Horia Constantinescu va candida la Primăria Constanța din partea PPU SL, cu listă completă de consilieri

Horia Constantinescu, actualul comisar șef al Protecției Consumatorilor Constanța, va candida la Primăria Constanța din partea PPU SL (Partidul Puterii Umaniste – Social Liberal), cu listă completă de consilieri.

Constantinescu a anunțat, marți, că s-a înscris în PPU SL și a explicat de ce.

„La inceputul anului trimeteam Parlamentului o propunere de act normativ. Aceasta a fost preluata de doamna deputat Gratiela Gavrilescu, cu care am fost coleg in Guvern, in 2019, cat am ocupat funtia de presedinte ANPC.
Actul are in vedere obligarea structurilor de stat (spitale, penitenciare, unitati militare etc) sa achizitioneze NUMAI produse romanesti, provenite din materii prime autohtone.
Cum am promis inscrierea in formatiunea politica, care va sustine acest proiect, astazi, m-am inscris in PPU SL.
Voi candida si voi sustine o lista de consilieri din partea acestuia!”

Horia Constantinescu a fost membru PSD, partid din care și-a dat demisia în urmă cu câteva luni.

Iată cum arată legea, în forma inițiatorului.

Lege privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă

Art.1.

Prin prezenta lege se reglementează condițiile de exercitare a activității de achiziționare și comercializare a produselor alimentare fabricate în România, din materii prime românești.

Art.2

(1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice de stat, care desfășoară relații comerciale cu produse alimentare respectiv, în primul rând, tuturor structurilor de stat care/prin care se asigură consum colectiv (ca, de exemplu: unități militare, spitale, cantine sociale, unități de învățământ, penitenciare și altele asimilate).

(2) În înțelesul prezentei legi termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. produs alimentar – orice substanță sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni,

2. produs alimentar proaspăt – alimentul care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare;

3. produs alimentar congelat – alimentul care necesită temperaturi de păstrare sub minus 7 grade Celsius;

4. relații comerciale – activitatea de vânzare și/sau cumpărare a produselor alimentare;

6. furnizor – persoana fizică sau persoana juridică autorizată să desfășoare activități de creşterea sau cultivarea de produse agricole pe teritoriul României, inclusiv recoltarea acestora, de asemenea creşterea, mulsul şi deţinerea de animale în scopuri agricole, producție, procesare sau distribuție a produselor alimentare autohtone, în vederea comercializării acestora;

7. achizitor – structură finanțată de la bugetul de stat, cum sunt, fără a fi limitative: unitati militare, spitale, cantine sociale, unități de învățământ, penitenciare și altele asimilate acestora;

8. asociații de producători – reprezintă structuri asociative ale producătorilor regionali ce fabrică sau produc materii prime sau produse, asigură producția planificată și adaptată cererii pieței, conform condițiilor de calitate și cantitate;

9. antrepozit – structură de depozitare, recepție , vânzare și/sau procesare a alimentelor, construită în conformitate cu normele legale privind siguranța și securitatea produselor la o temperatura și umiditate controlată;

10. preț de achiziție – prețul calculat ca medie a prețurilor din perioada similară a anului precedent;

11. standard – tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate pentru îndeplinirea condiţiilor de calitate și siguranță ale unui produs care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile de consum și a oferi o calitatea uniformă a produselor.

Art.3.

(1) În vederea inventarierii tuturor producătorilor de alimente cât și a cantităților de legume, fructe, brânzeturi, carne, ce pot fi puse pe piata națională de catre producătorii naționali, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate emitentă de certificate și atestate de producător, va comunica, în baza raportărilor asociațiilor de producători, cantitățile realizate în anul precedent, până la data de 1.03 a fiecarui an, cantitățile reale de produse ce pot fi puse pe piață, în așa fel încât să se poată realiza centralizarea atât a producătorilor cât și a produselor alimentare și nealimentare, la nivel național.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) conduce la inventarierea necesarului de depozite specifice și la amplasarea acestora, la necesarul de transport și la centralizarea, în avans, a întregii cantități de produse.

Art.4.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va întocmi lista producătorilor care pot livra produse realizate exclusiv din materii prime românești.

Lista producătorilor se face publică pe site-ul ministerului.

Art.5.

(1) În vederea unei colectări și depozitări raționale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și autoritățile administrației publice locale vor identifica antrepozite regionale  disponibile, în locații ale unor foste entități de stat cu specific în domeniu, sau vor asigura alte antrepozite regionale, avându-se în vedere drumul cel mai scurt de la producator la aceste depozite.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va înființa, în subordinea sa, prin hotărâre de guvern, o direcție specializată, care va avea ca atribuții achiziția de produse autohtone, la preț de producător, produse ce vor fi introduse în consumul întregii rețele de stat.

Art.6.

(1) În vederea încurajării atât a producerii, cât și a desfacerii produselor alimentare din producție națională, direcția specializată, prevăzută la art.5, în parteneriat cu asociațiile de producători, se va asigura că produsele excedentare vor fi depozitate în condiții de sigurață, va urmări echilibrarea producției conform specificului zonal, necesarul, cât și consmul, pentru a regla, de la an la an, cantitățile de produse.

(2) Din antrepozitele regionale, în funcție de sezonul de recoltare a legumelor/fructelor, de producția din zona respectivă, se vor face achiziții, la preț de producător, de către toate unitatile de stat (unitățile militare, spitale, cantine sociale, unitati de invatamant, penitenciare și altele asimilate acestora, ș.a.), prin ordonatorii de credite, la acestea având acces și alți consumatori zonali, în funcție de cantitățile disponibile.

(3) În cadrul antrepozitelor regionale se pot dezvolta și structuri de procesare, zonă pentru sacrificarea animalelor, de ambalare, cu respecatrea prevederilor legale în vigoare privind condițiile de siguranță aplicabile fiecărui tip de produs.

Art.7.

(1) Asociațiile de producători la nivel național vor stabili standarde pentru materiile prime, răsaduri, legume-fructe, produse lactate, mezeluri etc

(2) Asociațiilor de producători la nivel național le revine sarcina de a optimiza costurile de producție, de a stabili prețurile la producător și de a promova utilizarea practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și a practicilor de gestiune a deșeurilor, astfel încât să nu existe un dezechilibru al asigurării lor, iar producătorii să poată cultiva/fabrica diversificat în vederea asigurării necesarului din fiecare produs, evitându-se risipa de alimente.

Art.8.

(1) Asociațiile de producători zonali pot fi cooptați în structurile de  coordonare și/sau gestionarea antrepozitelor zonale.

(2) Membrii asociațiilor de producători zonali sunt obligați să aplice reglementările adoptate de asociațiile de producători la nivel național, cu privire la standardele de cultivare, producției și protecția mediului înconjurător.

(3) Membrii asociației de producători zonali trebuie să facă parte doar dintr-o organizație de producători pentru comercializarea unuia sau mai multor produse și să comercializeze cea mai mare parte a producției, conform prevederilor prezentei legi.

(4) Pentru a putea beneficia de prevederile prezentei legii, producătorii se vor înscrie în asociații de producători, astfe încât aceștia să poată fi evaluați și produsele lor să poată fi achiziționate în condiții de siguranță.

Art.9.

(1) Consumul produselor alimentare, în condițiile prezentei legi, trebuie să fie asigurat, in primul rând, de către toate  unitățile statului (unități militare, spitale, cantine sociale, unități de învățământ, penitenciare și altele asimilate acestora).

(2) Întocmirea listei consumatorilor și implicarea principalilor coordonatori de achiziții în achiziționarea produselor intră în sarcina ordonatorilor de credite, așa cum sunt definiți în Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ce au în subordine entitățile mai sus menționate. Aceștia au obligația ca, până la data de 01.03 a fiecărui an, să comunice direcției specializate din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întreaga cantitate de produse, din fiecare categorie, necesare, pe baza consumului mediu al aceleiași perioade din anul precedent.

(3) Este interzisă achiziționarea de la alți comercianți a produselor aflate în stoc, în antrepozitele regionale.

(4) Inainte de achiziția oricărui tip de produs, se va consulta, în mod obligatoriu, lista cu produsele disponibile în restul antrepozitelor regionale și numai în cazul în care produsele necesare nu sunt în stoc sau nu există un alt produs similar, ordonatorii de credite prevăzuți la alin.(2) vor putea achiziționa și din alte surse.

Art.10.

Ordonatorii de credite, ce au în subordine unitati militare, spitale, cantine sociale, unitati de invatamant, penitenciare și altele asimilate acestora, se vor asigura că entitățile din subordine își vor adapta meniul astfel încât să fie acoperit necesarul zilnic de calorii recomandat pentru fiecare categorie de persoane, cu precădere din produsele achiziționate de la producătorii interni.

Art.11

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va lua măsurile necesare pentru organizarea executării prevederilor prezentei, precum și pentru elaborarea de norme metodologice de aplicare.


Zen ResidenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Vadu, acest Texas al României. Pământul mustește de petrol, dar asta nu este deloc bine

Tue May 19 , 2020
La puţin peste doi kilometri de plaja din Vadu pământul este îmbibat cu ţiţei. Nu este vorba despre vreo exploatare petrolieră, ci despre o poluare masivă. Pe terenul respectiv care face parte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi care aparţine unei mari companii petroliere se află o conductă proprietatea altei […]