Diplomația înaintea Războiului; Adevărul înaintea Minciunilor

Editorial semnat de David Muniz, Chargé d’ Affaires al SUA

Lumea urmărește agresiunea neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei. Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare nu numai la adresa Ucrainei, ci a Europei și a ordinii bazate pe norme internaționale. Obiectivele noastre sunt simple. Suntem alături de aliații și partenerii noștri pentru a sprijini coeziunea europeană, a întări relația noastră transatlantică și a consolida statele și instituțiile democratice. Facem acest lucru pentru a îmbunătăți calitatea vieții atât a cetățenilor Statelor Unite, cât și a cetățenilor României.

Și facem acest lucru împreună. Secretarul de Stat american Antony Blinken a fost cât se poate de clar în exprimare: Statele Unite nu vor negocia în legătură cu Europa, fără participarea Europei. Nu vom negocia în legătură cu Ucraina, fără participarea Ucrainei.

Adevărata amenințare

În ultimele două decenii, Rusia a invadat două țări vecine, s-a amestecat în procesul electoral din alte țări, a folosit arme chimice pentru a comite asasinate în afara teritoriului său, a manipulat livrările de gaze naturale ca pe un instrument politic și a încălcat acordurile internaționale privind controlul armamentelor.

În 2014, după ce milioane de ucraineni au protestat pentru un viitor democratic, Rusia a fabricat o criză, a invadat și a ocupat teritoriul ucrainean din Crimeea și a orchestrat un război în estul Ucrainei, cu personal rus și agenți pe care îi coordonează, antrenează, aprovizionează și finanțează. În acest război și-au pierdut viața peste 14.000 de ucraineni. Astăzi, Rusia continuă să ocupe părți din Georgia și Ucraina astăzi și nu și-a onorat angajamentul de a-și retrage forțele din Republica Moldova. Iar acum, acțiunile Rusiei, inclusiv comasarea a peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, generează o nouă criză, nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă.

Președintele Putin învinuiește, înșelător, Ucraina pentru agresiunea neprovocată a Rusiei. Însă, postura militară a Ucrainei și a alianței NATO a fost, întotdeauna, de natură pur defensivă. Spre deosebire de Rusia, Ucraina și-a onorat angajamentele din cadrul Acordurilor de la Minsk, dintre Rusia, Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, menite să asigure încetarea focului în Donbas.

De fapt, Putin se teme că valorile democratice și exercitarea drepturilor de bază ale omului vor continua să erodeze, treptat, puterea pe care o deține cu forța. Ca reacție la aceste temeri, Rusia a fost neobosită în eforturile de a submina democrația din Ucraina prin dezinformare și intimidare militară. Pe scurt, acțiunile Rusiei sunt periculoase și generează instabilitate.

Sprijin pentru Ucraina

Statele Unite se angajează să sprijine suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Împreună cu aliații și partenerii noștri, vom ajuta Ucraina în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii continue a Rusiei. Vom continua să sprijinim eforturile Ucrainei de a promova reforme democratice și anti-corupție, de a redobândi și asigura securitatea granițelor sale recunoscute la nivel internațional.

Miza sunt interesele de securitate ale Europei și ale SUA

După cum a declarat Secretarul Blinken, la Berlin, pe 20 ianuarie, miza este importantă aici. Vorbim despre viitorul Ucrainei, într-adevăr, însă vorbim și despre principiile care au făcut lumea mai sigură și mai stabilă decenii întregi.

Suntem foarte implicați în ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că respectăm aceste principii, care stau la baza păcii și securității internaționale: faptul că granițele și integritatea teritorială ale unui stat nu se pot modifica prin forță; faptul că este un drept de la sine înțeles al cetățenilor dintr-un regim democratic să ia decizii pentru țara lor și să stabilească viitorul acesteia; faptul că toți membrii comunității internaționale trebuie să respecte regulile comune și să plătească prețul în cazul în care nu se ridică la nivelul angajamentelor solemne pe care și le iau.

Dacă am permite Rusiei să încalce aceste principii, după bunul plac, am transmite un mesaj celorlalte țări din lume, că respectarea acestor principii nu este obligatorie.

Apel la acțiune

Statele Unite doresc să continue să construiască o coaliție internațională a partenerilor din Europa și din lume, care văd limpede această amenințare. Prietenii noștri din România sunt esențiali pentru acest demers. Unitatea și determinarea transatlantice comune reprezintă cel mai eficiente instrumente pe care le avem pentru a contracara agresiunea Rusiei. Ne-am luat angajamentul pentru diplomație/Ne angajăm în direcția diplomației și am exprimat cât se poate de clar că singura soluție durabilă, pentru toată lumea, este calea diplomatică.

Cu toate acestea, dacă Rusia alege cea de-a doua cale și continuă invadarea Ucrainei, suntem pregătiți și coordonați cu partenerii și aliații noștri să impunem consecințe enorme Rusiei, așa cum au confirmat recent țările G7, Uniunea Europeană și NATO. Vor fi sancțiuni majore, de ordin financiar, economic și de altă natură, pe care nu le-am mai impus în trecut. Suntem dispuși să consolidăm apărarea Ucrainei și a NATO, după caz, întocmai ceea ce președintele Putin susține că nu dorește.

Amenințarea Rusiei la adresa Ucrainei reprezintă o amenințare a valorilor democratice de pretutindeni. Americanii și românii trebuie să fie alături de Ucraina, pentru a asigura libertatea și stabilitatea Europei, care sunt în interesul popoarelor democratice, fie ei americani sau români, sau oricare alt popor de pe glob.

 ***

Op-Ed by Chargé d’Affaires David Muniz

January 31, 2022

Diplomacy over War; Truth over Lies

The world is watching Russia’s pattern of unprovoked aggression toward Ukraine.  Russia’s actions are a threat not only to Ukraine, but to Europe and to the international rules-based order.  Our aims are simple.  We stand with our allies and partners to support European cohesion, strengthen our transatlantic relationship, and reinforce democratic states and institutions.  We do this to improve the lives of both citizens of the United States and citizens of Romania.

And we do this together.  U.S. Secretary of State Antony Blinken has been crystal clear:  the United States will not negotiate about Europe, without Europe.  We will not negotiate about Ukraine, without Ukraine.

The Real Threat

Over the past two decades, Russia has invaded two neighboring countries, interfered in others’ elections, used chemical weapons to conduct assassinations on foreign soil, wielded gas deliveries as a political tool, and violated international arms control agreements.

In 2014, after millions of Ukrainians protested for a democratic future, Russia manufactured a crisis, invaded and occupied Ukraine’s territory in Crimea, and orchestrated a war in eastern Ukraine with Russian personnel and with armed groups it leads, trains, supplies, and finances.  This war has claimed more than 14,000 Ukrainian lives.  Russia continues to occupy parts of both Georgia and Ukraine today and has failed to honor its commitment to withdraw forces from Moldova.  And now Russia’s actions, including building up more than 100,000 troops on Ukraine’s border, are causing a renewed crisis not only for Ukraine but for all of Europe.

President Putin disingenuously blames Ukraine for Russia’s unprovoked aggression.  But Ukraine’s military posture and the NATO alliance have always been purely defensive in nature.  Unlike Russia, Ukraine has upheld its commitments under the Minsk agreements, which were designed to ensure a cease-fire in Donbas.

What Putin truly fears is that democratic values and the exercise of human rights will continue to gradually erode his grip on power.  Responding to those fears, Russia has been unrelenting in its efforts to undermine Ukrainian democracy through disinformation and military intimidation.  In short, Russia’s actions are dangerous and destabilizing.

Support for Ukraine

The United States is committed to supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.  Along with our allies and partners, we will assist Ukraine in its efforts to defend itself against further Russian aggression.  We will continue to support Ukraine’s efforts to advance democratic and anti-corruption reforms and restore and secure its internationally recognized borders.

European and U.S. Security Interests Are at Stake

As Secretary Blinken said when he spoke in Berlin on January 20, there is a lot at stake here.  We are talking about the future of Ukraine, true, but also about the principles that have made the world safer and more stable for decades.

We are deeply invested in what is happening in Ukraine because we respect these principles, which underpin international peace and security:  that the borders and territorial integrity of a state cannot be changed by force and that it is the right of countries to make decisions for themselves and to determine their own future. All members of the international community should face costs if they don’t live up to the solemn obligations that they make.

To allow Russia to violate those principles with impunity would send a message to others around the world that these principles are expendable.

Call to Action

The United States wants to continue building the international coalition of partners in Europe and elsewhere who see this threat with clear eyes.  Our friends in Romania are critical to this effort.  Our shared Transatlantic unity and resolve is the most effective tool we have to counter Russian aggression.  We are committed to diplomacy, and we made clear that the diplomatic path provides the only durable solution for everyone.

However, if Russia chooses that second path and further invades Ukraine, we are ready and aligned with our partners and allies to impose massive consequences on Russia, as recently confirmed by the G7, the EU, and NATO.  These would be significant sanctions – financial, economic, and others that we have not imposed in the past.  We would also shore up the defenses of Ukraine and NATO as necessary, the very thing Putin claims not to want.

Russia’s threat to Ukraine is a threat to democratic values everywhere.  Americans and Romanians must stand together with Ukraine to ensure a free and stable Europe, which is in the best interest of the people of democracies, be they Americans or Romanians or others around the globe.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaOne thought on “Diplomația înaintea Războiului; Adevărul înaintea Minciunilor

  1. odata cu reorientarea ucrainei spre vest normal ca rusii vor sa-si ia inapoi ceea ce le-a apartinut : crimea si estul ucrainei pe care aceasta nu le-a avut niciodata doar din 1954 cind hrusciov le-a trecut in administratia ei iar tratamentul populatiei ruse pe care il invoca putin este real si acelasi pentru toate minoritatile lor adica stop manifestarilor si folosirii limbilor nationalitatilor Asa ca ucraina nu este o fata mare asa cum vrea sa para

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Firmele din HoReCa, scutite pentru 180 de zile de plata impozitului specific

Mon Jan 31 , 2022
Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu (foto), a anunțat, luni, că Guvernul a adoptat prelungirea scutirii de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HoReCa pentru o perioadă de 180 de zile, ceea ce reprezintă „o gură de oxigen aşteptată de zeci de mii de antreprenori”. „Am promis că […]