Horia Țuțuianu și Cătălin Caracostea, trimiși în judecată de firma pe care au condus-o

Societatea Neptun Olimp SA și-a chemat în instanță fosta conducere, din care au făcut parte Marius Horia Țuțuianu și Cătălin Caracostea.

Este vorba despre dosarul cu numărul unic 3391/118/2022, unde, conform portalului instanțelor de judecată, SC Neptun Olimp SA are calitatea de reclamant, în timp ce pe lista pârâților se află: Marius Horia Țuțuianu, în prezent deputat PSD, fost președinte al Consiliului Județean Constanța și fost președinte al Consiliului de Administrație al SC Neptun Olimp SA, Cătălin Mihail Caracostea, din Constanța, fost director general al operatorului economic, în prezent angajat al Primăriei Constanța, precum și foști membri în CA-ul Neptun Olimp SA, respectiv: Darius Georgel Vodă, din Lugoj, Anca Laura Ionescu, din București, Dragoș Călin, din Brașov, și Mihail Voicu, din București.

Pe scurt și potrivit celor aflate la instanță, societatea Neptun Olimp SA solicită obligarea în solidar a pârâților (Marius Horia Țuțuianu, Cătălin Mihail Caracostea,  Darius Georgel Vodă, Anca Laura Ionescu, Dragoș Călin și Mihail Voicu) la plata sumei de 347.991 de lei, reprezentând, conform acțiunii de chemare în judecată „paguba cauzată patrimoniului societății întrucât societatea Neptun Olimp SA a fost obligată a achita la bugetul de stat dobânzi și penalități de întârziere în sumă de 347.991 de lei, urmare a neachitării în termenul legal al dividentelor aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor în sumă de 438.552 de lei, către Ministerul Turismului“.

De asemenea, societatea Neptun Olimp SA solicită obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest litigiu, respectiv taxa judiciară de timbru, onorarii experți, avocați etc.

În cererea de chemare în judecată, societatea Neptun Olimp SA arată că, „prin Dispoziția Obligatorie nr. 352/17.10.2019, înregistrată la Neptun Olimp SA, sub nr. 1866/23.10.2019, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Serviciul Inspecție Economico Financiară Galați, s-a dispus în sarcina societății Neptun Olimp SA măsura nr. 5 care prevede următoarele:

«Conducerea societății Neptun Olimp SA va întreprinde următoarele:

  • Va vira la bugetul general consolidat suma de 438.552 de lei reprezentând dividende repartizate și nevirate către Ministerul Turismului succesorul în drepturi și obligații al MDRT;
  • Va calcula dobânzi și penalități de întârziere, conform art. 22, alin. 1 și 2 din OUG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economic-financiare, pentru perioada cuprinsă între data de 31.05.2019 (dată până la care au fost calculate de echipa de control) și data la care se va efectua plata sumei de 438.552 lei.
  • Va vira la bugetul consolidat întreaga sumă reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, compusă din suma de 347.991 lei (dobânzi și penalități calculate de echipa de control până la data de 31.05.2019), precum și din suma rezultată urmare calculării accesoriilor efectuată de operatorul economic pentru perioada cuprinsă între data de 31.05.2019 și data efectuării plății.
  • Va înștiința Ministerul Turismului precum și acționarii cu privire la cuantumul dividendelor și a dobânzilor și penalităților de întârziere ce au fost virate la bugetul general consolidat așa cum prevede art.1, alin. 4 din OUG nr. 64.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
  • Va proceda la recuperarea de la persoanele responsabile a sumei de 347.991 de lei la care se adaugă și suma rezultată urmare calculării accesoriilor efectuată de operatorul economic pentru perioada cuprinsă între data de 31.05.2019 și data efectuării plății, reprezentând paguba cauzată patrimoniului societății de plata dobânzilor și penalităților de întârziere, pe care societatea a fost obligată să le achite urmare nevirării în termenul legal a dividendelor în sumă de 438.552 lei către Ministerul Turismului»“.

În continuare, tot potrivit cererii de chemare în judecată, se arată că „persoanele responsabile de paguba constatată sunt următoarele:

  • Membrii Consiliului de Administrație al SC Neptun Olimp SA care au semnat decizia nr. 7/5.08.2015, respectiv: Marius Horia Țuțuianu- președinte CA, Darius Georgel Vodă – membru, Anca Laura Ionescu – membru, Dragoș Călin – membru, Mihail Voicu –  membru, directorul general al operatorului economic la data de 5.08.2015, Cătălin Mihail Caracostea“.

Dispoziția Obligatorie nr. 352/17.10.2019 emisă de DGRFP Galați a fost contestată de societatea Neptun Olimp SA, prin formularea unei plângeri prealabile împotriva acesteia.

Plângerea a fost soluționată de Ministerul Finanțelor Publice – Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor prin Decizia nr. 45/P/26.09.2019, în sensul respingerii acesteia.

În continuare, Dispoziția Obligatorie nr. 352/17.10.2019 a fost contestată la Tribunalul Constanța, dosar 577/118/2020.

Prin Hotarârea nr. 1110/2022, din 21 iulie 2022, Tribunalul Constanța a respins cererea Neptun Olimp SA, ca neîntemeiată.

Decizia Tribunalului nu este una definitivă.

Cătălin Mihail Caracostea este în prezent consilier pe achiziții publice în cadrul Primăriei Constanța.

Vă recomandăm și:

Sursa: Ziuact.ro

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Sunset Sea-mphony se întoarce în Constanța

Mon Aug 1 , 2022
„Sunset Sea-mphony”, un eveniment devenit tradiție, se întoarce în Constanța, pentru a șasea ediție. Proiectul „Sunset Sea-mphony 2022” este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de Asociația Culturală Georgiana Rusu, în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret Constanța și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca. […]