Două firme au depus oferte pentru elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Constanța

plan urbanistic general constanța

Astăzi, 28.02.2020, la ora 15:00, în prezența comisiei de evaluare constituită prin dispoziție de primar în data de 25 februarie 2020, s-au deschis ofertele depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Constanța.

Valoarea estimată a contractului este de : 7.840.336,13 lei fără TVA.

Au fost depuse două oferte.   

Ținând cont de prevederile legii achizițiilor publice, în perioada următoare, comisia de evaluare va analiza și verifica documentațiile transmise de către operatorii economici participanți în vederea stabilirii câștigătorului.

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a fost aprobat prin hotărâre de consiliu local încă din 1999 iar valabilitatea acestuia a fost prelungită până la data de 31.12.2023.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.