Iroi lăspusits – romanul cu și despre aromâni al Corneliei Golna, prezentat în Constanța

Iroi lăspusits - romanul cu și despre aromâni al Corneliei Golna, prezentat în Constanța

Dupa doi ani de asteptare. a sosit timpul ca romanul Corneliei Golna cu si despre aromani, „Iroi laspusits”, sa vina in contact direct, nu doar online, cu publicul cititor (traducerea in aromana a Mariei Bara a aparut la inceputul anului 2020)/

Prezentarea va avea loc la Muzeul de Arta din Constanța, joi, 2 iunie 2022. Vor fi prezenti: Cornelia Golna, Maria Bara, Thede Kahl, Alexandru Gica.

Despre romanul „Iroi lăspusits” („Tainted heroes”):

Într-o după-amiază de vară din 1903, întorcându-se acasă în satul lui din vârf de munte, Agaton Galan îl găsește invadat de rebeli bulgari. Înfuriat, îl înfruntă sfidător pe capul bandei. Acest act îi va schimba cursul vieții, împingându-i-o pe un drum fatidic. Agaton Galan este un aromân din provincia otomană Macedonia, o lume multietnică și poliglotă pe cale de dezintegrare. Iroi lăspusits este povestea acestui om, care încearcă să rămână credincios propriilor principii morale, într-o lume măcinată de dușmănii, fanatism și cinismul crud al intereselor politice interne și externe. Prins între două tabere adverse, se luptă cu sine însuși pentru a-și păstra tăria sufletească și omenia. Compoziție epică de impresionantă complexitate, populată de o bogată galerie de personaje (dintre care unele reale), Iroi lăspusits este totodată și un autentic roman istoric, în care ficțiunea și elementul documentar se împletesc cu rafinament. În jurul dramei lui Agaton Galan autoarea, îmbinând multiple planuri narative, construiește o veritabilă saga de familie și cronica vie a unei comunități aromâne pe parcursul mai multor generații.

Cornelia Golna, fiica unui tată aromân din Grecia și a unei mame românce, a crescut și a studiat în Statele Unite ale Americii, unde a obținut masteratul în limbi clasice. În anul 2004 a apărut romanul ei City of Man’s Desire, a Novel of Constantinople, care a fost tradus în limbile greacă și turcă. Cornelia Golna trăiește în Olanda cu soțul ei, scriitorul și traducătorul Jan Willem Bos.

ARMANEASHTI:

Dupu doi anj di ashtiptari (cartea pi armaneashti ishi tu Shcurtu 2020) vini oara s-adutsem dinintea armanjlor shi atsilor tsi au vreari ti armanj, cartea “Iroi laspusits”, tricuta pi armaneashti di Maria Bara dupu varianta orighinala pi limba engleza “Tainted heroes”, di Cornelia Golna.

“Iroi Lãspusits” aspuni hoara armãneascã tu grelji anj 1903 – 1908 tu Makidhunia ditu Amirãrilja Turtseascã, kiro cãndu s-ampãrtsãrã milets shi locuri, cãndu s-alãxi unã lumi. Suntu zuyrãpsiti fapti tsi s-au adratã, suntu zuyrãpsits oaminj tsi au bãnatã atsel kiro, cu bunili sh-cu slabili, cu niputerli shi cu yisili a lor, tsi multi ori lã featsirã bana nica ma greauã.

“Iroi lãspusits” easti isturia a unui bãrbat armãn tsi vru, ninti di tuti, s-armãnã ndreptu shi tinjisit tu unã lumi tu alãxeari shi mplinã di strãmbãtãts.

Cornelia Golna, autoarea romanlui, easti armãnã dupu tatã shi dupu dadã romãncã. Criscu shi anvitsã tu Statili Uniti ali Americã (USA). Aclo lo masteratlu tu limbi clasitsi. La anlu 2004 scoasi prota a ljei carti “City of Man’s Desire, a Novel of Constantinople”, tsi fu tricutã pi turtseashti shi gãrtseashti. Dupu anj di lucru, la 2017 ishi cartea Tainted Heroes, tsi fu tricutã pãnã tora pi romãneashti shi armãneashti. Azã Cornelia Golna bãneadzã tu Olanda deadun cu bãrbatlu a ljei, Jan Willem Bos, el ishishi striducãtor shi scriitor.

Recenzii puteți citi AICI.

Zen ResidenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Avioanele MiG-21 LanceR vor ieși la pensie peste un an

Tue May 24 , 2022
În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru aprobarea  memorandumului cu tema „Scoaterea din serviciu a aeronavelor MiG-21 LanceR și tranziția accelerată la exploatarea aeronavelor F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române”, activitățile de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost reluate începând de […]
MIG