Lista celor 151 de investiții finanțate în județul Constanța prin programul guvernamental PNDL

Ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale.

Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

În acest sens, Programul Naţional de Dezvoltare Locală stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea echilibrată a ţării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor, respectiv infrastructura la nivel judeţean.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Criteriile de acordare a finanțării sunt transparente, clare, ştiinţifice și fără nicio conotație politică, în acord cu nevoile şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea modernizării României.

„Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă. Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Fundamentul PNDL 2 l-a reprezentat analiza internă de specialitate bazată pe principiile de prioritizare recomandate de studiul Băncii Mondiale şi criteriile de prioritizare stabilite prin HG nr. 624/2015.

În județul Constanța sunt finanțate 151 de proiecte de investiții, de la cele mai mici comune la municipiul Constanța. Aveți mai jos lista completă a acestora.

Nr. crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiAlocații de la bugetul de stat 2017-2020
123 AugustReabilitare, modernizare și extindere rețea alimentare cu apă în localitatea 23 August2.075.847,00
223 AugustModernizare și reabilitare drumuri localitatea Mosneni, comuna 23 August7.690.880,00
3AdamclisiÎnființare grădiniță în localitatea Adamclisi1.313.495,00
4AdamclisiModernizare străzi în interiorul localității Zorile comuna Adamclisi10.940.970,95
5AgigeaAlimentare cu apă lotizare locuinţe zona Lac Agigea, localitatea Agigea, județul Constanta1.006.465,00
6AgigeaLucrări de canalizare menajeră în cartierul de Vest, comuna Agigea, judeţul Constanţa943.939,00
7AgigeaLucrări de canalizare menajeră str. Condorului, Șoimului, Pajurei, Corbului, Vulturului și strada Tiberiu Brediceanu, tronson str. Rândunelelor-str. Vulturului, comuna Agigea, județul Constanța446.855,00

 

