Consiliul Local Medgidia se întrunește în ședință. Iată ordinea de azi

Consiliul Local al Municipiului Medgidia se întrunește în ședință ordinară pe 18 februarie 2020, la ora 17.00.

Iată ordinea de azi:

Proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea modificării poziției nr. 115 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotărâre nr. 13 privind aprobarea modificării poziției nr. 269 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotărâre nr. 14  privind aprobarea formulării unei solicitari de preluare a unui bun din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și admnistrarea Consiliului Local Medgidia– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B

Proiectul de hotărâre nr. 15 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1188 mp situat în Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 108271, înscris în carte funciară 108271, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în favoarea Bisericii Penticostale Betleem, în vederea construirii unui centru social și a unei case de rugăciuni– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, B, C

Proiectul de hotărâre nr. 16 privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Medgidia– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

Proiectul de hotarare nr. 17  privind modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului– initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

Proiectul de hotărâre nr. 18 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia în anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 19 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 20 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 21 privind acordarea unu ajutor financiar tânărului Barbu Lucian– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A, C, D

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.