Curtea de Conturi a descoperit abateri financiar-contabile de aproape 20 de milioane de lei la Primăria Constanța

parcare-primaria-constanta-2

Curtea de Conturi a efectuat, în perioada 10 mai – 30 iunie 2021, un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetara ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Constanța. Rezultatele au fost publicat recent.

Au fost descoperite mai multe probleme. Vă prezentăm numai câteva dintre ele.

 • Neconstituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din impozite și taxe locale datorate de persoane juridice aflate în procedura de faliment. Astfel, din verificările efectuate asupra listelor de evidență a debitorilor incerți – persoane juridice aflate sub incidența Legii, s-a constatat că odată cu inventarierea masei impozabile, nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă ajustările pentru deprecierea creanțelor, în cuantumul sumelor datorate de toți debitorii aflați în stare de faliment, conform prevederilor legale. Suma estimată a abaterii este de 19.837.000 lei.
 • Nu au fost respectate prevederile HCL, în sensul că entitatea nu a urmărit și încasat taxa folosire tramă stradală, datorată de toți operatorii de transport persoane cu plată, care execută serviciul public de transport de călători local, județean, interjudețean și internațional, precum și de cei care execută serviciul special de transport de călători, pentru trama stradală a Municipiul Constanța.  De asemenea operatorii care prestează transport de călători local, județean, interjudețean și internațional, precum și cei care prestează serviciu special transport persoane, sunt obligați la obținerea avizului de cap linie/traseu în conformitate cu cap. VII Anexa nr. 10 din HCL, taxa aferentă în anul 2020 fiind în valoare de 236 lei/aviz/an– această taxă constituindu-se ca taxa specială; nici această taxă nu a fost urmărită și încasată. Suma estimată a abaterii este de 272.000 de lei.
 • Nestabilirea impozitului pe clădiri nerezidențiale sau mixte deținute de anumite persoane fizice și juridice, deși acestea sunt clasificate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), ca unități de cazare pentru proprietățile respective. Astfel, în anul 2020, în lipsa declarării corespunzătoare, nu a fost stabilit impozitul pe clădiri conform destinației proprietății, respectiv impozitarea clădirilor cu scop nerezidențial, în cotă de 1% asupra valorii imobilului deținut de persoane fizice sau de 2% asupra valorii impozabile și o cotă adițională de 10,4% dacă aceasta nu poate fi determinată corespunzător, respectiv pentru persoane juridice, în cuantum de 1,3% asupra valorii impozabile și cota adițională de 30,8% sau de 5% pentru imobilele nereevaluate în ultimii 3 ani, cu o cotă adițională de 10,4%, așa cum este prevăzut de Codul fiscal și HCL. Abatere: 322.000 lei.
 • Nestabilirea taxei clădire și taxei teren, similare impozitului, urmare derulării contractelor de închirere a imobilelor aflate în proprietatea publică a C.J. Constanta. Abatere: 44.000 lei.

Recomandare: SPIT Constanța, corigentă la plata online. Peste 98.000 de oameni au venit la ghișee în primul trimestru

 • Nerealizarea unor venituri fiscale din impozite pe mijloace de transport persoane fizice și juridice aferentă nedeclarării la SPIT Constanța a tuturor înmatriculărilor din anul 2019 de către persoanele cu domiciliul pe raza municipiului, care le dețin. Abatere: 5.000 lei.
 • Cu privire la încadrarea unor activități cu caracter temporar în zone publice, s-a constatat nedefinirea activităților de închiriere echipament sportiv, nici în fundamentarea care a stat la baza stabilirii impozitelor și taxelor locale și nici în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aceasta putând avea repercursiuni asupra stabilirii taxelor de autorizare pentru operatorii economici, care se face diferențiat în funcție de tipul activității desfășurate.
 • Cu privire la existența unor agenți economici care au desfășurat, conform mențiunilor transcrise la ONRC în anul 2020, activitate de alimentație publică pe raza municipiului Constanța fără a fi autorizați în acest sens. Astfel, din intersectarea bazelor de date transmise de ONRC pentru activitățile de alimentație publică cod CAEN 5610 și 5630, transcrise conform certificatelor constatatoare în anul 2020, precum și a datelor din bilanț înregistrate de ANAF la 31.12.2020, s-a constatat existența unui număr de 30 operatori economici care au desfășurat în anul 2020 activitate de alimentație publică în anumite puncte de lucru de pe raza municipiului (au fost selectate PJ cu cifra de afaceri peste 30.000 lei), fără a-și îndeplini obligația de autorizare a activității acestora și plata taxei aferente stabilită conform HCL, fiind cuprinsă între 1.060 lei pentru suprafețe sub 100 mp si 7.418 lei pentru suprafețe de peste 500 mp, fiind diferențiate pentru Stațiunea Mamaia și zona Sat Vacanță.
 • Din intersectarea bazelor de date furnizată de Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici (DASOE), a autorizațiilor de funcționare, s-a constatat faptul că dintr-un număr de 708 agenți economici autorizați pentru activitatea de alimentație publică (restaurante și baruri), un număr de 381 nu au declarat mijloacele de reclamă și publicitate și nu au fost luați în evidență la SPITVBL Constanța care este responsabilă pentru evidența, încasarea, inspecția, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.
 • Urmare verificărilor, s-a constatat faptul că hotărârea dată printr-o Sentința civilă, rămasă definitivă prin Decizie civilă, este o hotărâre executorie, pentru care U.A.T.M. Constanța nu a luat măsuri de punere în executare, dat fiind faptul că s-a dispus anularea contractului de prestări servicii, având în vedere prevederile legale în ceea ce privește retroactivitatea efectelor anulării conform Noului Cod Civil. Astfel, în lipsa măsurilor de punere executare a hotărârii instanței, nu a fost posibilă recuperarea unor sume achitate prestatorului.
 • Analizând prin sondaj dosarele pierdute în instanță de către U.A.T.M. Constanța, în sensul admiterii plângerii contravenționale a petentului, care a atras anularea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu consecința exonerării petentului de la plata amenzilor contravenționale aplicate de către Direcția Generală Poliție Locală, au fost identificate anumite situații de anularea acestor Procese Verbale care s-a datorat unor abateri de la legalitate și regularitate produse la momentul întocmirii, respectiv comunicării acestora. Abatere: 13.000 lei.
 • Modificările aduse Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, anexă la HCL, nu au fost emise în baza și în executarea legilor, hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului menționate în preambulul HCL, respectiv, de aplicare nelegală a sancțiunii contravenționale complementare de confiscare a sumelor de bani.
 • Procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite pentru contravențiile prevăzute de lege, au fost întocmite cu nerespectarea dispozițiilor privind regimul juridic la contravențiilor, actualizată.

„Denaturările individuale sau cumulate, prezentate mai sus, care sunt situate peste pragul general de semnificație stabilit în etapa de planificare, creează impact asupra situațiilor financiare, astfel situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a U.A.T.M. Constanța la data de 31.12.2020, și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.”, spun reprezentanții Curții de Conturi.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

– stabilirea, urmărirea și încasarea creanțelor bugetului local și a accesoriilor aferente, reprezentând:

– taxa de folosire a tramei stradale pentru transportul de persoane cu plata și taxa aviz cap linie, pe perioada de prescripție coroborată cu cea în care era necesară autorizarea operatorilor de transport și accesoriile aferente;

– impozit pe clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă atât la persoane fizice cât și la persoane juridice care utilizează proprietatea în parte sau în totalitate cu acest scop;

– taxa pe clădiri și terenuri pentru bunurile proprietate publică a U.A.T.M/U.A.T.J. Constanța, aferente contractelor de închiriere a imobilelor clădiri/terenuri de pe raza municipiului pentru desfășurarea de activități economice;

– taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate datorate de agenții economici autorizați de DASOE in desfășurarea activităților de alimentație publică.

– actualizarea procedurilor privind colaborarea și comunicarea între departamentele de specialitate și cele de inspecție și control.

– asigurarea revizuirii procedurii de lucru PO DASOE-14 și punerea în acord a acesteia cu Regulamentul de autorizare.

– clarificarea modului de aplicare a Regulamentului de autorizare a agenților economici pentru realizarea activităților de închirieri ambarcațiuni nautice, închiriere echipament sportiv, agrement, etc., respectiv de clarificare a termenilor specifici domeniului reglementat și a taxelor de autorizare aferente acestor activități cu caracter temporar, pentru – echipament sportiv, activități sportive și de agrement,etc.

– îmbunătățirii procedurilor de lucru și colaborării cât mai active cu Direcția Poliția Locală – serviciul activități economice, în vederea identificării și verificării operatorilor economici care nu dețin autorizații/viza de funcționare, deși figurează cu puncte de lucru și activități în cadrul ONRC și MFP, și intrarea acestora în legalitate.

– stabilirea unui gestionar la locul de depozitare a bunurile confiscate, evidența cantitativă a acestora și întocmirea listelor de inventariere, conform prevederilor legale.

– punerea în executare a hotărârii dată de instanță, prin care s-a dispus anularea contractului de prestări servicii având în vedere dispozițiile legale în ceea ce privește retroactivitatea efectelor anulării.

– modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, anexă la HCL nr. 427/2017 cu respectarea în integralitate a prevederilor O.G. nr. 2/2001, sau în cazul adoptării unei noi Hotărâri cu același specific care abrogă HCL 427/2017, emiterea acestuia cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

– întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, de către întreg personalul Direcției Generale Poliție Locală Constanța, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

– asigurarea realizării activității de control financiar preventiv din cadrul entităților subordonate de învățământ, cu respectarea cadrului legal de calificare, competența și responsabilitate.

– analizarea situației patrimoniului dat în administrare către entitățile publice subordonate, prin hotărâri ale consiliului local și aplicarea prevederilor art. 297 lit. a din OUG nr. 57/2018 privind Codul Administrativ.

– stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului, precum și recuperarea acestuia în termenul legal de prescripție, creat prin neîncasarea veniturilor din amenzi, respectiv prin stabilirea în sarcina U.A.T.M. Constanța a unor cheltuieli de judecată, datorită anulării proceselor verbale la care se face referire; elaborarea unor proceduri operaționale în vederea identificării corecte a persoanelor fizice/juridice care dețin în proprietate sau care utilizează autovehiculele depistate pe domeniul public, cu care se săvârșesc diferite fapte contravenționale, pentru a putea aplica corect sancțiunea contravențională persoanei vinovate de săvârșirea contravenției.


Puteți urmări Constanța 💯% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Lansarea „Jeudis de la Francophonie”. Un ciclu de conferințe în limba franceză în fiecare ultima joi a lunii

mar mai 10 , 2022
Direcția Europa Centrală și de Est a Agenției Universitare a Francofoniei și Biblioteca Centrală Universitară Carol I lansează o serie de conferințe în limba franceză! Concepute pentru studenții de la cursurile universitare francofone, acestea sunt deschise tuturor francofililor. În fiecare ultimă zi de joi a lunii, profesioniști din diverse domenii […]

V-ar putea interesa și: