DNA Constanța a identificat şi sechestrat efectiv bunuri şi sume de bani în valoare totală de 80.673.333 lei în 2022

Andrei Bodean
Andrei Bodean, procuros șef DNA Constanța. Foto: arhivă Constanța 100%

DNA a publicat raportul de activitate pe anul 2022. Mai jos puteți citi principalele date statistice pentru Serviciul Teritorial Constanța.

Serviciul Teritorial Constanţa a continuat să înregistreze o activitate bună, reflectată, în 10 rechizitorii şi 12 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei faţă de 19 rechizitorii şi 15 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în anul 2021, în complexitatea şi importanţa cauzelor finalizate cu soluţii de trimitere în judecată, precum şi în numărul inculpaţilor trimişi în judecată, respectiv 38 în anul 2022 faţă de 49 în anul 2021. În ceea ce priveşte numărul de dosare de soluţionat s-a înregistrat o uşoară creştere, respectiv de la 328 dosare în anul 2021 la 356 în anul 2022.

Cantitativ, a crescut cu 8,54 % numărul cauzelor de soluţionat (356 în anul 2022 faţă de 328 în anul 2021), dar a crescut cu 25,30 % numărul cauzelor soluţionate, (208 în anul 2022 faţă de 166 în anul 2021) precum şi cu 20,61 % soluţiile dispuse pe fondul cauzei (158 în anul 2022 faţă de 131 în anul 2021). S-a înregistrat o scădere în procent de 8,64 % a cauzelor nesoluţionate, (148 în anul 2022 faţă de 162 în anul 2021).

În anul 2022 au fost emise un număr de 10 rechizitorii privind 24 de inculpaţi din care 3 inculpaţi persoane juridice, niciun inculpat trimis în judecată în stare de arest preventiv (faţă de 19 rechizitorii privind 34 inculpaţi, din care 6 inculpaţi persoane juridice şi 10 inculpat trimişi în judecată în stare de arest preventiv în anul 2021).

Rechizitoriile reprezintă 6,33 % din totalul soluţiilor pe fondul cauzei (faţă de 15,50 % din totalul soluţiilor pe fondul cauzei anul 2021). În anul 2022 au fost încheiate 12 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei privind 14 inculpaţi, niciunul dintre inculpaţi nefiind trimis în judecată în stare de arest preventiv. (faţă de 15 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei privind 15 inculpaţi, din care 1 inculpat în stare de arest preventiv în anul 2021).

Trimiterile în judecată au privit săvârşirea a 61 de infracţiuni (76 infracţiuni în 2021), iar prin prisma obiectului, din cele 10 rechizitorii şi 12 acorduri de recunoşatere a vinovăţiei, s-au evidenţiat: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu-3, total din care: 3 infracţiuni de serviciu total din care: 1 infracţiune obţinere ilegală de fonduri; Alte infracţiuini-2. Infracţiuni de fals-4, total din care: falsuri în înscrisuri-4, din care: fals intelectual–3, fals în înscrisuri sub semnătură privată-1; Infracţiuni contra siguranţei publice–4, total din care: Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sitemelor şi datelor informatice-4, din care: Accesul ilegal la un sistem informatic-4; Infracţiuni din legi speciale: 50, total din care: infracţiuni de corupţie: 23, total din care: Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene:6; Infracţiuni de spălare de bani– ; Infracţiuni de evaziune fiscală: 21.

În anul 2022 în 135 de cauze penale s-a dispus clasarea (faţă de 94 cauze în anul 2021), iar 1 cauză a fost cu soluţie de renunţare la urmărirea penală (faţă de 3 cauze în care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală în anul 2021).

Referitor la calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, între cei 38 inculpaţi (24 de inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriu şi 14 inculpaţi trimişi în judecată prin acorduri de recunoşatere a vinovăţiei), aceştia sunt din următoarele categorii: funcţionari publici:-14, poliţişti:-2, avocaţi:-1, alte ocupaţii- 17, fără ocupaţie:–1, persoane juridice 3.

Prejudiciul total reţinut prin rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei a fost de 80.643.607 lei, echivalentul a 16.352.754 euro, comparativ cu 97.437.482 lei, echivalentul a 19.802.756 euro în anul 2021.

În cursul urmăririi penale, din cele 22 cauze penale în care au fost emise rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei pentru infracţiuni ce au generat produs infracţional, într-un număr de 13 cauze penale (faţă de 20 cauze penale în anul 2021), au fost dispuse măsuri asiguratorii astfel: luarea măsurii sechestrului în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune până la concurenţa sumei de 80.643.607 lei, echivalentul a 16.352.754 euro, comparativ cu 97.329.882 lei, echivalentul a 19.780.888 euro,în anul 2021, în scădere cu 17,14%, luarea măsurii asiguratorii a confiscării speciale până la concurenţa sumei de 26.726 lei, echivalentul a 5.419 euro, comparativ cu 644.689 lei, echivalentul a 131.023 euro în anul 2021, în scădere cu 95,85 % precum şi luarea măsurii asiguratorii în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare ocazionate de urmărirea penală şi judecarea cauzei până la concurenţa sumei de 3.000 lei, echivalentul a 608 euro (în anul 2021 nu au fost luate măsuri asiguratorii în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare ocazionate de urmărirea penală şi judecarea cauzei).

De asemenea în anul 2022 nu au fost dispuse măsuri de confiscare extinsă, comparativ cu anul 2021 când s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a confiscării extinse până la concurenţa sumei de 10.374.267 lei, echivalentul a 2.108.419 euro, şi nici măsuri asiguratorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielor judiciare, comparativ cu anul 2021 când valoarea măsurii asiguratorii luată pentru garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielor judiciare a fost de până la concurenţa sumei de 27.550 lei, echivalentul a 5.599 euro.

În concluzie, în cursul anului 2022 au fost identificate şi sechestrate efectiv bunuri şi sume de bani în valoare totală de 80.673.333 lei, echivalentul a 16.358.781 euro, comparativ cu anul 2021 când valoarea totală a fost de 108.563.702 lei, echivalentul a 22.063.999 euro.

În anul 2022, în cursul anchetelor penale în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, nu a fost recuperată nicio sumă, comparativ cu anul 2021 când valoarea produsului infracţional recuperat în cursul anchetelor penale prin măsuri de achitare parţială a fost în sumă de 241.757 lei, echivalentul a 49.134 euro. Astfel, în 59,09% din cazuri (13 din totalul de 22 de rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei) s au dispus măsuri asiguratorii pentru 100% din valoarea produsului infracţional nerecuperat. În celelalte cazuri, având în vedere obiectul infracţiunilor, nu a putut fi exercitată acţiunea civilă, nefiind dispusă luarea de măsuri asiguratorii. (faţă de 41,18%, din 34 de rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei din cazuri în care s-au dispus măsuri asiguratorii pentru 112,33% din valoarea produsului infracţional nerecuperat în anul 2021).

Operativitatea a fost bună, din cele 208 cauze penale soluţionate, (faţă de 166 cauze în anul 2021), 52 cauze penale au fost până în 6 luni de la sesizare), 79 cauze penale au fost mai vechi de 1 an de la sesizare (faţă de 60 cauze în anul 2021), 27 cauze penale mai vechi de 6 luni de la sesizare (faţă de 30 cauze în anul 2021).

De asemenea, din cele 148 cauze penale rămase de soluţionat la finele anului 2022, inclusiv cauzele penale cu autori necunoscuţi (faţă de 162 cauze în anul 2021), 68 cauze penale sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (faţă de 87 cauze în anul 2021) şi un număr de 88 cauze cauze sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale ( faţă de 106 cauze în anul 2021).

Calitatea actelor de urmărire a fost bună, nefiind înregistrate infirmări de rechizitorii de către procurorul ierarhic superior. Instanţa de judecată a admis 3 plângeri împotriva soluţiei de clasare şi a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale, cele 3 cauze nefiind soluţionate până la sfârşitul perioadei, comparativ cu anul 2021 când instanţa a admis 5 plângeri iar 1 cauză a fost soluţionată până la sfârşitul perioadei).

În cursul anului 2022 au fost înregistrate 4 hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror pentru
neregularitatea actului de sesizare prin rechizitoriu, comparativ cu anul 2021 când a fost înregistrată o hotărâre definitivă de restituire a cauzei referitoare la 1 trimitere în judecată prin rechizitoriu).

În anul 2022, un număr de 6 hotărâri de condamnare au rămas definitive prin care s-a dispus condamnarea unui număr de 7 de inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriile întocmite de către procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, comparativ cu anul 2021 când s-a înregistrat 9 hotărâri definitive de condamnare, prin care s-a dispus condamnarea unui număr de 12 inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitorii, iar în urma admiterii de către instanţă a unui număr de 14 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au fost condamnaţi 14 inculpaţi, comparativ cu anul 2021 când au fost admise 19 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu un număr de 19 inculpaţi condamnaţi.

În anul 2022 s-a înregistrat o hotărâre judecătorească definitivă de achitare cu 1 inculpat, comparativ cu anul 2021 când s-au înregistrat 4 hotărâri judecătoreşti de achitare rămase definitive cu 13 inculpaţi.

În anul 2022, Serviciul Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 6 procurori, aceasta întrucât începând cu data de 21 februarie 2022, un procuror a fost delegat la Parchetul European, până la această dată activitatea fiind desfăşurată cu un număr de 6 procurori dintr-o schemă de personal de 8 procurori. Dintre aceştia, 1 procuror are funcţie de conducere.

În ceea ce priveşte funcţiile de execuţie, din totalul de 8 posturi sunt ocupate doar 6. Din cei 6 procurori cu funcție de execuție, 4 procurori își desfășoară activitatea în sectorul urmărire penală și 2 procurori exclusiv în sectorul judiciar.

În luna decembrie 2021, urmare publicării anunţului de organizare, în perioada 18-20 ianuarie 2022, de interviuri pentru numirea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Constanţa, a unui procuror cu funcţie de execuţie.

În anul 2022, volumul mediu de activitate /procuror a fost de circa 52 cauze penale soluţionate /procuror şi de circa 37 cauze rămase în lucru / procuror, comparativ cu anul 2021 când volumul mediu a fost de circa 41 cauze penale soluţionate / procuror şi de circa 40 cauze rămase în lucru / procuror.

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor şi memoriilor adresate în anul 2022, s-a materializat prin înregistrarea unui număr de 208, (faţă de 242 lucrări în anul 2021), la care s-au adăugat un nr. de 5 lucrări rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2021.

Din totalul de 213 lucrări de soluţionat, (faţă de 249 lucrări în anul 2021), au fost soluţionate 206, (faţă de 244 lucrări în anul 2021), astfel că la data de 31 decembrie 2022 au rămas nesoluţionate 7 (faţă de 5 lucrări în anul 2021).

Din numărul total al plângerilor de soluţionat în anul 2022, respectiv 37, un număr de 36 au fost formulate împotriva soluţiilor (faţă de 25 lucrări în anul 2021) şi 1 împotriva actelor procurorului. Dintre acestea, un număr de 35 au fost soluţionate până la 31 decembrie 2022 dintre care 31 respinse iar un număr de 4 au fost trimise la organele competente (faţă de 25 soluţionate, din care 22 respinse, 2 admise şi 1 a fost trimisă la organele competente în anul 2021).

La data de 31 decembrie 2022, au rămas de soluţionat un număr de 2 plângeri, acestea având stabilit termen de soluţionare în cursul anului 2023.

În perioada de referinţă au fost înregistrate pe rolul instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa un număr de 13 cauze având ca obiect plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror (în temeiul art. 340 C.pr.pen.), fiind soluţionate un număr de 15 (indiferent de perioada în care au fost adresate instanţei), după cum urmează:
– 4 plângeri au fost admise admise, dispunându-se de către instanța de judecată trimiterea cauzei la procuror pentru reluarea/refacerea/completarea urmăririi penale, la care se adaugă 2 plângeri existente în lucru la procuror la începutul perioadei
– 11 au fost respinse, comparativ cu anul 2021, când au fost înregistrate, pe rolul instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa 20 plângeri, fiind soluţionate 20, dintre care 15 plângeri respinse şi 5 plângeri admise.

Din numărul sesizărilor soluţionate în anul 2022, un număr de 5 au fost ataşate în dosare penale (faţă de 2 în anul 2021), un număr de 123 plângeri au fost greşit îndreptate şi trimise la organul competent (faţă de 133 plângeri în anul 2021), din care 43 sesizări/memorii au fost restituite petenţilor pe cale administrativă, în conformitate cu art. 294 alin. (2) C.pr.pen., fiind informe sau incomplete (faţă de 11 în anul 2021). În aceeaşi perioadă, au fost primite în audienţă 88 persoane (faţă de 51 persoane în anul 2021). În concluzie, activitatea desfăşurată a fost eficientă, fiind înregistrat un număr rezonabil de rechizitorii emise în anul 2022, respectiv 10 (faţă de 19 în anul 2021) precum şi un număr de 12 acorduri de 61 recunoaştere a vinovăţiei (faţă de 15 în anul 2021).
De asemenea, s-a înregistrat o creştere a numărului cauzelor de soluţionat de la 328 în anul 2021 la 356 în anul 2022, înregistrându-se însă o scădere a cauzelor rămase nesoluţionate la finele perioadei, respectiv de la 162 cauze în anul 2021 la 148 cauze în anul 2022.


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Un comentariu la “DNA Constanța a identificat şi sechestrat efectiv bunuri şi sume de bani în valoare totală de 80.673.333 lei în 2022

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Cutremur devastator în Turcia. Seism și în România

lun feb. 6 , 2023
Un cutremur devastator, cu magnitudinea 7,8, a lovit luni sudul Turciei, în apropiere de oraşul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Seismul a fost urmat de 42 de replici. Cutremurele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi […]

V-ar putea interesa și: