Consiliul Județean Constanța și-a prezentat realizările din actualul mandat

horia tutuianu
Marius Horia Țuțuianu, președintele CJ Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, și-a prezentat realizările din actualul mandat.

Vă prezentăm comunicatul de presă primit pe adresa redacției.

Au fost deblocate și finalizate proiecte europene aflate în diferite faze de execuție. A fost evitată astfel returnarea unor sume semnificative către Uniunea Europeană și am reușit să redăm locuitorilor județului obiective importante, reabilitate și dotate la standarde moderne. În plus, au fost accesate noi fonduri europene, prin proiecte benefice comunității. După cum știți, procedurile sunt extrem de specifice și necesită o perioadă de pregătire a documentațiilor până la faza de precontractare/implementare. În ultimii 3 ani se poate discuta despre un număr record de fonduri accesate de către județul Constanța. De asemenea, un alt element importat este faptul că nu ne-am axat pe o singură direcție, practic au fost mai multe axe prioritate atinse: sănătate, infrastructură, cultură … etc.

PROIECTE FINALIZATE ȘI INAUGURATE – aproximativ 14 milioane de euro

 • Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” în valoare de aprox 2,8 milioane de euro. Proiectul a vizat extinderea şi modernizarea clădirii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa.
 • Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Albă (DJ228A)” în valoare de 6,6 milioane euro. Prin proiect a fost reabilitat și modernizat drumul județean DJ 228A Poarta Albă – Ovidiu – 16 km.
 • Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” în valoare de 2,6 milioane euro. Proiectul a vizat reabilitarea şi modernizarea clădirii fostului „Cinematograf Republica” precum şi dotarea/echiparea noului centru.
 • Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” în valoare de aprox 2 milioane de euro. Prin proiect a fost reabilitat, modernizat și dotat cu aparatură, echipamente medicale moderne și mobiler Ambulatoriul Eforie Sud.

PROIECTE CONTRACTATE/SEMNATE ÎN PERIOADA 2016 – 2019– aproximativ 76 milioane de euro

 • Proiectul „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin” în valoare de aprox. 35 milioane euro;

Prin proiect se reabilitează și modernizează DJ223 pe tronsonul Cernavodă – Ion Corvin (38,777 km) acest tronson fiind singura rută de transport rutier ce urmează linia Dunării în jumătatea de sud a județului Constanța, oferind avantaje deosebite prin conectarea la rețeaua TEN-T, la valorificarea importantelor atracții turistice dunărene, dar și cale de evacuare în caz de accident nuclear la Centrala de la Cernavodă.

 • Proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” în valoare de aprox. 4,3 milioane euro;

Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră și cărămidă și a bolților cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spațiile boltite și la componentele artistice ale sălilor și frescei din aula „Adrian Radulescu”, lucrări de restaurare exterioare la fațade și acoperișuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenție structurală și lucrări de instalații precum și dotarea (inclusiv lifturi) și punerea în valoare a monumentului.

Lucrările propuse reprezintă o premieră în istoria obiectivului de patrimoniu.

 • Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic” – în valoare de aprox. 3 milioane de euro;

Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea, protecția și conservarea mozaicurilor interioare și restaurarea plasticii fațadei și a acoperișului) precum și dotarea și punerea în valoare a monumentului.

Lucrările propuse reprezintă prima încercare reală de salvare a monumentului de la descoperirea lui din 1959.

 • Proiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu” – în valoare de aprox. 1,4 milioane euro;

Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea cavoului hypogeu prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului (suprafețe murale: zidărie, boltă, elemente din piatră și cărămidă) și realizarea unei structuri de protecție care să îl separe de mediul înconjurător și să asigure un anumit climat care să permită conservarea. Totodată se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul.

Este prima dată de la descoperirea importantului obiectiv istoric (1988) când se vor întreprinde măsuri concrete de conservare, protejare, dar mai ales punere în valoare prin oferirea lui vizitatorilor.

 • Proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova)” în valoare de aprox. 2,3 milioane de euro;

Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea Cetății Carsium prin: realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul Comandantului și zidurilor acestuia; consolidare Zid Sector Port; lucrări aferente Zidului Sector Incinte Vest; lucrări amenajare sit; lucrări împrejmuire. Se va realiza un corp multifuncțional care să asigure toate utilitățile administrative cât și informațiile turistice necesare. Totodată se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul.

Prin proiect se va încerca valorificarea, din punct de vedere turistic, a sitului arheologic.

 • Proiect „Patrimoniul cultural comun – Sursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” în valoare de aprox. 1 milion de euro, în parteneriat cu Bulgaria, Turcia și Moldova;

Proiectul vizează, din perspectiva activităților CJC, dezvoltarea infrastructurii MINAC aferentă patrimoniului submers, prin dotarea laboratorului de cercetare subacvatică cu echipamente specifice de cercetare (costume scafandru, computer de scufundare, scan site, barcă cu peridoc, ROW-vehicul subacvatic, hărți digitale, autovehicul, ochelari VR, aparat holografic cu proiecție sit-navă, album digital, etc.).

 • Proiect „Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre” în valoare de aprox. 750.000 de euro, în parteneriat cu Bulgaria și Moldova;

Cele mai importante achiziţii pentru CJC constau în: un buldoexcavator, o maşină de teren 4×4, un sistem de monitorizare a parametrilor de mediu, elaborarea unui plan de management al mediului înconjurător şi dezvoltarea unei aplicaţii pentru tineri.

 • Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu” în valoare de aproximativ 20 milioane de euro

Proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ226 pe tronsonul Corbu – Mihai Viteazu pe o lungime de 46 km. Implementarea vizează la acest moment derularea procedurilor de achiziție publică.

 • Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria – DN22 / Tariverde” în valoare de aproximativ 5 milioane de euro

Proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ226A pe tronsonul Cetatea Histria – DN22 pe o lungime de 17 km. Implementarea vizează la acest moment derularea procedurilor de achiziție publică.

Prin modernizarea acestora contribuim direct la creșterea siguranței pe căile rutiere ale județului, dar și la o impulsionare a activităților comerciale (transporturile de marfă sau persoane) între – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și Regiunea de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării. Va exista o conexiune mai bună și mai rapidă cu regiunea Dunării, fapt ce ar putea fi un avantaj și pentru potențialii investitori interesați de această zonă. Proiectele sunt finanțate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 ITI Delta Dunării.

 • Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Constanța” în valoare de aprox 540 mii euro. Proiectul vizează realizarea unei strategii de dezvoltare a județului Constanța pentru perioada 2021-2027 și retrodigitalizarea a peste 250 m liniari de arhivă fizică.
 • Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu” – în parteneriat cu DGASPC – are ca obiective:
 • construirea și dotarea a 2 case de tip familial, cu o capacitate de 16 locuri/ CTF, în municipiul Medgidia, str. Progresului FN (fără număr), destinate tinerilor, cu vârste între 14 și 26 de ani, din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu. Prin serviciile oferite de cele două case se creează un mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât mai apropiat celui de tip familial care, în funcție de nevoile fiecăruia, să permită tinerilor să dobândească un nivel corespunzător de independență pentru o integrare familială, școlară, socială și profesională adecvată;
 • reabilitarea/ modernizarea/ dotarea imobilului situat în str. Teodor Aman, nr. 44, municipiul Medgidia în vederea deschiderii unui centru de zi destinat beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu și din comunitate. Acest centru va avea o capacitate de 30 de locuri, va fi destinat copiilor aflați în dificultate și va preveni intrarea acestora în sistemul rezidențial de protecție prin implicarea comunității locale, promovând dreptul fundamental al copilului de a crește în propria familie.

Contractul pentru acest proiect a fost semnat în data de 08.04.2019, are o durată de implementare de 18 luni și o valoare totală de aproximativ 1 milion de euro cu o cofinanțare de 2%, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR).

 • Reducerea capacității CRRN Techirghiol, corp B – o șansă pentru fiecare” – în parteneriat cu DGASPC – proiect în valoare totală de aproximativ 750 mii euro, cu o cofinanțare de 27,38%, finanțat prin POR. Obiectivul proiectului vizează înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate. Acesta va fi atins prin construirea a patru locuințe protejate, în localitatea Chirnogeni, cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/modernizarea/dotarea unui imobil, situat în aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.
 • Tineri în comunitate” – în parteneriat cu DGASPC – în valoare totală de aproximativ 750 mii euro, cu o cofinanțare de 27,38% – aproximativ 962 mii lei (962.623 lei), finanțat prin Programul de Interes Național (PIN). Obiectivul principal îl reprezintă înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități prin construirea a patru locuințe protejate în localitatea Topraisar, a câte 10 locuri/locuință și modernizarea/ reabilitarea/ dotarea unui imobil, din aceeași localitate, în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuinţe Protejate și din comunitate.
 • Sprijin pentru integrare comunitară” – în parteneriat cu DGASPC – în valoare totală de aproximativ 430 mii euro cu o cofinanțare de 27,31 %, finanțat prin PIN. Obiectivul acestuia este înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate. Pentru a atinge acest obiectiv se vor construi, în localitatea Nicolae Bălcescu, 3 Locuințe Protejate cu o capacitate de 10 locuri/ locuință și se va reabilita/ moderniza/ dota un imobil, în aceeași localitate, în vderea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

PROIECTE ÎN PRECONTRACTARE – aproximativ 7,5 milioane euro

 • Extindere Delfinariu Constanța” în valoare de aprox. 5 milioane de euro – depus la Ministerul Turismului în vederea finanțării în cadrul Hg 558/ 2017. Proiectul este esențial pentru alinierea la reglementările europene în domeniu, dar și pentru diversificarea activităților derulate cu delfinii, urmărindu-se în acest scop realizarea unor spații specializate pentru naștere/creșă delfini, lucru cu persoane cu dizabilități, spații de recreere pentru delfinii implicați în spectacole. Documentația tehnico-economică a fost avizată de către Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Turismului. În paralel, la nivelul CJC se pregătesc documentațiile necesare demarării procedurilor de achiziție publică pentru execuția de lucrări, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.
 • Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă” are ca obiectiv general sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile clădirilor publice cu scopul sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon prin creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale. Prin acest proiect, UAT Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului urmăreşte creşterea eficienţei energetice pentru clădirile: Pavilion femei, Pavilion mixt, Dependinţe-magazii şi Centrală termică din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă, situat în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa. Valoarea totală a acestuia este de aproximativ 300 mii euro.
 • Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” are ca obiective reabilitarea, modernizarea, dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța, strada Pandurului nr. 120 în vederea realizării unui Centru de Zi, cu o capacitate de 40 de locuri și construirea a două case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri/ CTF în orașul Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27. Prin serviciile oferite de cele două case se va crea un mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât mai apropiat de cel familial care, în funcție de nevoile fiecărui beneficiar, să le dobândească la un nivel corespunzător de independență pentru o integrare familială, școlară, socială și profesională adecvată. Centrul de zi este destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament Delfinul și din comunitate. Prin serviciile oferite, centrul contribuie la reducerea numărului de copii care intră în sistemul rezidențial de protecție și în special al copiilor instituționalizați din considerente economice ale familiei, la menținerea unui număr mai mare de tineri în comunitatea de unde provin și întinerirea forței de muncă, la menținerea unei legături permanente și active cu familia naturală și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea spiritului de solidaritate socială prin implicarea comunității, prin asistarea membrilor ei aflați în situații de risc. Valoarea totală a acestui proiect este de aproximativ 1 milion euro, cu o cofinanțare de 2%.
 • Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” are ca obiective: reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr. 79, lot.4/2, localitatea Lumina, în vederea realizării unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 30 de locuri, construirea și dotarea a două case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri/ CTF în localitatea Lumina, str. Morii, nr. 79, lot 4/1/1/13 și reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului existent în strada Horia Agarici, nr. 5, Muncipiul Constanța, în vederea realizării unui Centru Zi de Recuperare cu o capacitate de 70 de locuri. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,2 milioane lei și cofinanțare de 2%.

Aceste proiecte vor avea ca partener Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

PROIECTE DEPUSE LA FINANȚARE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE – aproximativ 6 milioane de euro

 • Cooperare transfrontalieră pentru a asigura un mediu înconjurător și o societate sănătoase în Bazinul Mării Negre” – în parteneriat cu Direcția de Sănătate din Kirklareli – lider și Consiliul Raional Ungheni în valoare de aprox. 1 milion de euro. Proiectul vizează dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța cu următoarele echipamente: stație de tratare a deșeurilor medicale periculoase prin decontaminare la temperaturi scăzute și echipamente pentru Secția de Arși (sistem de decontaminare a aerului, pat special pentru persoane arse, sistem de mobilizare a persoanelor arse, electrodermatom și radiocauter);
 • Dezvoltarea comună şi durabilă a patrimoniului cultural şi natural în Bazinul Mării Negre” – CJC este lider de proiect, iar partenerii sunt: Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail (Ucraina), Fundaţia Sozopol (Bulgaria) şi Consiliul Raional Ungheni (Republica Moldova) în valoare de aprox. 500 mii euro.
 • Dezvoltarea și promovarea turismului activ în Bazinul Mării Negre” – CJC este partener în cadrul proiectului alături de: Consiliul Județean Galați (lider), Primăria Vikovo (Ucraina), Consiliul Raional Cantemir (Moldova) și Autoguvernarea oraşului Kutaisi (Georgia) în valoare de aprox. 300 mii euro. Proiectul vizează elaborarea planului de dezvoltare al turismului pe segmentul de agrement şi aventură.
 • Cooperare transfrontalieră pentru intervenţii medicale în cazul dezastrelor de mediu” – CJC este lider de proiect în parteneriat cu Comitetul Executiv al Consiliului Local Izmail (Ucraina) şi Consiliul Raional Ungheni (Republica Moldova) în valoare de aprox. 500 mii euro. Principalele activități vizează dotarea secţiei de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa cu echipament necesar pentru intervenţii în situaţii provocate de dezastre naturale după cum urmează: microscop operator, aparat radiologic cu braţ în C (C Arm), ecograf neurochirurgical și lupe operatorii.
 • Extinderea Muzeului de Artă” transmis Ministerului Culturii și Identității Naționale în baza OUG 76/ 2018 în valoare de aprox. 400 mii euro. Activitățile proiectului vizează: realizarea unui corp nou în curtea interioară din spatele muzeului P+2 (cu spațiu liber la nivelul solului) pentru a se asigura spațiile necesare unui atelier de restaurare și a unei săli de conferință precum și utilarea în vederea asigurării accesului la toate nivelurile muzeului a persoanelor cu dizabilități;
 • Reabilitare și modernizare Teatru de Vară Mamaia” transmis Ministerului Culturii și Identității Naționale în baza OUG 76/ 2018 în valoare de aprox. 2,5 milioane euro. Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară Mamaia în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților culturale.
 • Sprijin pentru o viață normală” – în parteneriat cu DGASPC în valoare de aprox. 500 mii euro. Prin restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență ”ARMONIA” Negru Vodă se vor construi patru Locuințe Protejate și se va deschide un Centru de Zi în localitatea Băneasa, județul Constanța. Astfel, în urma procesului de restructurare vor rezulta 4 Locuințe Protejate, în localitatea Băneasa, cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unui imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.
 • Reducerea capacității Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia” – în parteneriat cu DGASPC este un proiect cu o valoare de aprox. 300 mii euro. Atingerea obiectivului acestui proiect se va realiza prin construirea, în localitatea Negru Vodă, a 2 Locuințe Protejate cu o capacitate de 10 locuri/locuință și reabilitarea/ modernizarea/dotarea, în aceeași localitate, a unui imobil în vederea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

PROIECTE VIITOARE

Spitalul Regional

S-a identificat locația și se va asigura și infrastructura/logistica necesară. Există semnale puternice din partea autorităților centrale că vor susține realizarea acestui obiectiv. În acest moment se analizează mai multe soluții de finanțare.

Există un memorandum aprobat de Guvernul României și care, în acest moment, este pe masa președintelui României. S-a creat un grup de lucru care o să stabilească condițiile în care o să se construiască unitatea medicală, dar și cum o să funcționeze aceasta.

PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE – aproximativ 26,5 milioane de euro

 • Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria”în valoare de aprox. 10 milioane de euro. Proiectul este unul de amploare ce se va realiza în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniul și Institutul Național de Arheologie „Vasile Pârvan”. Documentația de atribuire a serviciilor de proiectare urmează a fi transmisă în SICAP.
 • Construirea, organizarea și dotarea unui nou Aquarium în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”în valoare de aprox. 10 milioane de euro. Proiectul vizează construirea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Documentația de atribuire a serviciilor de proiectare urmează a fi transmisă în SICAP.
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”în valoare de aprox. 1,5 milioane de euro. La acest moment se așteaptă identificarea unei surse de finanțare.
 • Proiecte decontaminare situri Constanța, Hârșova, Cogealac și Medgidia”în valoare de aprox. 5 milioane de euro.Proiectele vizează respectarea reglementărilor europene în domeniul privind siturile contaminate. Proiectele se află în proces de expertizare din punct de vedere al procedurilor de protecție a mediului.

PNDL ȘI ALTE PROIECTE IMPORTANTE PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA

Programul Național de Dezvoltare Locală este unul benefic pentru localitățile județului Constanța. Acest program a venit cu fonduri pentru reabilitare și modernizare drumuri, sisteme de canalizare, construire/reabilitare/ modernizare școli și grădinițe, dispensare medicale, dar și asfaltarea străzilor. Este un instrument care vine în sprijinul autorităților locale pentru a ridica nivelul de trai în comunitățile pe care le administrează. Primarii din județul Constanța au fost consiliați și sprijiniți să acceseze cât mai multe fonduri, suplimentar față de banii alocați de către CJC. Putem spune că județul Constanța este un EXEMPLU în acest sens, sumele contractate de autoritățile locale constănțene fiind dintre cele mai mari, iar proiectele având o importanță majoră pentru comunitatea locală.

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă un instrument financiar pe care autoritățile locale îl pot accesa pentru a crește nivelul de trai al comunităților pe care le administrează. Cu ajutorul resurselor financiare primite de cei care au accesat aceste fonduri ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, localitățile din județul Constanța beneficiază de o infrastructură rutieră mai bună, sisteme de canalizare și iluminat îmbunătățite și de școli, grădinițe și creșe noi sau reabilitate. Astfel, în județul Constanța au fost finanțate un număr de 169 de obiective, din care au fost deja semnate 157. Până la data de 12 martie 2019 au fost alocate aproximativ 693 milioane lei (692.893.783 lei) din care s-a decontat suma de aprox. 57,6 milioane lei (57.571.331 lei), rămânând un rest spre decontare de aprox. 635 milioane lei (635.322.452 lei).

Unitățile administrativ teritoriale (U.A.T)

Din cele 71 de unități administrativ teritoriale din județul Constanța, 67 au primit cel puțin o finanțare prin PNDL.

Pe domenii finanțate, situația se prezintă astfel:

 1. Apă și canalizare : finanțate 57 obiective în valoare de 344 milioane lei (23 prin PNDL I și 34 prin PNDL 2)
 2. Unități de învățământ: finanțate 72 obiective în valoare de 169 milioane lei (15 prin PNDL I și 57 prin PNDL 2)
 3. Drumuri: finanțate 88 obiective în valoare de 715 milioane lei (41 prin PNDL I și 47 prin PNDL 2)
 4. Unități sanitare: finanțate 15 obiective în valoare de 17 milioane lei (1 prin PNDL I și 14 prin PNDL 2)
 5. Poduri: finanțate 3 obiective în valoare de 20,4 milioane lei (1 prin PNDL I și 2 prin PNDL 2)
 6. Iluminat: finanțate 14 obiective în valoare de 8,2 milioane lei (prin PNDL 2)
 7. Instituții publice: 3 obiective în valoare de 1,4 milioane lei (prin PNDL I)
 8. Piețe publice: 1 obiectiv în valoare de 580.000 lei (prin PNDL 2)
 9. Obiective culturale: 1 obiectiv în valoare de 2,2 milioane lei (prin PNDL I)

Extinderea rețelei de gaze naturale în județul Constanța

Comuna Limanu a primit în data de 25 aprilie 2019, autorizația de construire pentru înființarea distribuției de gaze naturale. Ordinul de începere pentru lucrările aferente va fi dat curând, iar timpul de excuție pentru noua rețea este de 2 ani. Potrivit proiectului asumat de către Primăria Limanu, rețeaua va avea 45 de km și va asigura gaze naturale pentru satele Limanu, 2 Mai și Vama Veche. Valoarea totală a lucrărilor este de 5.756.683 lei, din care comuna Limanu asigură o cofinanțare de 35%.

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”

Conducerea Consiliului Județean Constanța pune în practică strategia națională de protejare a mediului înconjurător și implicit a vieții locuitorilor din regiune prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” – un proiect ambițios care va ajuta la delimitarea zonelor de depunere a deșeurilor precum și la modernizarea/construirea unora noi. În cadrul acestui proiect s-au semnat două contracte:

– Contractul de Finanţare, nr. 636/RP/17.02.2014 Cod SMIS 48462, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013.

– Contractul de Finanţare nr. 80/29.06.2017 cod SMIS 110880, proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Buget total estimat proiect: 188.899.461 lei (42.652.516 euro – curs euro proiect)

Faza I: 120.889.983 lei

Faza II estimat: 68.009.478 lei

Proiectul se va derula până la data de 31.12.2020

Stadiul realizării obiectivelor de investiții aferente implementării proiectului:

 1. investiții finalizate și recepționate:
 • Contract CL 1 – Închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol);
 • Contract CL 2.1 – Construirea noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman;
 • Contract CL 2.2 – Construirea Stației de sortare și Stației TMB Tortoman;
 • Contract CL 3 – Construirea Stațiilor de transfer Deleni și Hârșova;
 • Contract CL 4 – Construirea Stației de sortare și Stației TMB Ovidiu;
 1. contracte aflate în derulare:
 • contract de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului;
 • contract de publicitate pentru Proiect;
 • contract de supervizare a lucrărilor;
 • contract de audit;
 1. contract rămas de realizat:
 • Contractul CL 5 – Proiectarea și execuția drumurilor de acces la obiectivele de la Ovidiu, Deleni și Tortoman – urmează a se demara licitația pentru realizarea obiectivului.

Stadiul realizării în faza operațională:

 1. contracte rămase de realizat:

Contracte privind delegarea serviciilor de colectare, transport și operarea investițiilor realizate prin proiect.

Puncte de trecere a frontierei

De asemenea, Consiliul Județean Constanța a sprijinit autoritățile locale din Lipnița și Dobromir în vederea deschiderii a două puncte de frontieră. Două proiecte transfrontaliere erau blocate de mai mulți ani și am reușit să le rentabilizăm. Este vorba despre punctul de trecere a frontierei dintre Lipnița și Kainargea precum și de cel dintre Dobromir și Krushari. Astfel, atât traficul de mărfuri cât și circulația persoanelor este permisă între România și Bulgaria prin aceste puncte. Finalizarea acestor proiecte au un impact deosebit asupra județului Constanța pentru că se îmbunătățește accesul la infrastructura de transport și se asigură o mai bună mobilitate a bunurilor și persoanelor. De asemenea, o dată cu deschiderea celor două puncte de trecere a frontierei Româno – Bulgară, turiștii au un acces mai facil către litoral și obiectivelor turistice din zonă, efectele fiind unele benefice pentru dezvoltarea socio – economică a regiunii.

SĂNĂTATE

A fost și rămâne prioritatea ZERO. Am reușit să aducem echipamente medicale la standarde europene. Pacienții se pot trata acasă, nu mai este nevoie să se deplaseze în alte orașe. Am eliminat monopolul laboratoarelor/clinicilor private, iar analizele se fac acum, la stat! Investițiile în domeniul sanitar sunt primordiale și nu se va face economie atunci când este vorba despre sănătatea oamenilor.

2016

Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța la secțiunea dezvoltare, pe anul 2016, a fost de 3.922.009 lei pentru reparații capitale la secțiile ginecologie, pediatrie şi plată echipamente medicale.

2017

În anul 2017, au fost alocate sume corespunzătoare din bugetul Consiliului Județean Constanța pentru:

1. Finalizarea renovării Staţiei de Sterilizare, montării instalației de sterilizare nou achiziționate, lucrări electrice, dotări cu echipamente medicale – 3.100.700 lei din care s-au cheltuit 1.881.623 lei.

2.Reînfiinţarea Secţiei de Radioterapie – sursa veche de cobaltoterapie a fost dezafectată, laboratorul şi implicit buncărul a fost reamenajat pentru a putea primi un accelerator de particule linear 6 Mev.

3.Dotarea şi amenajarea Laboratorului de Angiografie Intervenţională şi autorizarea acestuia, care s-a realizat cu succes;

4.Amenajare Laborator RMN şi amplasare aparat imagistică Sigma Explorer. Echipamentele performante de imagistică medicală, constând într-un aparat de rezonanţă magnetică şi sistem de arhivare a imaginilor medicale, sunt achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, cu finanţare din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului privind reforma sectorului sanitar Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar.

2018

În anul 2018 au fost alocate sume importante din bugetul județean constănțean, după cum urmează:

 1. achiziţie incubator neonatal pentru transport şi aparat de ventilaţie mecanică neonatal pentru Secţia de Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa achiziție realizată de CJC;
 2. pentru punerea în funcțiune și autorizarea echipamentelor radiologie instalate în Policlinica 2;
 3. dotare cu mobilier și materiale sanitare Laborator Radiologie – Policlinica 2;
 4. cheltuieli pentru reactivi și soluții analize medicale pentru reinstalarea analizoarelor de hematologie, coagulare și biochimie din cadrul laboratorului de analize medicale din Ambulator-Policlinica 2;
 5. lucrări de reparații construcții, instalații sanitare, înlocuire tâmplărie și hidroizolație acoperiș, pentru funcționarea Laboratorului de BFT;
 6. dotarea cu mobilier și echipamente specifice spitalului pentru Secţiile Neurologie, Medicală 1 şi 2, Chirurgie Plastică, Nefrologie, Oftalmologie;
 7. cofinanţare în procent de 10% din suma de 8.584.000 lei pentru dotare cu aparatură medicală completă, de ultimă generație, la Compartimentul Gastroeneterologie.

În urma emiterii unor hotărâri de consiliu iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost emisă H.G. nr.400/2018 prin care a fost preluat în domeiul public al judeţului Constanţa un imobil unde funcţiona fostul Centru de îngrijiri paliative „Casa Soarelui” (desfiinţat în 2017) în vederea înfiinţării unui Compartiment de îngrijiri paliative în cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.

2019

Au fost alocaţi bani de la bugetul județean pentru reparaţii şi dotarea Compartiment de îngrijiri paliative în cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa – fostul Centru de îngrijiri paliative „Casa Soarelui” şi s-a solicitat și obținut de la Ministerul Sănătăţii avizul pentru înfiinţarea compartimentului sus-menţionat cu 20 de paturi, redeschiderea acestuia fiind preconizată în viitorul apropiat, respectiv pană la finele primului semestru al anului 2019.

Prin bugetul aprobat în luna aprilie 2019, Consiliul Județean Constanța a alocat sume substanțiale pentru:

 • Dotarea completă cu echipamente perfomante de ultimă generație a Compartimentului Terapie Intensivă Neonatală din cadrul S.C.J.U. Sf. Apostol Andrei Constanța- 12.358.793 lei – achiziție ce se va realiza direct de către CJC, urmând ca ulterior achiziției, acestea să fie date în folosință gratuită spitalului (aprox 12.400.000 lei);
 • Dotarea cu echipamente medicale necesare a Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodaricare va funcționa cu mai multe specialități medicale și care va cuprinde în structură un punct de lucru UPU, deservind mai multe localități adiacente – urmând ca întreaga structură să fie preluată în operare de către S.C.J.U. Constanța;

Consolidarea și modernizarea imobilului D + P +1E din Constanța, str. Ștefan cel Mare nr.133 + dotări – pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța (aprox. 9.000.000 lei).

RAJDP

Infrastructura rutieră a fost o prioritate pentru CJC. S-au făcut eforturi considerabile pentru a rentabiliza o Regie aflată într-o situație critică. Rezultatele sunt vizibile și reale. În doar 3 ani de mandat au fost reabilitate drumuri județene aflate într-o degradare accentuată, rețele care făceau legături între localități izolate sau drumuri spre obiective turistice.

Infrastructura rutieră se îmbunătăţeşte semnificativ, iar în ultimii doi ani s-au reabilitat din banii Consiliului Judetean aproximativ 237 km de drumuri județene. Este un efort considerabil, iar colaborarea dintre Consiliul Judeţean Constanţa şi Administratorul Special, Lucian Lungoci, a făcut ca Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri să intre pe un trend ascendent. Cu multă muncă şi profesionalism s-a rentabilizat Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța şi acest lucru se vede în reţeaua de drumuri judeţene.

Doar în anul 2018, RAJDP, în cadrul Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, a turnat 61 de km de covoare asfaltice pe mai multe segmente de drum din judeţ şi a realizat 18.300 mp de plombări pe arterele care necesitau acest gen de reparaţii. Tot în 2018, s-au finalizat lucrările la DJ 224 între localităţile Medgidia – Tortoman – Siliştea. Acest proiect era blocat de mai bine de un an, dar am reuşit să îl deblocăm, iar RAJDP a finalizat lucrările în mai puţin de 12 luni.

La începutul acestui an s-au semnat contractele de finanțare, cu fonduri nerambursabile, de reabilitare a acestor tronsoane. Aceste finanțări obținute sunt deosebit de importante, deoarece cele două drumuri DJ 226 și DJ 226 A (54 km) leagă două județe. Prin modernizarea acestora contribuim direct la creșterea siguranței pe căile rutiere ale județului, dar și la o impulsionare a activităților comerciale (transporturile de marfă sau persoane) între – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și Regiunea de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării. Va exista o conexiune mai bună și mai rapidă cu regiunea Dunării, fapt ce ar putea fi un avantaj și pentru potențialii investitori interesați de această zonă.

ÎN DERULARE

Pentru anul 2019, Regia are un buget estimat de aproximativ 60 milioane lei, cu aproximativ 5 milioane lei mai mare față de bugetul anului precedent. Profitul brut estimat al regiei pentru anul în curs se ridică la valoarea de aproximativ 5 milioane lei. Tot în 2019, lista de investiții propusă este în valoare de aproximativ 10 milioane lei, din care 8 milioane alocare din bugetul CJC. Aceasta cuprinde elemente strict necesare pentru anul în curs. Totodată, vom finanța și programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri. Programul are o valoare de aproximativ 52 de milioane lei.

Astfel, pentru anul 2019, vom asfalta cu covoare bituminoase aproximativ 76 km de drumuri județene și, de asemenea, vom asigura întreținerea curentă prin plombare a drumurilor județene pe o suprafață estimată de aproximativ 23 de mii de mp.

Tot în acest an s-a alocat suma de aproximativ 8 milioane lei pentru investiții și dotări. Astfel, regia va fi dotată cu utilaje noi cu care să putem crește capacitatea de lucru a acestei companii. În acest sens, se vor cumpăra 10 autobasculante cu lamă și sărăriță. Aceste utilaje pot fi folosite atât în sezonul rece la intervențiile pentru deszăpezire, cât și pentru lucrările de asfaltare și întreținere a drumurilor județene. De asemenea, sunt asigurate fonduri și pentru un finisor de asfalt pe șenile, un cilindru compactor cu vibrare, două distribuitoare de emulsie de 2000 de litri și un distribuitor lateral de agregate pentru pietruire acostamente. Totodată, pe lângă dotările în utilaje vor fi reabilitate și amenajate clădirile regiei din secțiile aflate în județ.

PROIECTE VIITOARE

RAJDP va beneficia de susţinere şi finanţare din partea CJC pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii deja existente, dar și pentru retehnologizarea parcului de utilaje. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii rutiere s-au identificat două rute alternative pentru turiştii care îşi doresc să-şi petreacă vacanţele în zona de sud a litoralului. Este vorba despre construirea unui tronson de 13 km pe DJ 393, între localităţile Techirghiol şi Moşneni sau o a doua varintă, refacerea tronsonului de 11 km dintre Amzacea şi Pecineaga. Oricare dintre aceste două variante vor duce la reducerea semnificativă a ambuteiajelor care se crează vara pe DN 39, între localităţile Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud şi Tuzla. Astfel, am demarat procedurile privind întocmirea cadastrelor pentru ruta Amzacea – Pecineaga, precum și studiile de fezabilitate pentru a vedea care alernativă este mai eficientă şi mai rapid de executat.

CULTURĂ ȘI SPORT

Viața culturală a județului Constanța a fost impulsionată și susținută prin activitățile specifice ale instituțiilor din subordinea CJC. Să nu uităm că în Constanța atât cultura cât și sportul au adus mari valori atât pe plan național cât și internațional. Sunt două domenii prioritare pentru CJC, iar susținerea acestora face parte din obiectivele noatre de dezvoltare locală.

ANUL 2016

În anul 2016, în perioada iunie – decembrie, au avut loc 2 sesiuni de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atribuite:

– un număr de 16 contracte în valoare totală de 3.912.753,85 lei – pe domeniul sport

ANUL 2017

În anul 2017, a fost alocată suma de 8.000.000 lei (3.000.000 lei domeniul sport şi 5.000.000 domeniul cultură); a avut loc câte o sesiune de finanțare nerambursabilă pe domeniul sport şi, respeciv, pe domeniul cultură în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atribuite:

-un număr de 11 contracte în valoare totală de 1.618.660,60 lei – pe domeniul sport

– un număr de 8 contracte în valoare totală de 3.287.167 lei – pe domeniul cultură

ANUL 2018

În anul 2018, a fost alocată suma de 3.000.000 lei domeniul sport şi a avut loc o sesiune de finanțare nerambursabilă pe domeniul sport în baza Legii nr. 350/2005, fiind atribuite:

-un număr de 8 contracte în valoare totală de – 1.911.697,82 lei – pe domeniul sport

ANUL 2019

Pentru anul 2019 este prevăzută suma de 8.000.000 lei având ca destinație acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general: 3.000.000 lei – pe domeniul cultură și 5.000.000 lei – pe domeniul sport.


Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Acadele de contrabandă, aduse din Egipt, au fost confiscate în Portul Constanța

vin mai 17 , 2019
Poliţiştii constănțeni au ridicat mii de acadele, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 140.000 de lei, dintr-un container sosit din Egipt în Portul Constanţa Sud Agigea. La data de 17 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, împreună cu specialiști din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa […]

V-ar putea interesa și: