Federația condusă de Mohammad Murad cere ajutorul Guvernului pentru salvarea turismului. Vrea ca o parte din salariile angajaților din turism să fie plătite de stat

mohammad murad

Federația Patronatelor din Turismul Românesc, instituție condusă de omul de afaceri Mohammad Murad, a transmis către Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri o altă adresă în care sunt menționate toate măsurile pe care le consideră oportune în această situație de criză economică provocată de răspândirea virusului Covid-19.

„Ne exprimăm îngrijorarea în ceea ce priveste eficiența colaborării între reprezentanții Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și conducerea Directiei Generale Turism din cadrul MEEMA deoarece nu înțelegem de ce principalii consilieri și specialiști ai Direcției Generale Turism refuză sistematic să prezinte propunerile singurei federații patronale reprezentativă la nivel de ramură turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 37% din forța de muncă angajată în turism (73.752 salariati).”, spun reprezentanții FPTR.

Iată ce propuneri are federația.


1). Propuneri nesolutionate, la care nu s-a primit niciun raspuns.

1.1. Protectia sociala a angajatilor sezonieri – Modificarea stagiului de cotizare de la 12 luni la 8 luni, pentru anii 2020 si 2021, prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru somerii sezonieri, prevazuta in Adresa nr.1419/31.03.2020.
1.2. Prelungirea termenului, pana la data de 31.12.2020, privind rambursarea platilor efectuate de catre calatori pentru pachetele de servicii de calatorie neefectuate – Completarea art.XIII din Ordonanta nr.2/2018 – privind pachetele de servicii
de calatorie si serviciile de calatorie asociat, precum si pentru modificarea unor acte normative.

2) Propuneri noi
2.1. Plata Impozitului specific in functie de locurile de cazare ocupate – Completarea art 8 din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi cu un nou alineat (5), care va avea urmatorul cuprins:
“ (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii prevazuti la art 6 alin (3), dupa incheierea perioadei starii de urgenta, declară şi plătesc impozitul specific pana la 31.12.2021 pentru locurile efectiv ocupate.”

2.2. Suportarea de catre stat, dupa incetarea starii de urgenta pana la data de 31.03.2021, a costurilor cu salariile pentru angajatii din turism, care vor reincepe munca si a indemnizatiilor de somaj tehnic – prin emiterea unui act normativ care sa
prevada:

a) pentru perioada 15.05.2020 (posibil incetare starea de urgenta) – 31.08.2020, suportarea de catre stat a:

 • indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii stariii de urgenta);
 • 75 % din costul salariilor pentru angajatii carora le va inceta suspendarea temporara a contractelor de munca si vor incepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;


b) pentru perioada 31.08 – 30.11.2020 suportarea de catre stat a:

 • indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii starii de urgenta);
 • 60% din costul salariilor pentru angajatii carora le va inceta suspendarea temporara a contractului de munca si vor reincepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;
  c). pentru perioada 01.12.2020 – 31.03.2021 suportarea de catre stat a:
 • indemnizatiilor de somaj tehnic pentru toti angajatii carora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de munca (in vigoare la data incetarii starii de urgenta);
 • 40% din costul salariilor pentru angajatii carora le vor inceta suspendarea temporara a contractului de munca si vor reincepe munca, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportata de angajator;
  Aceste ajutoare se vor acorda numai pentru angajatorii care nu concediaza salariatii la data incetarii starii de urgenta, prin desfiintarea locurilor de munca sau concediere colectiva.
  In cazul in care activitatea va fi intrerupta temporar de autoritati, statul va acoperi integral costurile cu indemnizatia de somaj tehnic pentru angajatii carora le vor fi suspendate contractele individuale de munca
  2.3. Incheierea unui document semnat impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, tinand cont si de prevederile art.33 alin. (8) din Legea apelor nr.107/1996, pentru diminuarea valorii contractelor aferente anilor 2020/2021, incheiate cu operatorii economici din turism care au in exploatare plaja, in functie si de:
  1). Data reluarii activitatii turistice pe litoral in sezonul 2020, comparativ cu intreaga perioada a sezonului estival stabilita conform regelemetarilor in vigoare, respectiv 153 de zile / an (01.05-30.09.).
  2). Noile reglementari, care vor modifica actualele criterii obligatorii, prevazute in Anexa nr.4 la Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul nr.1.024/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor in scop turistic, inclusiv prin reducerea numarului de sezlonguri pe aceeasi suprafata de plaja.
  Cele doua reduceri ale valorii contractului se vor aplica cumulativ.

2.4 Modificarea urgenta a criteriilor de clasificare pentru structurile de primire turistica cu functiuni de cazare si alimentatie publica si pentru prestatiile de servicii balneare, inclusiv cele contractate prin CNPP, in urma modificarilor ce urmeaza a fi impuse de o comisie complexa, aplicabile dupa deschiderea activitatii turistice pentru a proteja turstii cat si proprii angajati


2.5. Suportarea de catre stat a cheltuielilor semnificative, ce urmeaza a fi facute de operatorii economici din turism, in vederea respectarii modificarilor legislative prevazute la punctele 2.3 si 2.4, cu recuperarea sumelor din fondurile europene destinate combaterii raspandirii coronavirusului sau prin Schema de minimis – maxim 200.000 euro, folositi pe 3 ani cumulat.
In urma modificarii legislatiei propuse la punctele 2.3 si 2.4, consideram util ca valoarea decontata fiecarui operator economic din turism, sa fie stabilita dupa cum urmeaza:
* pentru activitatea de cazare, care include si activitatea de alimentatie publica prin unitati impuse, se va stabili valoarea / loc de cazare, confirmat prin fisa de incadrare nominala a spatiilor de cazare, anexa la certificatul de clasificare;
* pentru activitatea de alimentatie publica desfasurata in unitati independente, se va stabili valoarea / loc, confirmat prin fisa anexa la certificatul de clasificare sau in baza autorizatiei de functionare emisa de primarie.

Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
energia residence
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.