Elevii acuză: Guvernul plafonează în continuare naveta elevilor

Guvernul plafonează în continuare naveta elevilor, în ciuda semnalelor constante din teritoriu privind situația problematică a decontării navetei elevilor generată de tarifele maximale la transportul județean, fapt ce a dus la decontarea parțială a navetei, în unele cazuri, sau chiar nedecontarea acesteia, spun reprezentanții Asociaiției Elevilor din Constanța.

În ședința de Guvern de astăzi, 9 septembrie a.c., Guvernul României a aprobat o hotărâre de guvern ilegală, ce are ca obiect prelungirea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. nr. 863/2016, deși aceasta a rămas, încă de pe 28 iunie, fără temei legal. 

În anul 2016, Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2016, prin care au fost introduse tarife maximale pentru operatorii de transport, urmând ca acestea să fie stabilite conform unei metodologii de calcul aprobate printr-o hotărâre a Guvernului (ulterior devenită HG 863/2016), fiind adăugate la art. 84 din Lege alineatele (3^2) – (3^4). 

Hotărârea aprobată de către Guvernul României era nelegală și la acel moment, deoarece intra în contradicție cu normele europene în ceea ce privește serviciul public de transport. Pentru operatorii de transport în trafic județean, respectarea unor tarife maximale reprezintă o obligație de serviciu public atunci când prețul stabilit prin hotărârea de guvern este mai mic decât cel practicat de aceștia, deoarece ies în pierdere. În mod normal, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, odată cu impunerea unei astfel de obligații este obligatoriu ca autoritatea ce o impune să asigure și un mecanism de compensare a operatorilor, astfel încât aceștia să își recupereze diferența de preț, măsură ce nu s-a regăsit printre cele adoptate de Guvern, autoritatea alegând pur și simplu să ignore legislația. 

Ca urmare, operatorii de transport nu au respectat tarifele maximale impuse de HG nr. 863/2016, situația transportului elevilor fiind grav afectată. De cele mai multe ori, prețul era mult mai mare decât tarifele maximale, deoarece costul operațional al operatorilor nu coincidea cu cel din actul normativ, drept care elevii erau nevoiți să achite prețurile integrale, încercând mai apoi să le deconteze la unitatea de învățământ de care aparțineau. De aici, au decurs două cazuri: fie unitățile de învățământ decontau parțial (în limita prețurilor din HG nr. 863/2016), ori nu decontau deloc cheltuielile de transport ale elevilor.

Această situație de fapt persistă încă din anul 2016, efectele fiind și mai dăunătoare cu atât mai mult că nici reducerile pentru elevi la transportul județean, drept instituit de art. 84, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 nu au fost acordate, elevii fiind practic nevoiți, de cele mai multe ori, să își achite abonamentele integral, fără a își recupera banii. 

Mai mult, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019, care a modificat Legea nr. 92/2007, HG nr. 863/2016 și-a pierdut și temeiul legal, deoarece acesta se regăsea în art. 84, alin. (3^2) din Legea educației. Acest alineat face derogare de la art. 43, lit. b) din Legea nr. 92/2007. Dacă la acel moment această lege reglementa și transportul județean, odată cu OUG nr. 51/2019, acest tip de transport a fost eliminat din Legea nr. 92/2007 și introdus în Ordonanța Guvernului nr. 27/2011.

În data de 28 august, Asociația Elevilor din Constanța a chemat Guvernul României, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Dezvoltării Regionale pentru anularea Hotărârii de Guvern nr. 863/2016, procesul aflându-se pe rolul Curții de Apel Constanța. 

Ca urmare, Guvernul României a adoptat astăzi o hotărâre nelegală atât din punct de vedere a legislației românești, cât și din punct de vedere al concordanței cu normele europene. Mai mult, considerăm că măsura adoptată va crește rata abandonului școlar și, în consecință, a ratei părăsirii timpurii a școlii, calculată de către Comisia Europeană ca fiind 16,1% în România la momentul actual. 

„Știm că sistemul educațional din România este, de ceva vreme bolnav. Știm că a primit lovituri peste lovituri, venite ca efect al incompetenței guvernărilor din ultimii ani, care n-au avut pic de strategie, pic de planificare, pic de viziune față de direcția în care acesta ar trebui să meargă, față de medicamentele de care are nevoie. Totuși, am sperat că, printr-o minune, el se va face bine. Astăzi am asistat la ultima lovitură de care mai avea nevoie ca să putem constata anul decesului. 2019. Niciodată în istorie nu s-au luat atât de multe măsuri cu scopul de a destabiliza un sistem care era ultima speranță a unei țări deja împotmolite. Nu pot decât să spun condoleanțe. În aceeași zi în care elevii țineau doliu pentru educație, Guvernul a omorât-o pe bune.”

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.