Mincinosul în aromână vine în Constanța și Tulcea

mincinosul foto

Una dintre cele mai de succes piese de teatru în aromână, Mincinosul, se întoarce în Constanța.

Spectacolul regizat de Toma Enache va putea fi urmărit în Tulcea, pe 16 noiembrie, la Teatrul Jean Bart, de la ora 18.00, și în Constanța pe 21 noiembrie, la Teatrul Elpis, de la ora 17.00.

Mincinosul este o premieră pentru Tulcea. În Constanța s-a mai jucat de două ori, dar de data aceasta urcă pe scenă șase actori noi. Îi veți putea urmări pe Toma Enache, Teodora Calagiu Garofil, Petrică Moraru, Eliza Nirlu, Adrian Anghel (actor român care a învățat aromână), Teodora Vasu, Andrei Geavela, Cristi Stere și Vasi Stere. Piesa a avut zeci de reprezentanții în ultimii șapte ani, în întreaga țară.

Spectacolele sunt organizate cu sprijinul Comunității Armâne din România. Biletele și invitațiile se pot obține de la sediul Comunității Aromâne din Tulcea, respectiv Constanța.

”Mulţumesc tuturor actorilor şi colaboratorilor la acest spectacol pentru entuziasmul şi dăruirea lor! Şi nu în ultimul rând doresc să mulţumesc părtaşului meu la bucuria traducerii textului, alături de care cuvintele vechi au căpătat sensuri noi, minciunile au devenit flori spirituale, vechimea limbii arătându-şi tot farmecul. Sper ca această întâlnire, chiar dacă s-a desfăşurat sub auspiciile „Mincinosului”, a lăsat în fiecare din noi un sâmbure de adevăr şi o floare gata să înfloarească”, a declarat Toma Enache.

Hâristusesc a tuturor actorilor şi a tuturor colaboratorilor di la aistu spectacol ti entuziasmlu şi mirachea lor! Şi nu dipu tu soni voi s-hâristusesc aţâlui cu cari tricui deadun haraua apriduţearil’iei a textului iu zboarâli vechl’i luarâ sensuri nali, minciun’ili agiumsirâ lilici spirituali şi zâmanea limbâl’iei şi-aspusi tutâ muşuteaţa. Voi s-pistipsesc că aistâ andamusi, ţi cara că s-feaţi sum vigl’iearea „Minciunoslui” alâsă tu cathi un di noi unâ simiţâ di vreari dealihea şi unâ lilici etimâ s-bubuchiseascâ.

După ce veţi vedea spectacolul,  vă  veţi da seama că este unul dintre spectacolele cele mai potrivite cu spiritul nostru, al aromânilor, cu situaţia noastră de azi, cu trecutul nostru, cu viitorul nostru şi sper că tocmai acest „Mincinos” să ne deschidă ochii, sentimentele şi mintea, mai abitir decât ar putea să o facă altcineva! Îmi place să cred că în realitate nu sunt o rudă atât de apropiată a „Mincinosului”,  deşi într-un fel sau altul toţi suntem rude mai apropiate sau mai îndepărtate cu el, cel puţin în unele momente, şi sper că în sfârşit acest „Mincinos” să ne înveţe ce este SINCERITATEA şi mă refer aici la sinceritatea faţă de noi înşine. Ion Barbu spunea într-o poezie: „ Că vinovat e tot făcutul / Şi sfânt doar nunta, începutul”. Mă simt ca la începutul lumii, ca la începutul teatrului, ca la începutul existenţei noastre adevărate şi dacă aş compara cultura noastră cu o floare, aş spune că este o floare de cactus, exotică, specială, dură, izolată, uitată de lume în mijlocul nisipurilor şi azi aş spune chiar că floarea de cactus a înflorit!

Vahi vâ antribaţ ţi-l’i vini al Toma şi cu „Minciunoslu” aist. Ama dupâ ţi va s-videţ spectacolu va s-bâgaţ oarâ că easti un di spectacolili naima uidisiti, cu spiritlu a nost a armân’ilor, cu catandisea noastrâ di adzâ, cu chirolu di ma ninti, cu chirolu ţi yini şi trag nâdii că dip aistu „Minciunos” va nâ dişcl’idâ ocl’il’i, sentimentili, mintea cama ghini di cum s-putea s-facâ altu. N’i-ari hari s-pistipsesc că nu hiu dealihea soie ahântu di aproapea a „Minciunoslui”, ama unâ turlii i altâ tuţ him soie ma aproapea i ma largu cu elu, barim maş niscânti ori şi pistipsescu că pân’ tu soni aistu „Minciunosu” va nâ anveaţâ ţi easti SINCERITATEA şi spun aoa ma multu di sinceritatea ti noi. Ion Barbu dzâţea tu unâ poezii: „Câbati ari stihisita/ Şi sâmt maş numta-i, ahurhita.” Duchesc canda hiu tu ahurhita lumil’iei, tu ahurhita teatrului, tu ahurhita existenţâl’iei a noastri dealihea, şi maca va s-mutresc cultura a noastrâ ca pi unâ lilici pot s-dzâc că easti unâ lilici di cactus, exoticâ, ahoryea, sertâ, agârşitâ di lumi tu nâ amari di arinâ şi adzâ potu s-dzâcu că lilicea di cactus dişcl’isi!  

 

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Ziua Dobrogei la Medgidia

Fri Nov 13 , 2015
În decursul zilei de mâine, cu ocazia Zilei Dobrogei, la Medgidia, vor avea loc expoziţii de fotografie, de carte militară şi de carte dobrogeană. Evenimentele se vor desfăşura în sala de spectacole a Casei de Cultură „Ioan N. Roman”, începând cu ora 11.00. Puteți urmări știrile Constanța 100% și pe […]