8AlbeştiModernizare și reabilitare drumuri5.080.510,00
9AlimanAsfaltare străzi în comuna Aliman, jud. Constanța15.206.242,00
10AlimanModernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aliman, județul Constanța507.870,57
11AmzaceaÎnființare sistem de canalizare menajeră, localitatea Amzacea7.018.152,00
12AmzaceaDispensar medical în comuna Amzacea, judeţul Constanţa783.104,74
13AmzaceaAsfaltare străzi în comuna Amzacea, județul Constanța12.891.413,00
14BărăganuAlimentare cu apă a localităţii Bărăganu şi reabilitare alimentare cu apă a localităţii Lanurile1.664.753,00
15CasteluConstruire școală cu 8 săli de clase în localitatea Nisipari, județul Constanța.2.711.350,00
16CasteluSistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța.-Drumuri de acces și iluminat public7.300.967,00
17ChirnogeniAsfaltare străzi în satul Plopeni, comuna Chirnogeni3.953.095,00
18ChirnogeniConstruire poduri şi podeţe şi dalare canale de scurgere ape pluviale în localităţile Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa18.818.509,23
19CiocârliaRețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciocârlia7.389.233,00
20CiocârliaModernizare străzi în comuna Ciocârlia, județul Constanța7.910.848,00
21CobadinDotare Școală gimnazială nr. 1 ”Pericle Martinescu” Viișoara, clasele I-VIII, comuna Cobadin, județul Constanța232.974,00
22CogealacCentura ocolitoare comuna Cogealac, județul Constanța9.869.350,00
23ComanaReabilitarea și extinderea dispensarului uman din localitatea Comana, jud. Constanța770.005,00
24CostineştiModernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa4.804.566,00
25CruceaÎnfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanţa3.890.017,00
26CruceaÎnfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Stupina, com. Crucea, jud. Constanţa4.816.922,00
27CruceaAsfaltare drumuri comunale în comuna Crucea, localitățile Crișan și Siriu8.924.990,00
28CumpănaExtindere reţea alimentare cu apă (L=2.700ml) şi reţea canalizare menajeră (L=6.055ml; conducte refulare =985ml; 3 staţii de pompare) în comuna Cumpăna, jud. Constanţa5.504.494,00
29CumpănaConstrucţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa3.055.422,00
30CumpănaConstruire grădiniță cu program prelungit în comuna Cumpăna, jud. Constanța4.942.130,00
31CumpănaReabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa – 10,7 km6.400.481,00
32Cuza VodaExtindere sistem de canalizare ape uzate menajere în loc. Cuza Vodă, județul Constanța4.462.200,00
33Cuza VodaConstrucție grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza Vodă, județul Constanța1.913.941,00
34DeleniReabilitare, modernizare, extindere dispensar uman în localitatea Deleni, județul Constanța530.250,00
35DumbrăveniModernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Dumbrăveni, jud. Constanța258.682,34
36GârliciuReabilitare, modernizare și dotare grădinița de copii în com. Gârliciu, jud. Constanța570.000,00
37GârliciuReabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în com. Gârliciu, jud. Constanța580.000,00
38GârliciuReabilitare și modernizare străzi în com. Gârliciu, jud. Constanța8.898.200,00
39GârliciuModernizare iluminat public în com. Gârliciu, jud. Constanța530.000,00
40GhindăreştiReabilitare și modernizare grădiniță Ghindărești, comuna Ghindărești, județul Constanța1.150.000,00
41GrădinaExtindere și reabilitare sistem alimentare cu apă sat Cheia, comuna Grădina, județul Constanța1.747.338,88
42GrădinaReabilitare și extindere Școală Gimnazială nr. 1 Grădina din comuna Grădina, județul Constanța1.792.473,00
43GrădinaExecuție imobil -Dispensar- în localitatea Cheia, comuna Grădina, județul Constanța1.437.686,00
44GrădinaExecuție tramă stradală, evacuare ape pluviale și accese curți11.694.664,00
45HoriaRacordarea în regim de urgență a puțului special forat, pentru combaterea poluării cu nitrați, la rețeaua de alimentare cu apă a satului Tichileşti343.690,00
46HoriaModernizare și reabilitare drumuri în comuna Horia, județul Constanța4.822.745,00
47IndependenţaReabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu cls I-IV, localitatea Fântâna Mare (Bapunar), comuna Independența, județul Constanța590.282,00
48IndependenţaModernizare străzi în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Constanţa4.978.634,13
49Ion CorvinRealizarea infrastructurii de canalizare și stație de epurare în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa8.634.315,00
50Ion CorvinConstruire Şcoala Gimnazială nr.1 Ion Corvin și gradiniță cu program normal în localitatea Ion Corvin, județul Constanța2.374.675,64
51Ion CorvinReabilitare și modernizare Scoală Gimnazială nr.2 Viile, în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa1.703.481,43
52Ion CorvinExtindere și reabilitare unitate sanitară în localitatea Ion Corvin, județul Constanța458.343,90
53Ion CorvinAsfaltare străzi în comuna Ion Corvin, județul Constanța8.495.118,91
54IstriaAsfaltare străzi interioare localitățile Istria și Nuntași, comuna Istria, județul Constanța5.091.757,58
55LimanuModernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Limanu, județul Constanța7.328.233,00
56LipniţaModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Lipnița, județul Constanța510.373,15
57LuminaExtensie rețele canalizare menajeră zona B2+str. Aleea Narciselor, str. Prelungirea Iasomiei și str. Gării, loc. Lumina, jud. Constanța2.590.935,56
58LuminaModernizare (pietruire și asfaltare) străzi comuna Lumina, cartier B3, jud. Constanța2.460.552,96
59MereniRețea captare și distribuție apă comuna Mereni, jud.Constanța, localitatea Miriștea1.239.028,00
60MereniGrădiniță cu program normal cu 2 săli de grupă, sat Osmancea, comuna Mereni, jud. Constanța385.206,00
61MereniModernizare străzi în comuna Mereni, jud. Constanța localitatea Osmancea4.063.625,00
62Mihai ViteazuExtindere Liceu Tehnologic „Mihai Viteazu”, localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța2.050.347,70
63Mihail KogălniceanuBranșamente apă localitatea Piatra – Com. M. Kogălniceanu942.887,00
64Mihail KogălniceanuGrădiniţă cu orar prelungit comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa1.871.742,00
65Mihail KogălniceanuReabilitare și modernizare dispensar comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța1.656.128,00
66Mihail KogălniceanuModernizare drumuri comunale şi drumuri de acces în zone rurale – UAT Mihail Kogălniceanu – Zona EST10.522.354,00
67Mircea VodăModernizare drumuri locale în comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa13.962.230,00
68Municipiul ConstanţaReabilitare, supraînălțare și modernizare clădire Sală de tenis de masă, Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, str. Ion Corvin, nr.2, Municipiul Constanța2.080.000,00
69Municipiul ConstanţaReabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1, str.Adamclisi nr.1 Municipiul Constanța1.630.000,00
70Municipiul ConstanţaReabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța2.610.000,00
71Municipiul ConstanţaReabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța2.190.000,00
72Municipiul ConstanţaRealizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr.15, Municipiul Constanța216.000,00
73Municipiul ConstanţaRealizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru Școala gimnazială Marin Sorescu, Str. Mihu Copilu nr.1, Municipiul Constanța105.000,00
74Municipiul MangaliaAlimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială cartier Dobrogea II Mangalia, județul Constanța520.291,80
75Municipiul MangaliaSistematizare pe verticală cartier Dobrogea II3.238.067,61
76Municipiul MedgidiaConstruire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța2.982.078,31
77Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K. Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța6.968.369,28
78Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța1.295.770,08
79Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța1.603.683,90
80Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 11 din municipiul Medgidia, județul Constanța464.645,26
81Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța1.679.588,63
82Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța1.102.273,15
83Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Piticot din municipiul Medgidia, județul Constanța890.725,14
84Municipiul MedgidiaReabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța916.350,75
85Nicolae BălcescuReabilitare și modernizare străzi în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța8.780.000,00
86OltinaReabilitarea și redimensionarea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Răzoare, comuna Oltina, județul Constanța4.638.841,00
87OltinaPodețe de drum și reamenajare vale Groapa Adâncă în localitatea Oltina, jud. Constanța2.782.365,00
88Oraş BăneasaGrădiniță cu 2 clase – str. Trandafirilor nr. 55 oraș Băneasa, județul Constanța883.814,39
89Oraş BăneasaModernizare drumuri şi străzi în oraşul Băneasa, judeţul Constanţa9.600.117,00
90Oraş CernavodăCartier de locuinţe, Zona Sere, Cernavodă – Infrastructură11.075.243,00
91Oraş CernavodăReabilitare și modernizare Creșă nr. 1, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, în vederea creșterii eficienței energetice763.632,88
92Oraş CernavodăReabilitare și modernizare Grădinița nr. 2, str.Mihail Sadoveanu nr. 7, în vederea creșterii eficienței energetice350.648,03
93Oraş CernavodăReabilitare și modernizare Grădinița nr. 4, str.Tudor Vladimirescu nr. 12, în vederea creșterii eficienței energetice753.698,20
94Oraş CernavodăReabilitare şi personalizare curte şi Grădiniţa nr. 3, str. G. Coşbuc, Cernavodă, judeţul Constanţa996.842,00
95Oraş EforieGrădiniță cu program prelungit – Eforie Nord4.578.993,58
96Oraş HîrşovaExtindere rețea canalizare în orașul Hîrșova, județul Constanța9.200.000,00
97Oraş HîrşovaExtindere Grădiniță cu orar prelungit „TIC-PITIC”, orașul Hîrșova, județul Constanța520.000,00
98Oraş HîrşovaExtindere Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” – Școala cu clasele I-IV, orașul Hîrșova, județul Constanţa500.000,00
99Oraş HîrşovaMansardare Şcoală Gimnazială nr. 1, orașul Hîrșova, județul Constanța520.000,00
100Oraş HîrşovaAsfaltare străzi în orașul Hîrșova, județul Constanța8.880.000,00
101Oraş MurfatlarReabilitare și modernizare Drum Comunal 27, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța12.365.278,00
102Oraş NăvodariEchipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midia Sat28.523.982,64
103Oraş NăvodariReabilitare străzi şi echipare tehnico-edilitară în zona staţiunii Năvodari, judetul Constanta22.983.803,00
104Oraş NăvodariLărgire și asfaltare Pod Ecluza2.579.345,48
105Oraş Negru VodăGrădiniţă nouă cu program prelungit în oraş Negru Vodă2.162.709,00
106Oraş Negru VodăReabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare liceu în oraşul Negru Vodă7.538.046,00
107Oraş Negru VodăModernizare drumuri în interiorul localităţilor sat Darabani şi sat Vâlcelele – UAT Negru Vodă13.509.705,00
108Oraş OvidiuConstruire imobil grădiniță și școală generală sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanța1.286.918,36
109Oraş OvidiuReabilitare și modernizare străzi în localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanța5.477.220,14
110Oraş TechirghiolModernizare străzi în orașul Techirghiol3.578.993,00
111OstrovModernizare străzi și asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanța7.589.150,03
112PantelimonExtindere imobil Gradinița Nistoreşti prin construirea unui grup sanitar, localitatea Nistoreşti, comuna Pantelimon, județul Constanţa348.964,00
113PantelimonExtindere imobil Gradinița Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, județul Constanța355.108,00
114PantelimonExtindere imobil Grădiniţa Pantelimon de Jos, prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanţa247.951,00
115PantelimonExtindere imobil Școală primară Pantelimon de Jos prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanța570.000,00
116PantelimonExtindere imobil Şcoală primară Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa560.000,00
117PantelimonReabilitare drumuri în intravilanul localităților Nistorești și Călugăreni, comuna Pantelimon, județul Constanța6.895.828,00
118PecineagaÎnființare dispensar uman în comuna Pecineaga, judeţul Constanța798.616,00
119PeşteraConstrucția rețelei publice de apă uzată în comuna Peștera, județul Constanța16.152.654,21
120Poarta AlbăGrădinița cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Albă, județul Constanța3.497.851,00
121Poarta AlbăÎnființare creșă de stat în comuna Poarta Albă5.693.656,00
122Poarta AlbăRebilitare și extindere Școală Generală nr.1 corp C1, corp C3, localitatea Poarta Albă, comuna Poarta Albă, județul Constanța3.895.856,00
123Poarta AlbăModernizare tramă stradală în comuna Poarta Albă, Sat Nazarcea și cartier zona D7.176.652,00
124RasovaReabilitare și modernizare străzi în localitățile Rasova și Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța4.063.625,00
125SalignyExtindere rețea alimentare cu apă loc. Făclia – Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța535.500,00
126SalignyConstruire și dotare centru medical în localitatea Saligny, jud. Constanța3.090.549,00
127SalignyExtindere rețea iluminat public, sat Făclia – Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța550.400,00
128SalignyModernizare iluminat public stradal, comuna Saligny, județul Constanța636.673,42
129SaraiuModernizare şi completare gospodărie de apă, comuna Saraiu, judeţul Constanţa1.870.085,00
130SaraiuReabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei cu program normal din localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa552.584,00
131SaraiuReabilitare, extindere şi dotare dispensar uman, comuna Saraiu, judeţul Constanţa1.121.437,00
132SaraiuAsfaltare străzi în localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa14.388.464,00
133SăceleReţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare încomuna Săcele, judeţul Constanţa17.537.206,00
134SăceleConsolidare, modernizare şi dotare dispensar în localitatea Săcele, comuna Săcele, judeţul Constanţa726.559,00
135SeimeniExtindere Școală Gimnazială nr.1 din localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța495.320,00
136SeimeniConstruire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța641.236,86
137SilişteaExtindere rețea publică de alimentare cu apă în cartierul Ferme IAS ,sat Țereș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța569.994,00
138SilişteaReabilitare și modernizare străzi în comuna Siliștea, județul Constanța8.890.800,00
139TîrguşorModernizare și tehnologizare rețea de alimentare cu apă în localitatea Mireasa, comuna Tîrgușor, județul Constanța1.362.372,00
140TîrguşorReabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Tîrgușor, județul Constanța16.435.402,00
141TopaluModernizarea sistemului de iluminat public în comuna Topalu, județul Constanța452.098,98
142TopraisarExtindere, modernizare și executare foraj pentru alimentare cu apă în cartierul nou, sat Movilița, comuna Topraisar, județul Constanța2.424.660,00
143TopraisarModernizare străzi localitățile: Topraisar, Movilița, Biruința, Potîrnichea, județul Constanța11.051.683,77
144Tortoman lider ADI Valea DropieiModernizare străzi şi drumuri comunale ADI Valea Dropiei, lider comuna Tortoman, judeţul Constanţa13.664.389,00
145TuzlaExtindere canalizare comuna Tuzla, județul Constanța12.609.810,00
146TuzlaReabilitare şi schimbare destinaţie clădire publică ,,Corp C1,,(clădire fost sediu primărie) în clădire cabinete medicale, extindere pe orizontală şi pe verticală cu 1 etaj şi mansardă, UAT comuna Tuzla, strada Constanţei, nr.672.087.248,50
147Valu Lui TraianRacorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C5.498.797,00
148Valu Lui TraianSupraetajare Școala nr. 2 Viceamiral I. Murgescu, str. Mihai Eminescu nr. 157, Valu lui Traian și construire sală de sport2.573.620,00
149Valu Lui TraianAsfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, județul Constanța13.605.109,97
150VulturuAsfaltare străzi în comuna Vulturu, judeţul Constanţa14.741.644,00
151VulturuModernizare și reabilitare sistem de iluminat public stradal în comuna Vulturu, județul Constanța301.397,95

Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Constănțenii pot primi electronic documente emise de SPIT

joi iul. 20 , 2017
Din anul 2017, constănțenii pot primi prin mijloace electronice înștiințări de plată, somații, decizii de impunere, avize/rapoarte de inspecție fiscală și alte documente emise de către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, prin simpla completare și depunere la orice ghișeu a unei cereri. Având în vedere politica managerială cu […]
spit ct

V-ar putea interesa și: