Felicia Ovanesian și Vergil Chițac au promis un mic parc. Au trecut 500 de zile și nu au plantat nici măcar o floare

Promisiunea Feliciei Ovanesian și a lui Vergil Chițac – 500 de zile pentru mai nimic

La câteva zile după ce primarul Vergil Chițac a numit-o în funcția de city manager, Felicia Ovanesian anunța deja un proiect important: un parc în locul actualului sediu al Registrului Auto Român. Se grăbea, pentru că în contractul său, pentru care are o indemnizație de peste 16.000 de lei brut, scrie că se obligă să înființeze trei hectare de spații verzi noi pe an (detalii AICI). Deși e puțin, nu e ușor pentru actuala administrație.

Felicia Ovanesian a anunțat proiectul pe pagina sa de Facebook, unde au acces numai prietenii, nu prin canalele oficiale ale primăriei, scurtcircuitând astfel rolul Biroului de Comunicare. City-managerul anunța că este nevoie de „nițică răbdare”. Vergil Chițac a confirmat apoi proiectul. A declarat însă, într-o emisiune la Dobrogea TV, că nu era sigur dacă va fi numai parc sau și parcare. Locatarii din zonă nu fuseseră consultați, primarul părea să dorească și opinia lor. Asta nu s-a întâmplat însă.

O hotărâre de consiliu nelegală

De la acel anunț până azi au trecut circa 500 de zile. O perioadă în care nu s-a întâmplat mare lucru. Dacă ne uităm la sediului RAR-ului, vedem că acesta funcționează bine mersi acolo. Echipa Ovanesian – Chițac s-a bâlbâit rău. Primarul a propus o hotărâre de consiliu local care era, din mai multe puncte de vedere, nelegală. Practic, primarul a vrut să dea gratuit terenul RAR-ului, deși legea interzicea acest lucru. Probabil a făcut asta din neștiință, nu din interes. Prefectul a sesizat problemele grave, hotărârea a fost revocată. Au inițiat o alta, de data aceasta respectând legea.

Noul teren este situat pe strada Industrială nr. 10. Un raport de evaluare întocmit de o firmă de consultanță, la cererea primăriei, a arătat că prețul de închiriere trebuie să fie de 7.000 de euro pe lună.

RAR a anunțat că aici va construi o structură unde vor fi amplasate trei linii de inspecție/verificare tehnică, dar și o zonă de birouri cu un etaj.

„Investiția are o valoare estimată de 22 milioane lei și va permite schimbarea locației actuale, locație amplasată în zonă de locuințe colective, improprie traficului generat.”, spune conducerea RAR.

Lucrurile par acum blocate. Consilierii au votat o hotărâre prin care pune la dispoziția RAR un alt teren, hotărâre ce a fost comunicată instituției. Și așteaptă…

RAR are contract până în 2024

Surse bine informate ne spun însă că RAR nu are de gând să se mute. RAR făcuse solicitarea de mutare din 2021. Între timp, s-a mai schimbat o parte din conducere.

Terenul pe care funcționează acum aparține CT BUS. Reprezentanții instituției ne-au comunicat că pentru suprafața de peste 8.000 de metri pătrați, RAR plătește în total 5.050 de euro pe lună (atât pentru teren, cât și pentru clădiri).

Contractul a fost semnat în 2016, pe o perioadă de 8 ani, deci până în 2024. În el se stipulează că există posibilitatea de prelungire.

Așadar, ca să se mute, RAR ar trebui să plătească în plus 1950 de euro pe lună, dar și să facă o investiție de 22 milioane lei. Asta în condițiile în care au un contract valabil până în 2024, dar și un profit de 123 milioane de lei anul trecut (detalii, mai jos). Dacă acest contract nu va fi denunțat de CT BUS, este greu de crezut că RAR se va muta până în 2024. Și, rețineți, există posibilitatea de prelungire. „Nițica răbdare” de care vorbea Felicia Ovanesian se va prelungi mulți ani. În acest ritm, cu siguranță în 2024, când cei doi își vor fi încheiat mandatul, nu va fi construit niciun parc în zonă.

Problema a fost creată de Făgădău

Trebuie să recunoaștem un lucru: mutarea RAR-ului în acea zonă este o greșeală (ca să nu îi spunem altfel) a fostei conduceri a CT BUS și a primăriei condusă de Decebal Făgădău și Dumitru Babu. La momentul respectiv nu s-a făcut niciun fel de studiu din care să rezulte cum vor fi afectate locuințele aflate la doi – trei metri de sediu, nu s-a făcut nici măcar un chestionar în zonă, de ochii lumii, nu s-a luat în calcul cât de mult se va aglomera zona din cauza traficului greu.

Dacă va fi făcut în cele din urmă un parc, aceasta va arăta bine. Primăria lucrează deja la proiect și are câteva variante. Două din ele, mai jos.

Zona în care ar urma să fie amplasat are nevoie ca de aer de spații verzi.

RAR, profit de 123 milioane lei

Își permite RAR să dea 1950 de euro în plus pe lună? Datele financiare pentru anul 2021 arată că instituia a avut un profit de peste 123 milioane lei. Lucrurile arată bine din punct de vedere financiar și pentru 2022.

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 4%, respectiv cu suma de 17.638 mii lei, de la 440.676 mii lei (anul 2021) la 458.314 mii lei (anul 2022).
Creșterea veniturilor totale în anul 2022 fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, este influențată de creșterea veniturilor prognozate din serviciile prestate cu 4% si a veniturilor din vanzarea activelor și alte operațiuni de capital cu 8,70%.
În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere de 99,68 % iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,32 % în veniturile totale.
Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 4,01 % față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 439.237 mii lei (anul 2021) la 456.847 mii lei (anul 2022).
Cifra de afaceri, reprezentată de veniturile din prestările de servicii, a fost estimată în creștere cu 4% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2021.
Veniturile din serviciile prestate, în anul 2022, în valoare de 451.990 mii lei, au fost programate în creştere cu 4% faţă de cele preliminate/realizate în anul 2021, ca urmare a estimării unui număr mai mare de vehicule, care vor fi prezentate în cadrul staţiilor de ITP autorizate de RAR, în anul 2022 față de anul 2021 și a introducerii unor noi activități prin actele normative aprobate în ultima perioadă.
Veniturile financiare, sunt programate în anul 2022, în creștere cu 1,95% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 28 mii lei.
Cheltuielile totale, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022, fiind estimate în valoare de 310.779 mii lei, mai mari cu 4% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2021, respectiv în valoare de 298.831 mii lei.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99,23% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,77%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 308.387 mii lei înregistrează în anul 2022 o creștere cu 4,01 % față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 în valoare de 296.485 mii lei.
În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 19,95%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” deține o pondere de 4,43%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 61,38% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 14,24%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 3% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 59.740 mii lei (anul 2021) la 61.531 mii lei (anul 2022).
Creșteri semnificative, în cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii în anul 2022, vor înregistra cheltuielile privind energia și apa în creștere cu 15,85% față de anul precedent. De asemenea, o creștere semnificativă cu 281,79 %, vor înregistra cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, respectiv de la 3.574 mii lei realizate/preliminate în anul 2021 la 13.645 mii lei, estimate în anul 2022.
Cheltuielile cu personalul, au fost estimate în anul 2022, în creștere cu 6,81%, respectiv cu suma de 12.071 mii lei față cele aprobate în anul 2021, în bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 637/2021, respectiv de la 177.221 mii lei (anul 2021) la 189.292 mii lei (anul 2022).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 pentru aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 181.633 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,5%, faţă de suma aprobată în bugetul anului 2021 prin H.G. nr. 637/2021, în valoare de 170.547 mii lei, respectiv mai mare cu 11.086 mii lei, iar față de valoarea realizată la 31.12.2021 cu 11.359 mii lei, de la 170.274 mii lei (anul 2021) la 181.633 mii lei (anul 2022).
Creșterea cheltuielilor de natură salarială, în cuantum de 11.086 mii lei, în procent de 6,5%, se datorează creșterii cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,50%, prognozat pentru anul 2022.
Câștigul mediu brut lunar/salariat, estimat în anul 2022, în valoare de 7.660,58 lei/persoană, crește cu 0,10% față de câștigul mediu brut lunar preliminat/realizat în anul 2021, care este în valoare de 7.652,79 lei/persoană iar productivitatea muncii recalculată, în valoare de 273,72 mii lei/persoană crește în anul 2022 cu 4,01% față de cea preliminată/realizată la data de 31.12.2021, în valoare de 263,17 mii lei/persoană.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, prognozate în valoare de 3534 mii lei, sunt în creștere față de anul precedent cu 27,03 %.
Cheltuielile financiare estimate în valoare de 2392 mii lei, care reprezintă 0,77% din totalul cheltuielilor, au fost programate în creștere cu 1,96% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, în valoare de 2.346 mii lei.
Rezultatul brut pozitiv, a fost estimat pentru anul 2022 în valoare de 147.535 mii lei, în creștere cu 4,01% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021 în valoare de 141.845 mii lei.
Repartizarea profitului net al regiei pentru anul 2022, în valoare de 123.917,08 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 65.000 mii lei, au fost estimate în creștere, cu suma de 1845,60 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, și vor fi asigurate din surse proprii:

 • amortizare, în valoare de 34.465 mii lei;
 • sume repartizate din profitul anului 2021, în valoare de 2.348,80 mii lei;surse proprii, constituite din profitul anilor anteriori neutilizat, repartizat la alte rezerve pentru dezvoltare, în valoare de 28.186,20 mii lei.
 • Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022, în valoare de 65.000 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022, în creștere cu 25.332 mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.
  Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:
 • productivitatea muncii crește cu 4,01 %, respectiv de la 263,17 mii lei/persoană la 273,72 mii lei/ persoană;
 • numărul de personal, programat la finele anului 2022, de 1669 salariați, va rămâne același cu numărul de personal aprobat, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin H.G. nr. 637/2021;
 • numărul mediu de salariaţi de 1669 salariați , va rămâne același cu numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr. 637/2021;
 • câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022, în valoare de 7660,58 lei/persoană, crește cu 0,10 % față de caștigul mediu pe salariat preliminat/realizat la nivelul anului 2021, respectiv în valoare de 7652,79 lei/persoană;
 • cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, sunt estimate la valoarea de 678,09 lei în anul 2022, în ușoară scădere față de cheltuiala preliminată/realizată în anul 2021, în valoare de 678,12 lei;
 • creanţele restante ale anului 2022, în valoare de 54 mii lei, au fost estimate în creștere cu 1,89% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;
 • plăţile restante, regia și-a propus să nu înregistreze plăți restante la data de 31.12.2022;
 • în anul 2022, indicele de creştere a veniturilor totale este de 4% , la fel ca indicele de creștere al cheltuielilor totale, care este tot 4%;
 • pentru anul 2022, se estimează un rezultat / profit brut pozitiv, în valoare de 147.535 mii lei, mai mare cu 4,01% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

V-ar putea interesa și:

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaOne thought on “Felicia Ovanesian și Vergil Chițac au promis un mic parc. Au trecut 500 de zile și nu au plantat nici măcar o floare

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Programul casieriilor RAJA de 1 Iunie

Mon May 30 , 2022
Miercuri – 1 Iunie 2022, casieriile RAJA și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise. Abonații pot folosi serviciile online pentru efectuarea plăților, precum contul de client RAJA (accesibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), transfer bancar sau direct debit. Clienții care nu […]
casierie raja