea procedurii de insolvență asupra Van Oord.

Dosarul 2582/118/2016 se judecă Tribunalul Constanța.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Apa livrată de RAJA Constanţa respectă toate normele de calitate şi potabilitate

Wed May 25 , 2016
În ultimele zile, în anumite zone ale județului Constanța au apărut tot felul de zvonuri legate de ploile din ultima perioadă, ploi care ar afecta calitatea apei livrată de RAJA Constanța. Având în vedere aceste false afirmații, SC RAJA SA aduce la cunoștința abonaților următoarele: S.C. RAJA S.A. Constanţa a […]