VIDEO Felix Stroe: „Apa furnizată de RAJA este de o calitate superioară apei îmbuteliate”. Compania a făcut investiții de 1,4 MILIARDE lei

RAJA Constanța, Felix Stroe

Felix Stroe, directorul general al SC RAJA SA, alături de peste 20 de primari, vorbește reprezentanților mass-media, invitați la sediul companiei (foto: CT100.ro, 28 iunie 2018)

RAJA S.A., cel mai mare operator regional din România, a semnat astăzi protocoale prin care a predat investițiile realizate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 către beneficiarii lor, unitățile administrativ-teritoriale.

Este vorba despre investiții totale de 1.451.363.622 de lei, adică 337.167.200 de euro – cel mai mare program de mediu cu fonduri europene din România.

Majoritatea banilor provine din fonduri europene, dar compania de apă a cofinanțat proiectele cu 241.108.344 de lei, adică peste 56 de milioane de euro. Banii au fost obținuți prin contractarea unui împrumut obținut în condiții extrem de avantajoase de la BERD.

Dacă discutăm de absorbția de fonduri europene, indiferent de axă, este al cincilea program ca mărime din România. Este meritul tuturor, toți am făcut eforturi extraordinare să absorbim această sumă, să o implementăm, să ducem programul la bun sfârșit. România este mai bogată cu 337 milioane de euro”, a declarat Felix Stroe, directorul general al SC RAJA SA.

Felix Stroe a precizat că împrumutul de 56 de milioane de euro trebuie returnat și a subliniat că prețul apei – 4,5 lei pentru 1.000 de litri – nu este mare.

Dezvoltarea are și costuri, dar fără dezvoltare nu se mai putea. Starea precară a sistemelor de apă, de canalizare, lipsa sistemelor de epurare sunt lucruri despre care nu mai trebuie să vorbim. Dacă nu am fi folosit acești bani europeni, ne-am fi aflat într-o situație foarte grea, în care serviciul de apă, canal și epurare ar fi fost un serviciu furnizat cu mari întreruperi, calitatea sa ar fi avut de suferit și ar fi avut de suferit, bineînțeles, populația. Banii trebuie returnați și se returnează din costul serviciul. Aș dori mai mult sprijin în a explica cetățenilor de bună credință că nu este un preț mare 4,5 lei la un metru cub de apă. În Uniunea Europeană, un cetățean consumă în medie, pe lună, 3,93 metri cubi de apă, adică 128-130 litri pe apă pe zi. Deci, cu prețul unui pachet de țigări este asigurată apa necesară. Vorbim despre o mie de litri de apă de cea mai bună calitate, captați și extrași de la adâncimi de sute de metri, aduși la suprafață cu consum foarte mare de energie electrică, tratați sanitar. Apa de la robinet, ceea ce furnizează RAJA Constanța, este de o calitate superioară apei îmbuteliate. Eu cred că este un preț rezonabil”, a precizat Felix Stroe.

RAJA Constanta, Felix Stroe

La eveniment au fost prezenți, pentru a semna protocoalele, peste 20 de primari din județ, indiferent de culoare politică. Au fost, de exemplu, George Scupra, Ovidiu, PNL, Anca Belu, Mihail Kogălniceanu, PNL, Florin Chelaru, Năvodari, PSD, Viorel Ionescu, Hârșova, ALDE. Au mai fost prezenți și directori ai mai multor instituții.

Mai jos puteți urmări declarații pe larg și imagini din conferința de presă organizată joi, 28 iunie, la sediul RAJA SA din Constanța.

Proiectele realizate de RAJA SA, respectiv valorile acestora, au fost:

 1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);
 2. Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro);
 3. Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro) ;
 4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro);
 5. Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

1. Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

În valoare totală de peste 1 miliard lei, Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița s-a desfășurat în perioada 2010 – 2015. A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite – investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 3 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg), cât şi din prisma naturii investiţiilor:

– 11 staţii de epurare noi și reabilitate prevăzute cu treaptă terțiară;

– 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;

– 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;

– 1 staţie de clorare;

– 1 staţie de tratare a apei potabile;

– 33 de puţuri noi și reabilitate;

– 266 Km extindere și reabilitare reţea de distribuție;

– 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.

Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi 4 contracte de servicii.

2. Proiectul Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa

Datorită imposibilităţii asigurării resurselor de finanţare a lucrărilor de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare de către Unitățile Administrativ Teritoriale, în vederea consolidării rezultatelor ce urmau a fi obţinute prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din regiunea Constanța – Ialomița” și îndeplinirii Directivelor Comisiei Europene privind protecția mediului, RAJA SA a demarat la începutul anului 2014 o serie de acțiuni în vederea obținerii finanțării necesare realizării branșamentelor și racordurilor în 15 localități din județul Constanța și 2 localități din județul Ialomița (Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, Dridu și Fierbinţi).

În consecință, a fost obținută finanțarea Proiectului Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, în valoare de peste 46 milioane lei, prin care au fost realizate peste 1.500 de branşamente şi peste 4.000 de racorduri noi, precum şi extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 13,57 Km.

Urmare a implementării proiectului, 11.000 de locuitori au beneficiat de branșamente noi și peste 18.000 locuitori au beneficiat de racorduri noi.

3. Proiectul Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța

Prin acest Proiect în valoare totală de peste 26 milioane lei, derulat în perioada 2013 -2015, au fost realizate următoarele investiții:

 • executarea rețelei de canalizare menajeră prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km;
 • montarea pompe performante la stațiile existente;
 • instalații de automatizare și transmitere la distanță a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei stații de pompare;
 • achiziționarea a două grupuri electrogene pentru stațiile de pompare deja existente, pentru situațiile când se întrerupe energia electrică;
 • peste 2.000 de racorduri noi;
 • s-au executat lucrări de extindere canalizare menajeră pe un număr de 94 de străzi, iar prin lucrările executate, numărul de gospodării care au fost conectate a fost de 2.181 din numărul total de 4.500 de gospodării de la nivelul comunei.

4. Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

În valoare totală de peste 221 milioane lei, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov s-a desfășurat în perioada 2014-2016, investițiile propuse fiind derulate în 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța).

Investițiile au fost împărțite în 4 contracte de lucrări care au vizat realizarea următoarelor obiective specifice:

 • 4,47 km extindere și reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă;
 • 19 puțuri noi/reabilitate;
 • 3 rezervoare de înmagazinare;
 • 4 stații de pompare noi/reabilitate;
 • 69,13 km extindere și reabilitare rețea de distribuție;
 • 2 stații noi de tratare a apei;
 • 66,41 km extindere rețea canalizare;
 • 14 stații de pompare apă uzată menajeră;
 • 1 stație de vacuum nouă pentru sistemul de canalizare;
 • 6,9 km conductă de refulare apă uzată menajeră;
 • 1 stație de epurare.

Proiectul a reprezentat o etapă semnificativă a politicii RAJA S.A. privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în județele Constanța și Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.

5. Proiectul Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

Implementarea Proiectului Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud, în valoare de peste 139 milioane lei, a asigurat în principal creșterea calității apelor tratate descărcate în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 2011-2015, iar noua stație de epurare are o capacitate de 745 l/s, dimensionarea capacității tehnice fiind pentru 140.000 locuitori echivalenți. Prin introducerea treptei terțiare de tratare a apelor uzate, Stația de Epurare Eforie Sud a devenit una dintre cele mai moderne stații de epurare din România. În plus s-a realizat scăderea riscului de poluare a Lacului Techirghiol şi a Bălţii Tuzla aflate în imediata apropiere a amplasamentului Staţiei de epurare Eforie Sud.

Ca urmare a implementării Proiectelor anterior amintite, putem spune că serviciile oferite de către Operatorul Regional RAJA s-au aliniat la standarde europene, întrunind toate condițiile de calitate atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă cât și asigurarea serviciilor de canalizare/epurare.

După terminarea lucrărilor în aceste cinci Proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar a crescut de la 93,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%.

sprijina-jurnalismul-independent
Constanta-financiara-sigla-jpg

Articole recente

Leave a Reply

Your email address will not be published.