Dacă nu aveți cardul de sănătate emis, nu sunteți obligați să îl prezentați. „Este inadmisibil ca asigurații să fie puși pe drumuri și să li se încalce drepturile”

carduri de sanatate

Având în vedere numărul mare de sesizări telefonice primite de la asigurații care nu au card emis, cu privire la faptul că furnizorii aflați în relații contractuale cu CAS Constanța nu le acordă serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază, instituția reamintește următoarele :

Potrivit “Ordinului MS/CNAS nr 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 , furnizorii de servicii medicale au obligația :

  (…) să verifice calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

               De asemenea, potrivit art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 r1 privind reforma în domeniul sănătățiiinformația rezultată prin accesarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) ține loc de document care atestă calitatea de asigurat pentru asigurații care nu au card emis:

                Art. 223. – (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional sau adeverinţa de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.  (…)”.

În acest sens, CJAS a solicitat în repetate rânduri furnizorilor să respecte legislația în vigoare și să acorde serviciile medicale astfel:

  • în baza cardului de national de sănătate pentru asigurații care figurează în PIAS cu card emis
  • în baza adeverinței înlocuitoare cu valabilitate de 3 luni pentru asigurații care  au refuzat cardul
  • în  baza adeverinței înlocuitoare cu valabilitate de 2 luni pentru asigurații care au solicitat duplicat
  • în baza informației rezultată prin accesarea PIAS pentru asigurații care figurează în PIAS fără card emis.

„Aceste prevederi sunt în vigoare încă din anul 2015 și este inadmisibil ca asigurații să fie puși pe drumuri și să li se încalce drepturile, și în anul 2021, doar pentru că sunt angajați ai furnizorilor aflați în contract cu instituția noastră care nu cunosc legislația. În toți acești ani, le-am reamintit frecvent furnizorilor aceste obligații. Astăzi, le-am mai transmis o notificare prin care le-am solicitat să ia toate măsurile necesare pentru ca aceste obligații să fie respectate și să informeze toți angajații (medici, asistente, recepționeri etc.) să le ducă la îndeplinire. Apelăm la dumneavoastră, reprezentați ai mass-media, pentru a ne ajuta să-i informăm pe asigurați despre drepturile pe care le au în acest sens, ca să nu mai fie nevoiți să plece din cabinetele medicale netratați, și să-și poată apăra drepturile în fața furnizorilor.” a declarat directorul general al CAS Constanța, Luminița Nagy.


energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.