Nereguli grave la Primăria Cernavodă. Salarii majorate nelegal pentru primar, viceprimar, funcționari publici și consilierii municipali

Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave la Primăria Cernavodă, condusă de liberalul Liviu Negoiță. Inspectorii au verificat activitatea din anul 2019 și cea din anii anteriori și au descoperit prejudicii de 1,52 milioane lei și abateri financiar-contabile de peste 15,03 milioane lei.

Una din cele mai grave probleme descoperită de la Primăria Cernavodă este că evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia.

„În perioada 2017 – data auditului nu au efectuate înregistrări contabile în valoare de 4.589.171 lei în conturile de clienți din refacturări utilități; debitori din închirieri, din concesiuni, din vânzări; venituri în avans; datorii către Consiliul Județean Constanța. De asemenea, s-a constatat că nu au fost înregistrate în contabilitate toate operațiunile de încasare a impozitelor și taxelor fiscale și nefiscale: 4.004.936,33 lei operațiuni de încasări impozite și taxe neînregistrate în contul casa în lei și 2.633.299 lei operațiuni efectuate prin casierie neînregistrate și în contul de decontări interne.”, se arată în raport.

În plus, primăria a majorat nelegal salariile. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit „efectuarea de plăți salariale nelegale în perioada 2018-2019 în sumă de 586.021 lei prin majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici și personalului contractual, fără bază legală și fără a avea aprobarea Consiliului Local. De asemenea, s-a constatat efectuarea de plăți nelegale de 114.624 lei cu indemnizațiile lunare pentru persoanele ca ocupă funcții de demnitate publică (primarul și viceprimarul), prin majorarea acestora fără temei legal în perioada 2018 – 2019 cu 20%. S-a mai constatat efectuarea de plăți nelegale în sumă de 99.264 lei cu indemnizațiile consilierilor locali determinate de creșterea nelegală cu 20% în anul 2018 și 2019 a indemnizației primarului.”

S-au descoperit deficiențe și cu privire la evidența și modul de calcul și înregistrare a creanțelor fiscale și nefiscale ale bugetului local persoane fizice: baza de date de la Registrul Agricol nu conține toate gospodăriile din Orașul Cernavodă, în evidența fiscală și cea de la Registrul Agricol, nu toți contribuabilii sunt înregistrați cu cod numeric personal, contrar prevederilor legale; au fost identificate cazuri în care suprafața clădirilor și anexelor declarate și aflate în evidența fiscală nu concordă cu cea înregistrată la Registrul Agricol. De asemenea în cursul anului 2019 au fost constatate stornări de creanțe din amenzi contravenționale de 2.940.468 lei fără a avea la bază documente justificative.

Neregulile continuă. Curtea de Conturi a descoperit că primăria lui Negoiță nu s-a înscris la masa credală pentru recuperarea unor datorii importante. Reprezentanții Curții au constatat „ineficiența măsurilor de executare silită atât pentru creanțele fiscale și nefiscale reglementate de Codul de procedură fiscală cât și pentru creanțele comerciale. Au fost identificați 4 contribuabili persoane juridice aflați în procedura de insolvență cu datorii fiscale restante la bugetul local de
2.224.034 lei pentru care entitatea nu s-a înscris la masa credală.”

S-a constatat, de asemenea, că Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în calitate de compartiment de specialitate, nu se asigură de realitatea datelor prezentate de Societatea Utilități Publice Cernavodă SRL la verificarea legalității, realității și regularității cheltuielilor cu subvenția decontată acesteia de către Primăria Cernavodă, pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică facturată populației, asociațiilor de proprietari și agenților economici. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 1.958.827 lei și reprezintă 609.078 lei contravaloare energie termică nefacturată la un tarif de 203,32 lei (dacă privește agenții economici) și 1.349.749 lei, diferență dintre suma rezultată din consumurile populației și agenților economici și cea înregistrată în contabilitatea societății în contul de venituri din vânzare energie termică.

Foarte grav este și că nu s-a constituit, la nivelul Spitalului Orășenesc Cernavodă, un fond de dezvoltare în valoare estimată de 1.010.195 lei, sumă ce trebuia constituită și utilizată pentru dezvoltarea spitalului.

Raportul în întregime poate fi descărcat de ma jos.

Zen ResidenceLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Parcare controversată. Cine are dreptate?

Mon Apr 12 , 2021
O postare pe pagina de Facebook „Parchez ca un bou” a adunat circa 170 de comentarii. O doamnă reclamă faptul că cel care a parcat lângă ea putea fi mai atent, astfel încât să îi lase loc să intre. Mulți din cei care au comentat spun că doamna e cea […]