Consiliul Județean Constanța este convocat în sistem fizic. Iată ordinea de zi

Președintele Consiliului Județean Constanța a stabilit o strategie de dezvoltate împreună cu primarii

Mihai Lupu, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanța, convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 21.09.2022, ora 13.00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Ședința se va desfășura în format fizic.

Iată proiectele ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr.242/15.09.2022 privind acordarea -post mortem – a titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Constanța” domnului Profesor universitar doctor Marin Mincu
Iniţiator, Consilier Județean, Nicoleta Bercaru

2. Proiect de hotărâre nr.220/14.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiect de hotărâre nr.221/14.09.2022 privind Organigrama și Statele de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiect de hotărâre nr. 222/14.09.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr.223/14.09.2022 privind modificarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr.224/14.09.2022 privind închiderea serviciului social cu cazare Centrul de Plasament ”Traian”
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr.225/14.09.2022 privind privind înființarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane Adulte cu Dizabilități (CabR)”Traian”, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect de hotărâre nr. 226/14.09.2022 privind înființarea serviciului social cu cazare Locuința Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Ciocârlia Chirnogeni precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiect de hotărâre nr.227/14.09.2022 privind înființarea serviciului social cu cazare Locuința Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Stancuța Chirnogeni precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
10. Proiect de hotărâre nr.228/14.09.2022 privind înființarea serviciului social cu cazare Locuința Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Rândunica Chirnogeni precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiect de hotărâre nr.229/14.09.2022 înființarea serviciului social cu cazare Locuința Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Mierla Chirnogeni precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de hotărârea nr. 230/14.09.2022 privind privind înființarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Privighetoarea Chirnogeni precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de Hotărâre nr. 231/14.09.2022 privind înființarea serviciului social cu cazare Locuință Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Pescărușul Nicolae Bălcescu precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr. 232/14.09.2022 privind înființarea serviciului social cu cazare Locuința Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Pelicanul Nicolae Bălcescu aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr. 233/14.09.2022 privind înființarea serviciului social cu cazare Locuința Protejată (Maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Porumbelul Nicolae Bălcescu precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr. 234/14.09.2022 privind înființarea serviciului social fără cazare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Cormoranul Dorobanțu precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr. 235/14.09.2022 privind privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare Ovidiu Medgidia precum și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare ;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18. Proiect de hotărâre nr.236/14.09.2022 privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare Delfinul Murfatlar precum și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

19. Proiect de hotărâre nr.237/14.09.2022 privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare Orizont Lumina precum și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

20. Proiect de hotărâre nr.238/14.09.2022 privind privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare Cristina Mangalia precum și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare;

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

21. Proiect de hotărâre nr. 239/14.09.2022 privind reorganizarea serviciului social cu cazare Centrul de Plasament ”Antonio” precum și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor sociale cu cazare
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

22. Proiect de hotărâre nr.240/14.09.2022 privind reorganizarea Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam Techirghiol, precum și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor sociale cu și fără cazare ;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

23. Proiect de hotărâre nr.241/14.09.2022 privind reorganizarea Serviciului social cu cazare Centrul de plasament Micul Rotterdam, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciilor sociale cu cazare;

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24. Proiect de hotărâre nr.243/14.09.2022 privind trecerea unui bun imobil (construcție), situat în strada Crizantemei nr. 3, oraș Ovidiu, județ Constanța, din domeniul public al U.A.T Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Orașul Ovidiu
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25. Proiect de hotărâre nr.244/15.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

26. Proiect de hotărâre nr.245/15.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli Județului Constanța pe anul 2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

27. Proiect de hotărâre nr.246/15.09.2022 privind aprobarea inițierii actualizării Planului de amenajare a teritoriului Județean Constanța
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

28. Proiect de hotărâre nr.247/15.09.2022 privind aprobarea tarifelor de calatorie și a abonamentelor pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in Judetul Constanța pentru traseele aferente lotului 7, tarife rezultate in urma procedurii de licitatie deschisă
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

29. Proiect de hotărâre nr.248/15.09.2022 privind rectificarea bugetului și rectificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

30. Proiect de hotărâre nr.249/15.09.2022 privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
31. Proiect de hotărâre nr.250/15.09.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021-2027;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

32. Proiect de hotărâre nr. 251/15.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

33. Proiect de hotărâre nr. 252/15.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța pentru anul școlar 2022-2023;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

34. Proiect de hotărâre nr. 253/15.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și asigurarea calității la Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța pentru anul școlar 2022-2023;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
35. Proiect de hotărâre nr. 254/15.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei de orientare școlară și profesională pentru anul școlar 2022-2023;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

36. Proiect de hotărâre nr. 255/15.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Constanța;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

37. Proiect de hotărâre nr. 256/15.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Modernizare DJ 392 Vânători-Pecineaga L=3km;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

38. Proiect de hotărâre nr. 257/15.09.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului Restaurarea conservarea amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Hârșova);
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

39. Proiect de hotărâre nr. 258/15.09.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ,,Restaurarea, conservarea amenajarea și punerea in valoare a edificiului Roman cu Mozaic”;
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

40. Proiect de hotărâre nr. 259/15.09.2022 privind darea în folosință gratuită către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța bunului lift persoane cu dizabilități aferent Policlinicii nr. 2
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
41. Proiect de hotărâre nr. 260/15.09.2022 privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 147 /22.06.2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

42. Proiect de hotărâre nr. 261/15.09.2022 privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022, finanțate din bugetul judetului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Puteți urmări Constanța 💯% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Gloria, prima platformă de foraj marin a României, afectată de un incendiu

joi sept. 15 , 2022
Platforma petrolieră Gloria, prima platformă petrolieră românească de foraj marin, a fost afectată de un incendiu. Nimeni nu a fost rănit. Gloria, care a extras gaze din Marea Neagră din 1976, şi-a încheiat activitatea în 2019, când a fost adusă în Portul Constanța Sud – Agigea. Reprezentanții ISU Constanța au […]
platforma petroliera gloria (1)

V-ar putea interesa și: