Nicolae Iorga, „Apostolul Neamului”, comemorat în Constanța

Ca în fiecare an în ultimele două decenii, sub auspiciile Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România are loc, în luna iunie, Simpozionul Aniversativ IORGHIANA.

În acest an, aniversarea naşterii marelui istoric şi cărturar Nicolae IORGA, a fost marcată, la 5 iunie, în mijlocul elevilor şi profesorilor de la una din instituţiile şcolare centenare ale Constanţei – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa. A fost un emoţionat „o m a g i u adus «forţei naturii» şi «apostolului Neamului» Nicolae IORGA cu prilejul marcării a 148 de ani de la  «ivirea pe lume» – la 5/17 iunie 1871, Botoşani”, spune istoricul Stoica Lascu.

După cuvântul de salut al directorului Colegiului, prof. Stelian Marinescu, au susţinut referate şi intervenţii, deopotrivă profesori ai Colegiului (prof. Lucreţia Claudia PORTASE, N. IORGA  – istoricul total al românilor; prof. Bianca IBADULA, N. IORGA – dimensiunea activităţii literare; prof. Nicoleta BENCHEA,  N. IORGA – istoric al  spaţiului românesc dintre Dunăre şi Mare; prof. Mihai PARIS,  N. IORGA  – istoric al învăţământului românesc), cât şi elevi (Diana DORNEANU, clasa a XI-a E:  N. IORGA  – titan al istoriografiei; Cristina TALAPAN, clasa a XI-a E: N. IORGA – şi istoria mentalităţilor: Denisa MOCANU  (clasa a XI-a F):  N. IORGA – omul politic). 

De asemenea, preşedintele Filialei a reliefat activitatea de cercetare a operei şi vieţii lui N. IORGA, de editare a scrierilor sale din partea istoricului contemporan prahovean Petre Ţurlea., după ce a punctat, sintetic, personalitatea polivalentă a savantului şi „Învăţătorul Neamului”, „mult prea puţin adusă astăzi în atenţia generaţiilor de azi, uriaşa sa activitate fiind aproape necunoscută de către tinerii din zilele noastre. Or, dacă tot se clamează integrarea noastră în Europa – de parcă am fi pe un alt contenent! –, apoi, între personalităţile cu care românii au a se mândri în concertul cultural şi ştiinţific al Bătrânului Continent,  N. IORGA  este, dincolo de orice îndoială, o «ofertă» intelectuală românească de geniu. Şi cu care întreaga Europă are a se mândri!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.