Mai mulți constănțeni vor putea călători gratuit cu RATC. Cine beneficiază de reduceri cu 50%

ratcMai multe categorii de persoane vor primi facilități la transportul cu RATC pe raza municipiului Constanța.

Primăria Municipiului Constanța va acorda gratuitate la transportul public de călători:

– persoanelor în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;

– pensionarior cu pensii de până la 1250 de lei inclusiv;

– persoanelor în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri;

– elevilor orfani sau proveniți din casele de copii;

– elevilor cu cerințe educaționale speciale;

– elevilor cu măsură de protecție specială sau tutelă;

– studenților orfani sau proveniți din casele de copii;

persoanelor cu dizabilități (cu handicap accentuat și grav) și asistenților personali ai acestora;

nevăzătorilor și însoțitorilor acestora;

persoanelor cu dizabilități (cu certificat de încadrare în grad de handicap mediu și ușor), pe perioada valabilității certificatului de handicap.

De asemenea, va fi acordată o reducere cu 50% a tarifului standard la abonamentele de transport public de călători, pe una, două sau toate liniile, pentru:

– elevii din unitățile de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Constanța;

– studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani;

– personalul didactic și nedidactic încadrat în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul Constanța;

Totodată, vor beneficia de tarif social, conform tarifelor publicate de operatorul local de transport public:

titularii și membrii familiilor acestora (adulți și copii cu vârsta peste 7 ani), beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;

– veteranii și văduvele de război;

luptătorii pentru victoria Revoluției din 1989;

șomerii indemnizați și neindemnizați, înregistrați la A.J.O.F.M.

În următoarele 90 de zile Serviciul Public de Asistență Socială și Regia Autonomă de Transport în Comun vor elibera legitimațiile, permisele și abonamentele în baza cărora beneficiarii vor putea circula pe mijloacele de transport în comun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.