Lista neagră a preoților din Constanța. Au făcut de toate, de la trafic de droguri la preacurvie

Bucică Gabriel - ziua boteza, noaptea era dealer de etnobotanice
Bucică Gabriel – ziua boteza, noaptea era dealer de etnobotanice

Arhiepiscopia Tomisului informează publicul cu privire la clericii care au fost caterisiți și depuși din treaptă.

”Deși nu mai au calitatea de preoți slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, unii dintre aceștia continuă să oficieze slujbe religioase, înșelând astfel conștiința religioasă a credincioșilor, care apelează la ei necunoscând adevărata lor situație canonică. Astfel, există riscul apariției unor secte sau schisme, ce pot genera tensiuni religioase în comunitățile de credincioși. Alții, în spirit responsabil față de propriile fapte, au primit cu smerenie deciziile Consistoriului Eparhial și s-au reintegrat cu succes în sânul comunității de credincioși, unii rămânând în rândul angajaților bisericești, pe posturi laice”, spun reprezentanții Arhiepiscopiei.

Preoți caterisiți (în ordine alfabetică):

ANTOCHE COSTICĂ– fost preot la Parohia “Sf. Ștefan-Gară”, Constanța

Prima judecare în Consistoriul Eparhial a fost în anul 2006 pentru urmăroarele capete de acuzare:

1. Căderea și persistența în păcatul desfrâului.

2. Hotărârea definitivă de a divorța.

3. Faptul de a se cununa a doua oară, cu o altă femeie în anul 2000, în timp ce asupra căsniciei sale nici măcar nu s-a intentat divorțul.

4. Tăinuirea propriei situații și a demnității preoției sale în fața ierarhului, deoarece, în timp ce se afla în situație de desfrâu, concomitent cununat de două ori, Centrul Eparhial l-a promovat în funcția de Inspector de Specialitate, încredințându-i cinstea de a conduce activitatea de pelerinaj în Eparhie, concomitent cu acordarea distincției bisericești de iconom stavrofor.

5. Săvârșirea Ierurgiilor și chiar a Sf. Taine a Cununiei în timp ce era deja oprit în totalitate de la oficierea celor sfinte.

6. Neascultarea de autorități, prin faptul că timp îndelungat a fost sfătuit să-și reconsidere situația propriei familii pentru a nu se ajunge la divorț. A fost sfătuit de către mai mulți colegi preoți și chiar de însuși IPS Arhiepiscop Teodosie să opteze pentru alte modalități de a proceda încât să-și mențină demnitatea de preot cu deplinătatea slujirii preoțești.

A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2014 pentru urmăroarele capete de acuzare:

1.Nesupunere și neascultare de autoritatea bisericească-Arhiepiscopia Tomisului, prin faptul că, fiind oprit de la săvârșirea celor sfinte (Sf. Taine și Ierurgii), a slujit Sf. Liturghie cu preoți caterisiți.

2. Schisma.

3. Apostazia, prin slujire cu caterisiți.

În prezent este afiliat la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

 

BOTEZAN GABRIEL – fost preot la Sectorul de Asistență Socială al Arhiepiscopiei Tomisului.

Judecat la data de 29.03.2007 pentru imoralitate și desfrâu.

 

BUCICĂ GABRIEL – fost preot misionar

Judecat la Consistoriu în data de 27.03.2014, pentru îndeletnicirea cu afaceri  potrivnice chemării preoțești(dealer de etnobotanice).

 

CHIRCU TRAIAN –  fost slujitor la Capela Militară, Mangalia.

Judecat la Consistoriu la data de 11 iunie 2009 pentru următoarele capete de acuzare:

1. Gestionarea incorectă, în interes propriu, a unității bisericești în care a slujit, producând daune financiare în sumă de 272.440,06 Lei,

2. Calomnierea și acuze neîntemeiate la adresa clerului și a organelor superioare bisericești.

3. Îndeplinirea cu rea credință a îndatoririlor impuse de legiuirile bisericești.

4. Îndeletnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoțești.

5. Neascultarea de autoritățile bisericești.

 

GAVRILUȚĂ IULIAN – fost preot la Parohia Viile

Judecat în 8.06.2016, pentru următoarele capete de acuzare:

1. Nerespectarea Mărturisirii (de fidelitate eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie.

2. Neascultare de autoritățile bisericești.

3. Neexercitarea slujirii preoțești, prin neoficierea Sfintei Liturghii în Duminici și sărbători.

 

GURIȚĂ CIPRIAN NICU– fost preot la Parohia Eforie Nord II

Judecat la data de 29 iulie 2011, pentru neascultarea şi nesupunerea faţă de organele bisericeşti superioare (Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului), în legătură

cu refuzul de a accepta pedeapsa Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, respectiv transferul disciplinar la parohia Țibrinu, pe care Arhiepiscopia Tomisului nu a putut astfel să o pună în aplicare.

În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

 

GURIȚĂ VASILE – fost preot la Parohia Eforie Nord II

 

Judecat la data de 19 februarie 2009, pentru următoarele fapte:

1. Neglijență totală și rea voință în îndeplinirea îndatoririlor preoțești, atât ca administrator, cât și ca preot.

2. Provocare de tulburare și dezbinare în parohie.

3. Dezinformarea credincioșilor cu privire la situația bisericii parohiale.

4. Acuzații calomnioase la adresa organelor ierarhic superioare, inclusiv Înaltpreasfințitul Teodosie.

5. Totală neascultare față de autotitatea bisericească – nu a predat Sf. Antimis, inventarul și gestiunea parohiei, ștampila.

6. Sfidarea autorităților bisericești și a bunei rânduieli în Biserică (nu s-a prezentat la termenele citate de judecată).

7. Recidivă în ceea ce privește încălcarea disciplinei preoțești.

10. Demisia din Arhiepiscopia Tomisului și ieșirea de sub ascultarea Chiriarhului locului.

11. Separarea de Biserică prin înființare de parohie-biserică particulară.

În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

 

GUZU CLAUDIU – fost preot la Parohia Ciocârlia de Sus

Judecat la Consistoriu pentru :

1. Neglijarea familiei și a datoriilor față de aceasta. Comportament deosebit de violent față de soția sa.

2. Părăsirea familiei și a parohiei, mutarea sa la domiciliul altei femei, cu care trăiește în păcatul preadesfrânării.

 

MASCAS ALEXANDRU GABRIEL– fost preot paroh la Parohia “Sf. Împărați”, Cernavodă.

Prima judecare în Consistoriu a fost în anul 2001 pentru următoarele capete de acuzare:

A. Neascultare de autoritățile bisericești, prin:

1.      Neglijență în îndeplinirea datoriilor bisericești.

2.      Căutarea de certuri și provocarea de neînțelegeri în sânul Bisericii.

3.      Impunerea cu sila a plății serviciilor religioase.

4.      Incorectitudini săvârșite în afaceri oficiale.

5.      Fapte contra ordinei și bunei cuviințe.

B. Delicte, prin:

1.        Neglijarea ritualului prescris la săvârșirea lucrărilor sfinte.

2.        Îndeltnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoțești.

3.        Calomniere și acuze neîntemeiate față de clerici.

4.        Adulter.

5.        Curvie.

6.        Neglijarea și îndeplinirea cu rea-credință a îndatoririlor impuse de Statutul Bisericii Ortodoxe Române.

A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2013 pentru urmăroarele capete de acuzare:

1. Defăimarea ierarhului său, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, precum șichemarea acestuia şi a Arhiepiscopiei în instanţele de judecată ale Statului.

2. Nu a respectat prevederile art. 3 (“inculpatul se poate împărtăși numai cu epitrahilul pe grumaz”) din sentința Consistoriului Eparhial Tomis dată la 21.06.2001.

3. A intrat în politică, fără binecuvântarea ierarhului, devenind vice-președinte al partidului PPDD, filiala Constanța.

4. Deține armă, contrar demnității preoțești, chiar dacă ar fi avut autorizație civilă.

 

MUSTAȚĂ MARIUS –.fost protoiereu la Protoieria Băneasa și preot paroh la Parohia Băneasa 1.

Judecat în data de 22.11.2007 pentru următoarele capete de acuzare:

1. Tulburarea liniştii şi a rânduielilor bisericești.

2. Denigrarea şi defăimarea ierarhului prin cuvinte şi expresii proferateîn public.

3. Administrarea incorectă a averii bisericeşti la Protoieria Băneasa, ca protopop, şi Parohia Băneasa, ca paroh.

4. Săvârşirea Sfintei Liturghii şi Împărtăşirea după ce a consumat medicamente (conform propriei declaraţii).

 

 

OPRIȘAN FLORIN – fost preot la Parohia Vama Veche

Judecat la data de 30.10.2007 pentru:

1.Divorț.

2.Recăsătorire și oficierea cununiei religioase.

 

PASCU LIVIU – fost slujitor la Parohia Nazarcea.

Judecat în Consistoriu la data de 11 octombrie 2011 pentru urmăroarele capede de acuzare:

1. Neascultare faţă de autoritatea bisericească.

2. Divorţul de soţie.

3. Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

 

 

POPA ȘTEFAN– fost preot paroh la Parohia Topraisar

Judecat în Consistoriu la data de 04.09.2013 pentru următoarele capete de acuzare:

1. A contractat două căsătorii la starea civilă, iar a treia femeie, cu care trăiește în concubinaj, i-a născut un copil.

2.Schisma, prin ieșirea de sub ascultarea canonică și administrativă a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Teodosie al Tomisului și a Bisericii Ortodoxe Române.

În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

 

NEDELCU EDUARD FLORIN– fost preot misionar

Judecat în Consistoriu la data de 15.09.2014, pentru următoarele capete de acuzare:

1. Chemarea în instanțele de judecată a Arhiepiscopiei Tomisului și a ierarhului său.

2. Comportament incompatibil cu chemarea preoțească și reaua administrare a parohiei.

3. Nu și-a exercitat funcția de preot îmbisericit pe seama Catedralei Arhiepiscopale, neslujind Sfânta Liturghie în fiecare duminică și în sărbători.

 

PICU NICOLAE – fost preot la Parohia “Sf. Mina” – Constanța

 

Judecat în Consistoriu la data de 01.03.2013, pentru următoarele capete de acuzare:

1. Înstrăinarea în mod ilicit a bisericii (locaşului de cult) şi a oficiului parohial din patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române în patrimoniul Asociaţiei „Aşezămintele Sf. Mare Mucenic Mina”, asociaţie laică de drept privat prin săvârşirea infractiunilor de fals, fals intelectual, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi abuz de încredere.

2. Administrarea incorectă a averii bisericeştiîn ceea ce priveşte Parohia “Sfântul Mare Mucenic Mina” din Protoieria II Constanţa și nejustificarea din punct de vedere legal a sumei de 1.346.549,03 Lei.

 

Preoți depuși din treapta preoției:

BĂTRÂNCA MIHAI – fost preot la Parohia “Sf. Antonie cel Mare și Sf. Iosif Mărturisitorulˮ, Constanța

 

Judecat în Consistoriu la data de 05.05.2015, pentru:

1. Fapte săvârșite contra moralei creștine, ordinii publice și bunei-cuviințe.

2. Adulter (soția l-a părăsit, iar el a intrat în relație cu o altă femeie pe care a lăsat-o însărcinată și ulterior a determinat-o să avorteze).

 

 

CARMOCAN PASCUT – fost preot la Parohia Arsa

Judecat pentru Beție în formă continuată.

 

CIULEI GEORGE – fost preot la parohia Cernavodă III

Judecat la data de 13.05.2016, pentru următoarele capete de acuzare:

1.Nerespectarea Mărturisirii (de fidelitate eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie.

2. Neascultare de autoritățile bisericești.

3. Fapte săvârșite contra moralei creștine, ordinii publice și bunei-cuviințe.

 

 

IANCULESCU PAUL– fost preot la Parohia Bărăganu

Judecat la data de 09.12.2013, pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Divorţ.

2.      Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

Reintegrat ca și cântăreț bisericesc.

 

NĂSTASE DANIEL– fost preot la Parohia Mircea Vodă

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Divorţ.

2.      Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

3.      Neascultare față de autoritățile bisericești.

Reintegrat ca și cântăreț bisericesc.

 

 

STOIAN ADRIAN– fost preot la Parohia Cochirleni

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Despărțirea de soție.

2.      Desfrâu.

3.      Neascultare față de autoritățile bisericești.

 

 

ZLATE CLAUDIU– fost preot la Parohia Ion Corvin

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:

1.      Refuzul împăcării cu soția.

2.      Părăsirea parohiei.

3.      Neascultare față de autoritățile bisericești.

 

Conform Regulamentului Autorităților Canonice Disciplinare și al Instanțelor de Judecată ale BOR, sancțiunile de caterisire și depunere din treaptă reprezintă următoarele

1. Caterisirea – pierderea definitivă a preoției, odată cu posibilitatea ocupării unui post neclerical în activitățile bisericești.

2. Depunerea din treapta preoției – pierderea dreptului de a săvârși slujbe, de a purta ținuta clericală și de a se împărtăși în Sf. Altar, cu posibilitatea de a ocupa un post neclerical pentru activitățile social-filantropice, culturale educaționale sau de a fi cântăreț bisericesc.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

Gunoaiele de lângă Primărie, Prefectură și CJC

Thu Jun 23 , 2016
Clădirea care adăpostește cele mai importante instituții administrative ale Constanței, Primăria, Consiliul Județean și Prefectura, este înconjurată de un mic parc. Eu nu cred că centrul trebuie favorizat în detrimentul periferiei, ci că orice spațiu verde, din puținul care ne-a rămas, trebuie îngrijit. Din păcate, imobilul despre care vorbeam, unde […]

V-ar putea interesa și: