NEREGULI GRAVE la Primăria Agigea descoperite de Curtea de Conturi. Abateri de peste 10 milioane lei!

Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave la Primăria Agigea, în urma controalelor efectuate. Abaterile financiar-contabile constatate au fost de peste 10 milioane de lei. Mai exact, 10.057.000 lei.

Neregulile sunt din categorii care te fac să te întrebi cum este posibil ca astfel de lucruri să se întâmple. De pildă, printre altele, primăria a acordat ilegal prime de sărbători în valoare de 40.000 de lei, a „uitat” să încaseze redevențe de la SC Agigeaserv Util SRL, a cheltuit 287.000 de lei numai pe avocați, a plătit servicii de dezinfecție și dezinsecție în mod nejustificat pentru suprafețe mai mari decât cele înscrise în listele de inventariere.

Culmea ironiei, acum câteva zile, primarul Cristian Cîrjaliu le transmitea un mesaj contracandidaților, într-o emisiune TV:

„Dacă vreți să candidați la Primăria Comunei Agigea, învățați în primul rând administrație publică. Deci dacă nu învățați administrație publică, nu avețiDin ăștia care vin și „Hai să vin și eu pe-acolo să facem o manglă, să facă o manglă”, să găsească o așa, să uite… Vremea nebuloaselor a trecut. În România astăzi cine vine să candideze trebuie să facă treabă. Punct. Nu are proiecte, nu are cu ce să vină să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor, să stea acasă în banca lui”.

Cristian Cîrjaliu (detalii AICI)

Din documentul Curții de Conturi, se pare că și actualul primar mai are multe de învățat despre administrație, dacă ne permiteți o opinie.

Să revenim la raport. Potrivit experților Curții de Conturi, la nivelul primăriei conduse de Cristian Cîrjaliu s-a constatat fundamentarea pentru anul 2018 a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele ultimilor 2 ani. În acest context, când gradul de realizare a veniturilor proprii programate în buget în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează
veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

De asemenea, s-a constatat înregistrarea eronată, pe seama contului „furnizori”, a unor operațiuni privind decontarea unor deplasări în sumă de 5 mii lei, a unor indemnizații de însoțitor în sumă de 66 mii lei și a unor transferuri către entități subordonate în sumă de 578 mii lei. De asemenea, nu au fost evidențiate în contabilitate obiective de investiții recepționate în valoare de 3.858 mii lei, deși aceste lucrări erau finalizate în baza proceselor verbale de recepție.

Clubul Sportiv Agigea din subordinea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Agigea, a înregistrat în
contabilitate avansurile acordate în numerar, eronat pe cheltuieli la data alocării sumelor și nu la data prezentării documentelor justificative.

„La U.A.T.C. AGIGEA s-au constatat neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală în ceea ce privește veniturile bugetului local rămase de încasat la 31.12.2018. Astfel, la sfârșitul anului 2018 contul „Creanțe ale bugetului local” înregistra un sold de 10.301 mii lei, în timp ce conform evidenței tehnico-operative a serviciului de impozite și taxe, creanțele bugetului local înregistrau la aceeași dată o rămășiță de 20.358 mii lei.”, mai spun specialiștii Curții de Conturi.

În plus, Primăria Agigea nu a stabilit, urmărit și încasat impozit pe clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice în valoare de 17 mii lei.

Iată ce alte nereguli apar în raportul Curții de Conturi:

 • S-a constatat că nu a fost stabilită și încasată taxă pe clădiri și teren în sumă de 19 mii lei datorată de cabinetele medicale individuale care își desfășoară activitatea în imobilele proprietate publică ori privată a comunei.
 • Nu a stabilit, urmărit și încasat redevență în sumă de 64 mii lei datorată de SC Agigeaserv Util SRL, așa cum prevede contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, spații verzi și transport încheiat cu această societate.
 • Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei de autorizare pentru construcții și a impozitului pe clădirile ale căror autorizații de construire au expirat și care fie sunt finalizate fie au elementele constitutive ale unei clădiri în vederea impozitării, în valoare estimată de 6 mii lei.
 • Au fost constatate abateri cu privire la modul de efectuare a executării silite pentru debite neachitate la termen și aflate în sold la 31.12.2018. Entitatea, prin compartimentul de specialitate, nu a întreprins toate măsurile de executare silită a creanțelor bugetare prevăzute de normele legale, realizându-se doar înștiințări de plată, somații pentru debitele restante și rețineri din venituri.
 • S-a constatat acordarea nelegală a unor drepturi de natură salarială angajaților UATC Agigea, Centrului de zi Agigea și Clubului Sportiv Agigea, respectiv prime de sărbători în valoare totală de 40 mii lei.
 • S-au identificat servicii de dezinfecție și dezinsecție plătite în mod nejustificat pentru suprafețe mai mari decât cele înscrise în listele de inventariere.
 • Nu a evaluat modul cel mai eficient și economic în care să fie realizate serviciile juridice, cheltuielile de această natură în anul 2018 fiind în sumă de 287 mii lei aferente unui număr de 127 dosare active la data auditului. Cu privire la asistența juridică de care a beneficiat entitatea, aceasta a fost realizată de 4 avocați, fără a se specifica domeniul de competență al fiecăruia și fără detalierea situațiilor și spețelor în care au fost acordate acestea,
  astfel încât în situații similare entitatea să poată deține o practică de jurisprudență.
 • S-au identificat deficiențe cu privire la modul de urmărire a serviciilor salubrizare, deszăpezire și de transport școlar, delegate societății Agigeaserv Util SRL.
 • S-a constatat efectuarea în mod necorespunzător a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Vă recomandăm și:


Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Care este salariul mediu în Constanța, potrivit datelor oficiale

Fri Jan 31 , 2020
Direcția Județeană de Statistică a anunțat care a fost valoarea salariului mediu brut și net în județul Constanța, în noiembrie 2019. Câştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanța, a fost de 4506 lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de 2757 lei, cu 10,3%, respectiv cu […]
lei