Începe concursul pentru ocuparea posturilor de directori din școlile constănțene

Casa Corpului Didactic Constanța

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform metodologiei în domeniu.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7.  Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.

(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.

   (5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

   (6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

   (7) În situațiile de la alineatele (5) și  (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.

   (8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de înscriere

Conform Anexei nr. 1 din O.M.E. 5195/2021privind Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021, candidații își vor depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicate în perioada 15-26 septembrie 2021.

LISTA POSTURILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

SCOASE LA CONCURS, SESIUNEA 2021

Nr. crt.Denumirea unității de învățământNumăr directori numiți
la 1.09.2021
Număr director adjunct
numiți la 1.09.2021
1CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’ALBATROS’ CONSTANŢA1
2CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’DELFINUL’ CONSTANŢA11
3CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’MARIA MONTESSORI’ CONSTANŢA1 
4CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR MEDGIDIA1 
5CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1 CONSTANŢA11
6PALATUL COPIILOR CONSTANŢA11
7GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,PEŞTIŞORUL DE AUR” NĂVODARI1 
8GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,ROBOŢEL” CONSTANŢA1 
9GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,ZUBEYDE HANIM” CONSTANŢA1 
10GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALU LUI TRAIAN1 
11GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,2 PITICI” CONSTANŢA1 
12GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,AMICII” CONSTANŢA1 
13GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,AZUR” CONSTANŢA1 
14GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE” CONSTANŢA1 
15GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” CONSTANŢA1 
16GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLORILOR” CUMPĂNA1 
17GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,GULLIVER” CONSTANŢA1 
18GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ION CREANGĂ’”MEDGIDIA1 
19GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICI” OVIDIU1 
20GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA1 
21GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR” CONSTANŢA1 
22GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA FLORILOR” NĂVODARI1 
23GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA POVEŞTILOR” CONSTANŢA1 
24GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMINIŢA” LUMINA1 
25GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MUGUREL” CONSTANŢA1 
26GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PERLUŢELE MĂRII” CONSTANŢA1 
27GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RIŢA GĂRGĂRIŢA” AGIGEA1 
28GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,SFÂNTA MARIA” CUMPĂNA1 
29GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,STELUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA1 
30GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TIC-PITIC” HÂRŞOVA1 
31GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VESELIEI” NĂVODARI1 
32GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PARADISUL COPIILOR” CUMPĂNA1 
33GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VALU LUI TRAIAN1 
34GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CONSTANŢA1 
35GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 CONSTANŢA1 
36GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANŢA1 
37GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANŢA1 
38GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANŢA1 
39GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANŢA1 
40GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANŢA1 
41GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANŢA1 
42GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA1 
43COLEGIUL COMERCIAL ,,CAROL I” CONSTANŢA11
44COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA11
45COLEGIUL NAŢIONAL ,,KEMAL ATATURK” MEDGIDIA1 
46COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIHAI EMINESCU” CONSTANŢA11
47COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA11
48COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ,,REGINA MARIA” CONSTANŢA11
49COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA01
50COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANŢA11
51LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV11
52LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ1 
53LICEUL COBADIN11
54LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,,’NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA12
55LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA11
56LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU” CONSTANŢA11
57LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA1 
58LICEUL TEHNOLOGIC ,,AXIOPOLIS” CERNAVODĂ1 
59LICEUL TEHNOLOGIC ,,C.A.ROSETTI” CONSTANŢA11
60LICEUL TEHNOLOGIC ,,CARSIUM” HÂRŞOVA1 
61LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” CONSTANŢA11
62LICEUL TEHNOLOGIC ,,DOBROGEA” CASTELU1 
63LICEUL TEHNOLOGIC ,,DRAGOMIR HURMUZESCU”  MEDGIDIA11
64LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE DUCA” CONSTANŢA11
65LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA11
66LICEUL TEHNOLOGIC  ,,I.C.BRĂTIANU” NICOLAE BĂLCESCU11
67LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOAN N.ROMAN” CONSTANŢA11
68LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION BĂNESCU” MANGALIA11
69LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION PODARU” OVIDIU11
70LICEUL TEHNOLOGIC ,,JEAN DINU” ADAMCLISI1 
71LICEUL TEHNOLOGIC ,,LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI11
72LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI VITEAZU” MIHAI VITEAZU1 
73LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE DUMITRESCU” CUMPĂNA11
74LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE ISTRĂŢOIU” DELENI11
75LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TITULESCU”  MEDGIDIA1 
76LICEUL TEHNOLOGIC ,,PONTICA” CONSTANŢA1 
77LICEUL TEHNOLOGIC ,,RADU PRIŞCU” DOBROMIR1 
78LICEUL TEHNOLOGIC ,,TOMIS” CONSTANŢA11
79LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU1 
80LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC11
81LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA1 
82LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA11
83LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA11
84LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR11
85LICEUL TEORETIC ,,CALLATIS” MANGALIA11
86LICEUL TEORETIC ,,CARMEN SYLVA’”EFORIE11
87LICEUL TEORETIC ,,DECEBAL” CONSTANŢA11
88LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL11
89LICEUL TEORETIC ,,GEORGE CĂLINESCU” CONSTANŢA11
90LICEUL TEORETIC ,,GEORGE EMIL PALADE’”CONSTANŢA1 
91LICEUL TEORETIC ,,IOAN COTOVU” HÂRŞOVA11
92LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CONSTANŢA11
93LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” MEDGIDIA1 
94LICEUL TEORETIC ,,OVIDIUS” CONSTANŢA11
95LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN” CONSTANŢA11
96LICEUL TEORETIC ,,ANGHEL SALIGNY” CERNAVODĂ11
97LICEUL TEORETIC BĂNEASA11
98LICEUL TEORETIC ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU” MIHAIL KOGĂLNICEANU11
99LICEUL TEORETIC MURFATLAR11
100LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ11
101ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ADRIAN V.RĂDULESCU” MURFATLAR11
102ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’ MEDGIDIA1 
103ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DAN SPĂTARU”ALIMAN1 
104ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DUMITRU GAVRILESC” GÂRLICIU1 
105ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL GÂRLEANU”  BĂRĂGANU1 
106ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GALA GALACTION” MANGALIA11
107ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COŞBUC„ 23 AUGUST11
108ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE ENESCU’ NĂVODARI11
109ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR’ CORBU11
110ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE MOISIL” NĂVODARI11
111ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.L.CARAGIALE” MEDGIDIA1 
112ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN ATANASIU” LIPNIŢA1 
113ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BORCEA” AGIGEA1 
114ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” ALBEŞTI11
115ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION GHICA” TORTOMAN1 
116ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’,,lUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA11
117ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN VOINEA”CERCHEZU1 
118ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU’”COSTINEŞTI1 
119ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” MEDGIDIA1 
120ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA DRAGOMIRESCU” MEDGIDIA1 
121ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA ELIADE” CERNAVODĂ1 
122ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICHITA STĂNESCU” MERENI1 
123ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARALOI” SARAIU1 
124ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,S.A.ESENIN” GHINDĂREŞTI1 
125ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL ANDREI” MANGALIA1 
126ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET’ MEDGIDIA1 
127ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI11
128ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN1 
129ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ADRIAN GHENCEA” SĂCELE1 
130ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AMZACEA1 
131ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU11
132ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ1 
133ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI1 
134ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA1 
135ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA1 
136ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ11
137ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI1 
138ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD1 
139ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE1 
140ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA1 
141ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRŞOVA1 
142ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HORIA1 
143ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ION CORVIN1 
144ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA1 
145ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU1 
146ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA11
147ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA11
148ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIRCEA VODĂ11
149ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA1 
150ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON1 
151ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PECINEAGA1 
152ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA1 
153ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ11
154ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA1 
155ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SALIGNY1 
156ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SEIMENI1 
157ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SILIŞTEA1 
158ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR1 
159ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU1 
160ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA11
161ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN11
162ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU1 
163ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ,,MIHAIL KOICIU” CONSTANŢA1 
164ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ,,DR.CONSTANTIN ANGELESCU’ CONSTANŢA1 
165ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P.HAŞDEU’ CONSTANŢA11
166ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ,,MARIN IONESCU DOBROGIANU” CONSTANŢA11
167ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ,,ION MINULESCU” CONSTANŢA1 
168ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ,,JEAN BART” CONSTANŢA1 
169ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ1 
170ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ‘POET OVIDIU’ OVIDIU1 
171ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANŢA1 
172ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CONSTANŢA11
173ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ,,ION JALEA’”CONSTANŢA11
174ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 ,,DAN BARBILIAN” CONSTANŢA11
175ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ..MIHAI VITEAZUL” CONSTANŢA11
176ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3,, CIPRIAN PORUMBESCU” CONSTANŢA1 
177ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA11
178ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 ,,GHEORGHE ŢIŢEICA” CONSTANŢA11
179ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ,,ANGHEL SALIGNY” CONSTANŢA1 
180ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ,,DIMITRIE CANTEMIR” CONSTANŢA11
181ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ,,NICOLAE TONITZA” CONSTANŢA11
182ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ,,AUREL VLAICU” CONSTANŢA11
183ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 ,,FERDINAND” CONSTANŢA11
184ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ,,NICOLAE TITULESCU’”CONSTANŢA1 
185ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU’ CONSTANŢA11
186ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA11
187ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANŢA1 
188ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANŢA11
189SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA1 

Puteți urmări știrile Constanța 100% și pe Facebook, și pe Google News.

energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.