Garsoniera lui Stelian Ion și întrebări care nu și-au găsit răspuns

Stelian Ion

Stelian Ion a obținut, în tinerețe, o garsonieră de la ANL. Tranzacția ridică mai multe semne de întrebare. După apariția subiectului în presă, deputatul USR a încercat să explice, pe Facebook și în apariții TV, că totul s-a petrecut legal și dezvăluirile ar fi, de fapt, o campanie politică împotriva sa.

Am analizat, împreună cu specialiști, explicațiile oferite de Stelian Ion atât la posturile de televiziune, cât și pe Facebook. Concluzia este că multe dintre întrebări nu au primit răspunsuri (fie deloc, fie concludente).

Iată, punctual, despre ce este vorba.

 • Cererea lui Stelian Ion adresată directorului general al RAEDPP din 01.03.2004, este de atribuire a unei locuințe „STRICT NECESARE ÎN  VEDEREA ÎNTEMEIERII UNEI FAMILII”.
  • ulterior, depune documente medicale prin care susține  că locuința îi este necesară deoarece ARE NEVOIE DE O CAMERĂ ÎN PLUS ( aspect susținut și în aparițiile TV);
  • familia și-a întemeiat-o 10 ani mai târziu, prin 2014-2015;
  • de când și-a întemeiat familia au locuit 2, ulterior 3 și ulterior 4 persoane în aceeași garsonieră;
  • i-a dispărut starea de boală după ce și-a întemeiat familia? Sau pe perioada, prezumată, a concubinajului? Pe perioada relațiilor anterioare? Pentru că nu a mai avut nicio cameră în plus. Dimpotrivă, au locuit din ce în ce mai multe persoane într-o unică încăpere;
  • în realitate, prin atribuirea GARSONIEREI, Ion Stelian nu a avut niciodată O CAMERĂ ÎN PLUS față de ceea ce avusese anterior, când locuia cu părinții;
  • la părinți a avut o unică cameră, ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ potrivit contractului de închiriere, ulterior a dobândit tot o cameră în folosință exclusivă, adică GARSONIERA;
  • deci, se poate conchide că starea lui de boală nu a presupus niciodată o cameră în plus.
 • HCL 51/28.02.2005 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor construite de ANL: ESENȚIAL:  Anexa 1 la HCL conține un CRITERIU RESTRICTIV ELIMINATORIU, în sensul că dacă acest criteriu nu era îndeplinit, dosarul nici măcar nu era analizat, nu erau analizate și punctate celelalte criterii. Condiția restrictivă era TITULARUL CERERII DE LOCUINȚĂ SĂ ÎȘI DESFĂȘOARE ACTIVITATEA CU CONTRACT DE MUNCĂ PE CEL PUȚIN UN AN.
  • La dosar nu se regăsește niciun CONTRACT DE MUNCĂ perfectat de Ion Stelian cu orice angajator;
  • La data formulării cererii, la data intrării în vigoare a HCL 51/2005 și la data atribuirii locuinței Ion Stelian era avocat, liber profesionist, titular al unui cabinet individual. Activitatea de avocat este incompatibilă cu CONTRACTUL DE MUNCĂ.
  • CONCLUZIE: ÎN LIPSA CONTRACTULUI DE MUNCĂ, DOSARUL, CELELALTE CRITERII NU TREBUIA ANALIZATE ȘI PUNCTATE.
  • NIMENI NU A SESIZAT, ANALIZAT ȘI PUNCTAT ACEST ASPECT, DEȘI EL ESTE ESENȚIAL. Faptul că la dosar nu există contract de muncă, deci cererea trebuia respinsă din start, fără analiza niciunui alt criteriu.
  • Mai mult, potrivit Anexei 2 la HCL, dovada contractului de muncă se face cu adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că activitatea se desfășoară cu contract de muncă. La dosar nu există așa ceva/ o asemenea adeverință.
 • Contract de închiriere cu părinții din 14.04.2005, depus deci la dosar la mai mult de un an după cererea de atribuire a locuinței din 01.03.2004.
  • Caracterul neserios rezultă din preț, 10 lei pe lună.
  • Caracterul neserios rezultă din durată: 8 luni, adică până la 15.12.2005.
  • Din durată se poate deduce și faptul că era sigur că va dobândi garsoniera.
  • Contractul pare a fi perfectat pentru puncte în plus. Ca tolerat al părinților juridic, practic și juridic, avea acces la întreaga suprafață locuibilă a apartamentului acestora. 50,60, 70 mp, cât o avea apartamentul, deci, potrivit criteriilor de ierarhizare ale HCL nr. 51/2008, nu ar fi obținut niciun punct.
  • Prin contractul de închiriere a stabilit cu părinții că are acces EXCLUSIV la 7,5 mp, inferior lui 8mp, pentru care criteriile de ierarhizare stabilesc punctajul maxim  de 10 puncte.
  • Aveau oare în apartament o încăpere locuibilă de fix 7,5 mp? Care?
 • CRITERIU DE IERARHIZARE RELATIV LA STAREA DE SĂNĂTATE: conform Anexei 1 la HCL 51/2008: pentru „sănătos” erau atribuite 0 puncte, iar pentru „boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreținerea acestuia, care necesită însoțitor sau o cameră în plus – 10 puncte.
  • Stelian Ion a negat în aparițiile TV că s-ar afla în situația solicitantului care necesită însoțitor, fiind în situația în care boala necesită o CAMERĂ ÎN PLUS;
  • ”O cameră în plus” înseamnă o cameră ”numai pentru mine”;
  • Din nou, Stelian Ion nu a obținut prin atribuire O CAMERĂ ÎN PLUS. A deținut la părinți o SINGURĂ încăpere  în folosință EXCLUSIVĂ ( conform contract de închiriere) și a obținut prin atribuire de la ANL o unică încăpere;
  • De sesizat faptul că nici măcar părinții nu au fost atât de preocupați de starea de sănătate a fiului, astfel încât să-i aloce două camere. Dimpotrivă, prin contractul de închiriere i-au restrâns accesul de la utilizarea întregului apartament, la o unică încăpere;
  • O persoană SINGURĂ, așa cum este cazul lui Ion Stelian, nu poate justifica nevoia unei camere în plus. O persoană singură nu poate locui în 2 camere concomitent. Situația ar fi fost alta dacă era căsătorit sau căsătorit cu copii. Atunci o încăpere alocată exclusiv bolnavului se putea justifica.
  • Cunosc „n” persoane care au fost bolnave de TBC. TBC se tratează în spital, până nu mai poate fi transmis. Tratamentul se continuă ulterior, cam până la 6 luni. În perioada de tratament, persoana de află în atenția policlinicilor TBC, de la care își ridică tratamentul. Ulterior, nu se mai află în evidența acestora ca ACTIV, cum a susținut IS la B1Tv în 13.08.2020.
  • Nimeni nu supraveghează un bolnav TBC de la 4 la 42 de ani sau cât are Ion Stelian.
  • Boala nu mai este transmisibilă cam după prima lună de tratament.
  • Întrebarea retorică este alta: i-a trecut boala și nu mai avea nevoie de o cameră în plus când s-a însurat? Nu este niciun pericol, acum, când deși susține că este în evidențele policlinicilor TBC ca ACTIV (?!) LOCUIEȘTE ÎN ACEEAȘI GARSONIERĂ CU FAMILIA?
  • I-a spus vreodată vreun medic că dat fiind TBC-ul trebuie să stea singur într-o cameră? Când și pentru ce perioadă? Nu cunoaștem nicio persoană care a fost bolnavă de TBC căruia medicul să-i fi spus că trebuie să stea singură în camera.
 • Criteriul de ierarhizare relativ la VENITUL MEDIU NET LUNAR:
  • Deși cererea de atribuire este din 01.03.2004, adeverința este depusă abia la 14.03.2005. A stat dosarul incomplet mai bine de un an?
  • Deși criteriile impun dovedirea VENITUL MEDIU NET LUNAR, deci o medie a venitului lunar pe o perioadă mai lungă de timp, la dosar se află o adeverință eliberată de Cabinet Avocat Ion Stelian pentru o singură lună, din care nu putea, evident, reieși venitul MEDIU LUNAR.
  • În realitate, potrivit anexei 2 la HCLM nr. 51/2005 în baza căreia a fost atribuită locuința, la dosar, pentru dovedirea venitului mediu lunar trebuia să se regăsească ” 7. Adeverința de salarizare ( venitul net), cupon, CEC alocații, ÎNSOȚITĂ DE O COPIE XEROX DE PE CARTEA DE MUNCĂ COMPLETATĂ LA ZI”. Din cartea de muncă ar rezulta salariul. La dosar nu se regăsește cartea de muncă a lui Stelian Ion, pentru că Stelian Ion nu avea contract de muncă, deși contractul de muncă este conform HCL 51/005 CONDIȚIE ELIMINATORIE.
  • Avocații dovedesc veniturile medii nete cu deciziile de impunere întocmite de ANAF. La dosar nu se regăsește decizia definitivă de impunere aferentă anului 2004, ci o decizie de venituri anticipate completată de chiar IS pentru anul 2003, an fără nicio legătură cu anul atribuirii locuinței. Declarația de venituri anticipate de completează de avocat, la începutul fiecărui an fiscal, cu veniturile estimate de acesta.
 • Criteriul de ierarhizare referitor la locul de muncă. S-a bifat că Stelian Ion lucrează într-o instituție publică de interes național și comunitar. Lucra însă la el la cabinet. Nu la barou, care oricum nu este instituție publică. Cu bună știință (față de calitatea sa de avocat care cunoaște legislația) a depus adeverință că este înscris în barou, deși aceasta este lipsită de orice relevanță juridică în atribuire. Pentru ca adeverința să fie interpretată în sensul că lucrează la barou și baroul ar fi o instituție publică. Adeverința baroului este eliberată în iulie 2004, față de 01.03.2004 când a fost formulată cererea de atribuire.
 • Toate cele de mai sus trebuie coroborate cu declarația de la Antena 3: mama a zis „depune, poate avem noroc” (conform declarației lui Ion Stelian la Antena 3), cu faptul că mama lucra acolo, cu faptul că era avocatul RAEDPP, dar și al lui Mazăre, șeful suprem al RAEDPP.

Ion Stelian a declarat în data de 14.08.2020:

„Constat că 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐜𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐜𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 și asta îmi demonstrează două lucruri: că stau foarte bine în sondaje și că acești inși sunt disperați și nu se dau în lături de la nimic.”

Precizare: faptul că stă cel mai bine în sondaje trebuia să-i rezulte din sondaje, a și susținut acest lucru, nu din atacuri.

„𝗠𝗶𝗻𝗰𝗶𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗰𝗶𝘂𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿, pe care se bazează cea mai mare parte a articolului: aceea că eu aș fi bifat (declarat) în cerererea de atribuire a unei locuințe ANL anumite rubrici.”

Precizare: apărarea sa este că nu el a bifat rubricile din „Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj”. Ceea ce poate fi adevărat.

Dar Ion Stelian a formulat cererea de atribuire la care trebuia să anexeze anumite documente enumerate în hotărârea de consiliu local care stabilește criteriile de atribuire. Deci, de ce nu a mai fost tolerat și a devenit chiriaș pentru 10 lei pe lună (a semnat contractul de închiriere), de ce a depus rețetă medicală veche de 8 ani și bilet de externare vechi de 3 ani (nu erau necesare documente din care să rezulte starea de boală la data formulării cererii?), de ce a depus adeverință eliberată de barou că este membru? Explicația pare simplă: pentru a crea aparența că este angajatul unei instituții publice.

Deși tolerat în spațiu în apartamentul părinților, 𝐚 încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său, contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar.

„Când am depus cererea am anexat câteva documente. Ulterior , după cca un an, pentru că dosarul era incomplet și datele nu mai erau actuale mi s-au cerut documente în completare. Printre acestea, un act din care să rezulte suprafața pe care o folosesc exclusiv din apartamentul părinților. Având în vedere că tot la acea adresă aveam și sediul cabinetului de avocat, deținut în baza unui contract de comodat încheiat cu tatăl meu, am depus dovada deținerii exclusive a restului de spațiu, adică tot un contract, de închiriere. Precizare: să susții că este ilegal să închei un astfel de contract este o aberație din punct de vedere juridic. Contractul era la fel de legal precum a fost și contractul de comodat pe care il încheiasem anterior pentru sediu.”

Ion Stelian

Relativ la susținerea că a depus cererea la care a anexat câteva documente, putem conchide că a citit hotărârea de consiliu local care stabilea actele necesar a fi anexate și a depus ce corespundea situației lui.

Spune Ion Stelian adevărul că i s-au cerut documente suplimentare? Inițial a fost bifat că era tolerat. În realitate, ca tolerat, față de punctul 1.3 din Criterii, ar fi deținut 1.3 din suprafața locuibilă (înțelegând că erau 3 membri în familie). Probabil 1/3 din apartament nu-i genera punctajul maxim. Nicăieri la Situația locativă în Criteriile de ierarhizare nu se vorbește de FOLOSINȚA EXCLUSIVĂ.

Contractul de închiriere are câteva hibe: a fost încheiat pentru a obține punctajul maxim, prețul de 10 lei/lună este neserios și face dovada caracterului fictiv al contractului, durata de 8 luni face dovada caracterului neserios și a faptului că avea certitudinea că va obține locuința ANL.

Citiți și afirmația următoare:

„Având în vedere că tot la acea adresă aveam și sediul cabinetului de avocat, deținut în baza unui contract de comodat încheiat cu tatăl meu, am depus dovada deținerii exclusive a restului de spațiu, adică tot un contract, de închiriere” este extrem de ciudată raportat la referire la dovada deținerii exclusive a restului de spațiu.”

Adică la domiciliul părinților funcționa cabinetul de avocat și pentru RESTUL DE SPAȚIU a depus dovada că îi deține el exclusiv. Păi părinții unde erau, unde locuiau dacă pe Suceava era doar el și cabinetul?  De ce a mai avut nevoie de garsonieră.

Pe de altă parte, de locuit cu siguranță locuia când nu muncea, adică când apartamentul nu era alocat profesiei. Deci? Avea mult mai mult spațiu în folosință exclusivă.

Nu în ultimul rând, înțelegem că pentru cabinet a avut contract de comodat (folosință gratuită), iar pentru locuit contract de închiriere? 

„Aplicabilă în cazul de față era OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor care, la anexa 2, stabilea „bolile, precum și persoanele a căror stare fizică necesită atribuirea unei camere în plus:

𝟏.𝐓𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐳𝐚: 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐳𝐚 𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚, 𝐢𝐧 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬.

𝟐.𝐒𝐮𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐢 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐡𝐨-𝐩𝐥𝐞𝐮𝐫𝐨-𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐞: 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞; 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐭𝐚𝐳𝐢𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞; 𝐚𝐛𝐜𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞; 𝐞𝐦𝐟𝐢𝐳𝐞𝐦𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐭𝐮𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞; 𝐚𝐬𝐭𝐦𝐮𝐥 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐠𝐢𝐜 𝐜𝐮 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐢 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢.(…)”.

Specialiștii consultați de noi spun că OUG nr. 40/1999 nu are nicio legătură cu situația lui Ion Stelian:

 1. Conform art. 1 din OUG nr. 40/1999, aceasta se aplică contractelor de închiriere legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 și aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Contractul de închiriere al lui IS nu este perfectat în baza Legii nr. 17/1994 și nici nu era în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 17/1994.
 2. Nu a făcut dovada că era în evidență activă cu tuberculoză pulmonară. Dimpotrivă, a depus rețete și bilete de externare extrem de vechi, nu adeverință că era în evidență activă.
 3. Esențial: nu a primit nicio cameră în plus. Avea una la părinți, a primit una. S-a folosit de boală doar ca să mărească punctajul și să primească garsoniera?

„Legat de TBC, evident că legea nu se referă la persoanele care sunt bolnave, pentru că acestea sunt internate, ci care au fost în trecut bolnave de TBC.”, spune Ion Stelian. Fals. Dacă OUG nr. 40/1999 s-ar aplica, ea vorbește expres despre 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐳𝐚 𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐩𝐮𝐥𝐦𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚, 𝐢𝐧 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 ACTIVĂ 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬. Evidența ACTIVĂ înseamnă tratament în curs pentru TUBERCULOZĂ, nu pentru alte fantasme.

„Odată cu cererea, în 2004 am depus un înscris cu veniturile din 2003. La aproape un an de la depunerea cererii mi s-a cerut un nou înscris cu venitul de la acel moment. Am depus înscrisul din care rezultă că în februarie 2005 am avut un venit de 650 lei. – fals. ”Înscrisul cu veniturile din 2003” este o estimare a lui Stelian Ion, nu face dovada veniturilor efectiv realizate.

 • Adeverința din februarie 2005 nu face dovada venitului MEDIU. Deși criteriile impun dovedirea VENITUL MEDIU NET LUNAR, deci o medie a venitului lunar pe o perioadă mai lungă de timp, la dosar se află o adeverință eliberată de Cabinet Avocat Ion Stelian pentru o singură lună, din care nu putea, evident, reieși venitul MEDIU LUNAR.
  • În realitate, potrivit anexei 2 la HCLM nr. 51/2005 în baza căreia a fost atribuită locuința, la dosar, pentru dovedirea venitului mediu lunar trebuia să se regăsească ” 7. Adeverința de salarizare ( venitul net), cupon, CEC alocații, ÎNSOȚITĂ DE O COPIE XEROX DE PE CARTEA DE MUNCĂ COMPLETATĂ LA ZI”. Din cartea de muncă ar rezulta salariul. La dosar nu se regăsește cartea de muncă a dlui IS pentru că dl IS nu avea contract de muncă, deși contractul de muncă este conform HCL 51/005 CONDIȚIE ELIMINATORIE.
  • Avocații dovedesc veniturile medii nete cu deciziile de impunere întocmite de ANAF. La dosar nu se regăsește decizia definitivă de impunere aferentă anului 2004, ci o decizie de venituri anticipate completată de chiar IS pentru anul 2003, an fără nicio legătură cu anul atribuirii locuinței. Declarația de venituri anticipate de completează de avocat, la începutul fiecărui an fiscal, cu veniturile estimate de acesta.
  • Veniturile MEDII LUNARE reies numai din DECIZIA DE IMPUNERE PE 2004 ȘI 2005 EMISĂ DE ANAF. Acestea nu au fost depuse la dosar.

„Nu am declarat nicăieri că aș fi fost angajat la vreo instituție publică. Argumentul este și stupid. Cum să depun acte din care rezultă că sunt avocat, membru al Baroului Constanța, și în același timp, să declar că sunt angajatul unei instituții publice?!”

Aici, Stelian Ion are dreptate: NU A DECLARAT. Dar a depus adeverință că este membru în Baroul Constanța, act care nu era necesar potrivit anexei 2 la HCL 51/2005. A depus-o tocmai ca să creeze confuzie, oare?

Încă ceva. Dobrescu Dorina, cea cu care a făcut schimbul de locuințe (s-a mutat din Poarta 6 în Faleză Nord) nu mai locuiește în garsoniera din Poarta 6. De ce ar fi acceptat un schimb dezavantajos? A declarat că Dobrescu Dorina l-a contactat pentru că a pus el la cutiile poștale ale chiriașilor ANL cerere/ofertă de schimb. Din informațiile noastre, o cunoștea anterior, i-a reprezentat concubinul într-un litigiu penal în care Dobrescu Dorina a fost martor. Rămân de elucidat dedesubturile acestei tranzacții.

Care sunt explicațiile lui Stelian Ion

Iată ce a declarat Stelian Ion despre acest subiect, pe pagina sa de Facebook:

„Constanța este un oraș captiv mafiilor locale care se pretează la orice pentru a mă împiedica să devin primar. Aceste grupări pun acum la bătaie milioane de euro și toată influența politică și economică pe care o au. Pentru că unii știu că, odată ajuns acolo, voi descoperi ilegalități colosale, în vreme ce alții vor să pună mâna pe oraș pentru a-l trece de la un grup de interese, la propriul lor grup de interese. Constat că sunt cel mai atacat candidat din țară la alegerile de acum și asta îmi demonstrează două lucruri: că stau foarte bine în sondaje și că acești inși se tem foarte tare de mine. Au și de ce.

Într-un interval de trei zile, au apărut în Newsweek mai multe articole, promovate cu bani, prin care se încearcă acreditarea ideii că, acum 16 ani, mi-aș fi inventat un handicap și aș fi săvârșit fapte penale pentru a obține repartizarea unei locuițe ANL.

În vreme ce știrea despre respingerea proiectului USR pentru confiscarea extinsă a averilor dobândite prin săvârșirea unor infracțiuni a avut în ultimele zile doar 12 preluări în mass media, subiectul fabricat şi livrat către Newsweek a fost preluat de peste 120 de publicații online și în peste 20 de emisiuni TV. Despre tranzacțiile dubioase ale lui Făgădău cu terenuri retrocedate ilegal nimic, nicio campanie din partea Newsweek.

Legat de minciunile inventate despre garsoniera ANL, în care locuiesc și acum împreună cu familia, vă spun un singur lucru: nu am săvârșit absolut nicio ilegalitate. Nu este nimic anormal ca un tânăr cu venituri modeste, aflat la început de drum, să primească un astfel de sprijin de la stat. Nu am primit în 2005 această repartiție pentru a o subînchiria, cum au făcut unele persoane, ci pentru că aveam efectiv nevoie de o locuință și îndeplineam criteriile legale. Mai multe amănunte despre celebra garsonieră am oferit deja presei. În plus, am remis presei documente din care rezultă că atacul pornit de Newsweek este bazat cap-coadă pe minciuni flagrante. Aștept scuze publice de la dl Sabin Orcan care a ascuns în mod intenționat documente și a prezentat publicului o variantă incompletă, mincinoasă. Pot înțelege simpatia sa față de PNL, faptul că are o relație contractuală bănoasă cu acest partid, că a avut relații contractuale cu firma de promovare a actualului candidat PNL și în 2016. Nu pot înțelege însă o campanie dusă cu astfel de instrumente incorecte. Dacă ar fi avut un candidat atât de bun, nu ar fi avut nevoie să se folosească de astfel de metode. M-am luptat cu PSD din răsputeri, în vreme ce unii colegi din PNL erau mai preocupați de poze și să iasă la declarații. În vreme ce eu luam cuvântul în ședințele de consiliu local Constanța și porneam procese împotriva primăriei, candidatul PNL se menaja, bucurându-se de pensia sa specială din care ar fi putut să-și cumpere un cartier de garsoniere. În vreme ce mă băteam cu Iordache și Nicolicea pentru a opri PSD-ul să ne transforme țara într-un rai al infractorilor, candidatul PNL se odihnea în Parlament, era prin platourile Antena3 și propunea, alături de colegul său senator din PSD, o lege prin care să-și poată cumula pe viitor imensa pensie specială actuală cu viitoarea pensie de parlamentar. Deci, cine a făcut blat cu PSD? Din cauza baronilor PSD și PNL nu avem acum alegeri în 2 tururi. La Constanța, blatul lor este evident. Și-au împărțit interesele astfel: PSD renunță la consiliul județean pentru ca Felix Stroe, care mimează o candidatură, știind cât de prost văzut este de constanțeni, să rămână jupân la RAJA, iar PNL renunță la primărie, aruncând în luptă un pesionar special, o variată depășită, care a pierdut alegerile și în 2016, când avea cele mai mari șanse.

Vă spun răspicat tuturor: dacă ne lăsăm manipulați în felul acesta, prin materiale electorale negative, în spatele cărora se ascund mafii și interesele unor milionari dubioși, și a unor partide precum PSD și PNL care au mers la braţ atâta vremeș i care au încă multe interese comune, ne merităm soarta! Dar în vreme ce unii au în spate mafii și moguli, eu mă bazez pe constanțeni. Nu Ludovic Orban, care și-a impus candidatul, trăiește în mizeria din Constanța. Nici mogulii care bagă milioane de euro în campania asta mizerabilă. Domnul Orban nu a făcut nimic pentru constănțeni, în afara faptului că nu a vrut în mod real alegeri în două tururi și în afara faptului că se laudă cu renovarea Cazinoului, deși nu are niciun merit. Nu candidatul PNL pentru primăria Constanța trăiește în mizeria din Constanța pe care PSD-ul a generat-o timp de peste 20 de ani. Domnia sa locuiește în Eforie și doar își face poze de campanie prin Constanța. Putea candida la Eforie, era mai credibil și avea mai multe șanse. Eu și familia mea trăim în acest oraș și simțim că ne sufocăm, că ni se compromite viitorul de către niște indivizi foarte puternici financiar, dar foarte meschini.A

m fost avertizat că vor urma și alte atacuri împotriva mea în perioada următoare. Le aștept, dar asta nu mă impresionează și nu mă sperie. Voi ignora aceste atacuri. Dacă exista ceva compromițător despre mine, grupările în cauză s-ar fi ocupat din timp de asta, nu acum, în campania electorală. Dar le spun așa: cu cât mă atacați mai tare, cu atât constănțenii vor înțelege mai bine care vă sunt intențiile și metodele. Eu îi simt pe constanțeni alături de mine. Pentru ei și împreună cu ei mă voi lupta cu oricine, PSD, PNL, baroni sau moguli, pentru a scoate Constanța din mizerie și subdezvoltare.”
One thought on “Garsoniera lui Stelian Ion și întrebări care nu și-au găsit răspuns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

Elevi de la Colegiul Mircea cel Bătrân, premiați la Campionatul Internațional de Șah Online al României

Thu Aug 27 , 2020
Printre preocupările de vacanţă ale elevilor de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” se află şi şahul, un sport plin de provocări, dar şi satisfacţii în egală măsură. În perioada 12-14 iunie, elevii Criveanu Maria, Cotoros Eduard şi Cazan Mircea au participat la Campionatul Internaţional de Şah online al României, […]
CNMB-Sah

V-ar putea interesa și: