Incidența scade în municipiul Constanța. Restricții noi în Mangalia și Costinești

coronavirus constanța

Incidența cazurilor de coronavirus în municipiul Constanța a scăzut ușor, azi. Potrivit DSP, se înregistrau 5,93 cazuri la mia de locuitori, față de 5,97, ieri.

Vestea proastă este că, în cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 54. Aceasta prevede încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori a două U.A.T.-uri (Mangalia și Costinești).

Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 09.04.2021, ora 00:00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia. Mai jos regăsiți hotărârea și anexa.

LOCALITATECAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 8 aprilieCAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 7 aprilieCAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA5.935.971848
MUNICIPIUL MANGALIA4.324.1174
MUNICIPIUL MEDGIDIA3.363.25149
ORAŞ CERNAVODĂ3.523.4166
ORAŞ EFORIE4.64.651
ORAŞ HÂRŞOVA0.640.647
ORAŞ MURFATLAR2.792.8831
ORAŞ NĂVODARI4.754.68207
ORAŞ NEGRU VODĂ3.412.920
ORAŞ OVIDIU3.983.4365
ORAŞ TECHIRGHIOL4.534.5339
23 AUGUST3.482.9520
ADAMCLISI0.430.431
AGIGEA3.513.6232
ALBEŞTI1.811.817
ALIMAN0.360.361
AMZACEA0.690.692
BĂNEASA0.520.523
BĂRĂGANU000
CASTELU1.241.067
CERCHEZU3.652.925
CHIRNOGENI1.240.934
CIOBANU0.280.281
CIOCÂRLIA2.862.549
COBADIN1.481.3714
COGEALAC1.261.267
COMANA2.922.926
CORBU0.910.766
COSTINEŞTI4.633.1816
CRUCEA0.990.993
CUMPĂNA4.965.0279
CUZA VODĂ000
DELENI0.420.421
DOBROMIR0.270.271
DUMBRĂVENI1.921.921
FÂNTÂNELE1.211.212
GÂRLICIU0.610.611
GHINDĂREŞTI000
GRĂDINA000
HORIA000
INDEPENDENŢA0.340.341
ION CORVIN0.50.51
ISTRIA000
LIMANU3.773.6226
LIPNIŢA1.341.344
LUMINA7.667.491
MERENI0.830.832
MIHAI VITEAZU2.923.1911
MIHAIL KOGĂLNICEANU1.871.8719
MIRCEA VODĂ1.471.478
NICOLAE BĂLCESCU1.431.438
OLTINA1.611.614
OSTROV0.420.422
PANTELIMON000
PECINEAGA0.570.862
PEŞTERA0.840.563
POARTA ALBĂ1.3418
RASOVA3.213.7412
SĂCELE0.810.812
SALIGNY0.850.852
SARAIU8.578.5711
SEIMENI2.752.296
SILIŞTEA1.971.973
TÂRGUŞOR2.512.514
TOPALU000
TOPRAISAR2.822.6618
TORTOMAN6.817.3413
TUZLA2.332.4717
VALU LUI TRAIAN4.64.7280
VULTURU1.41.41

ANEXA 4 – Măsuri aplicabile în U.A.T.-urile în care incidenta cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori

1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise. Este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă.

3. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă.

4. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă.

6. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi.

7. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 5 şi 6 este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

8. Operatorii economici prevăzuţi la pct. 5 şi 6 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor.

9. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

9.1. Funcționarea operatorilor din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, este permisă doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară (H CNSU 60/17.12.2020).

ANEXA 5 – Măsuri specifice pentru activități sportive

 1. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-4.
 • Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1219/1634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic.
 • Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1219/1634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic.
 • În condiţiile pct. 2, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

ANEXA 6 – Măsuri aplicabile în U.A.T.-urile în care incidenta cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori

 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20.00 – 05.00, cu următoarele excepții:
 2. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 4. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pc. 1, lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pc. 1, lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 8. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00 – 18,00.
 9. Prin excepție de la prevederile pc. 6, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 10. Prin excepție de la prevederile pc. 6, unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 11. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

ANEXA 7 – Măsuri aplicabile în U.A.T.-urile în care incidenta cumulată

la 14 zile este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori

 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00 – 05.00, cu următoarele excepții:
 2. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 4. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pc. 1, lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pc. 1, lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 8. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 18,00.
 9. Prin excepție de la prevederile pc.6, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 10. Prin excepție de la prevederile pc. 6, unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 11. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.
Zen Residence
energia residenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Se oprește apa în zona delimitată de străzile Progresului cu Meșterul Manole din cartierul Km 4-5, municipiul Constanța

Thu Apr 8 , 2021
RAJA S.A. va executa vineri, 09 aprilie 2021 lucrări de reabilitare la nivelul conductei de alimentare cu apă de pe strada Arcului, din municipiul Constanța. Investiția face parte din Contractul de lucrări CL34 – Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – Municipiul Constanța, în valoare de peste 38 milioane lei, derulat […]